Brexit på overtid av overtiden | Fiskerier er hovedproblemet.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 20 Desember 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Hard Brexit eller EU flåtens adgang til Engelsk økonomisk sone?

Nyttårsaften nærmer seg og da skal en handelsavtale være på plass mellom EU og England. Det handler ikke om britenes adgang til europeiske marker og trøffelskoger, men EU flåtens adgang til Engelsk økonomisk sone. De som kjenner historien vet at engelske fiskere har hatt svakere rettigheter i egen økonomisk sone enn EU flåten. EU flåten soper havet rent der den kommer og vil selvsagt ikke gi slipp på sine rettigheter. Nå ser vi slutten på det kyniske spillet som utspiller seg for at Britene skal få bestemme over egne ressurser.

Monopolkapitalen finnes også i fiskeriene og den kjenner ingen grenser eller ressurshensyn. Den søker dit den kortsiktige profitten er størst uten å hensyn til ressurser eller naturgrunnlag. Aldri før har har boken "Kampen om havet" vært mer aktuell. Sv professor Ottar Brox forstod hva dette dreier seg om og skrev forord til boken. Trenger man ta et politisk standpunkt for forstå at havet ikke er et uttømmelig spisskammer?

Seigpiningen av britene kommer mest sannsynlig til å fortsette, så vi får vel en ny frist til tross for at vi er på overtid av overtiden.

En oppklaring | Intet frieri til mer og mer populistiske Sp eller motstand mot EU.

Forfatteren av denne artikkelen er ikke mot EU, men mot at Norge er med i det byråkratiet. I valget mellom brysselbyråkrati og nærdemokrati, velger forfatteren nærdemokrati. Norge er en kystnasjon som har absolutte og komparative fortrinn i fiskerier og havbruk og passer ikke i en tollunion. Adgang til ressursene i havet rundt Island er liv eller død for islendingene.

Det samme kan vel vi si om vår økonomiske sone. Denne artikkelen er ikke et frieri til mer og mer populistiske Sp. Den er snarere en advarsel til norske politikere som ikke får Norge fort nok inn i EU. Glem det så lenge der er liv i nordmenn som forstår hva dette dreier seg om uten å gjøre det til partipolitikk. Landbruket kan aldri bli så viktig som fiskeriene for Norge. Sp, det er ikke å sette to primærnæringer opp mot hverandre selv om eget landbruk også er viktig. Når fiskerne vil ha adgang til EU, er det fundamentalt for vår økonomi. Adgang for landbruksprodukter er ikke like fundamental. Norge kan aldri bli en landbruksnasjon, men vi er store på havbruk, fiskerier, skipsfart og industri langs kysten. Vi kan bli store på fornybar energi, hydrogen (Yara) som er den nye grønne dieselen. Transformasjon fra en skitten grønn bunnlinje til rene selskaper med en grønn brunnlinje. Her har Norge all grunn til å lykkes om vi ikke har som mål å være siste nasjon som forlater det fossile markedet. Det går godt an å grønnvaske fossile selskaper om de får de rette incentiver av myndighetene. Noen av de grønne selskapene med en rød bunnlinje (og dem er det mange av i og utenfor Norge) vil mest sannsynlig aldri produsere verdier for aksjonærer som kaster penger etter dem i disse koronatider.

Det er litt ironisk at engelskmennene nå sloss med Eu om det samme islendingene har sloss mot dem om, kontroll over egne farvann og ressurser. Vi som har fått noen år på baken glemmer nok ikke da lille Island møtte engelske tråler med skarpe skudd. Så langt går det neppe med engelskmennenes kamp mot Eu. Great Britain er fortsatt stort. "Rule Birtannia, but not over Norway, Please."

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Grønne?? Venstre og rød eller grønn kapitalisme?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 28 November 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Norske praktbygg kan bli solgt til svensker.

Venstre, små bedriftspartiet, oppfører seg nå som statskapitalister a la Kina. Pengene de får ved det salget går neppe til å redder kulturlivet og små bedrifter i Oslo og andre kommuner og byer. Det er to sendinger etter hverandre om dette i gårsdagens dagsnytt 18 sending på NrK 1.

Rød bunnlinje og grønt skifte.

MDG satser på berifter med rød bunnlinje i det grønne skiftet. Gjør Venstre det samme og deler ut penger til de grønne selskapene på EuroNext Growth og EuroNext Expand? De fleste av dem vil antagelig etter hvert trenge skattebetalernes støtte om de skal overleve.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Del Høyre i to | Handlings Høyre og Prate Høyre.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 24 November 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Høyre er ikke ferdig med å dele opp Norge.

I går hørte vi i nyhetene om sammenslåtte kommuner som etter kommunereformen har blitt dyrere og mindre effektive. Det går mer penger til byråkrati enn kommunal drift. I dag legges dristriksmeldingen frem i Stortingen. Den blir også debattert i politisk kvater i dag.

Pynte- eller pratestatsråd.

Linda Hofstad Helleland distrikts- og digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering diskuterte med to andre politikere, fra henholdsvis Ap og Sp. Hun er av Ap kalt pyntestatsråd. Pratestatsråd er vel et riktigere ord. Det kan man ikke si om Høyres ordførerer i Bø i Telemark. Han er sannelig en handlingens mann, jfr neste artikkel.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Hvilken skattepolitikk skal vi ha nord for Sinsenkrysset?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 19 November 2020. Oppdatert 23 November 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

For en herlig debatt NrK. Dere er nesten like gode som Tv2.

Du finner ytterligere forklaring i teksten under videoen på YouTube.

Det er lett å latterliggjøre Høyre ordføreren i Bø i Telemark. Personlig har jeg mer sans for han og den ultra liberaler rederen enn noen av politikerne som aldri har vært ute i arbeidslivet. Ja da, ja da, politikk er også et respektabelt arbeide, men noen ganger er man mer på blåbærtur (der var politikere som endog ville beskatte bærplukking). Det hadde blitt nok en idiotskatt som vi som lærte av våre foreldre at ærlighet varer lengst, vel hadde betalt.

Jeg blir neppe så rik at jeg kan benytte Svs skatteplitikke med å dele min formue på en personlig og en bedrifts del. Skulle jeg spørre ordførerern om han trenger et finanssenter og et senter for digital transformasjon og kunstig intelligens i Vesterålen? Jeg kan bidra til å få det startet. Jeg har barn og barnebarn som er viktig nå som pensjonist. Men jeg kunne alltids bidratt med seminarer under / etter Lofotfiske og om sommeren / høsten. Ingen fra et politisk parti skulle nektet med og dra om jeg fikk et tilbud. Jeg feiret min 70 årsdag i eksotike og vakre Vesterålen. Et elorado for dem som liker jakt, fiske og friluftstur. Bjørn Dæhlie, blir du med gamlegutta på tur?

Er det ikke herlig når retorikken får utfolde seg fra Sv til ultra liberalistiske redere? Fulgte du ikke debatten i kveld, finner du den i første semantiske lenke.

Epost til skatten min. I dette tilfellet skattetaten.

Jeg sendte følgende epost til skattetaten.

Hei

Bakgrunn: Utdannelse på Dr Scintnivå i matematisk finans og 20 års erfaring fra Norges bank samt erfaring fra Skandia finansrådgivning.

Et komplett marked er et marked der det finnes et finansielt instrument til enhver oppfatning du har av markedet. Dette finner man sjelden hos en melger. Derfor bruker jeg:

  1. DnB til fond.
  2. Nordea ASK og vanlig aksjesparekonto. ASK brukes for de aksjene jeg kan handle fra den kontoen. Til handel av andre nordiske aksjer som for eksempel Frontline som er notert på OSE, men opererer fra Bermuda bruker jeg vanlig aksjesparekonto.
  3. Nordnet IZK for amerikanske aksjer.
  4. Saxo Bank for aksje, valuta og opsjonshandel.
  5. Andre for en komplett dekning.

Nå prøver jeg å opprette en konto hos

https://www1.interactivebrokers.com/en/home.php, men får ikke gjennomført registreringen fordi jeg mangler tax identification number

  1. Hvordan får jeg et tax identification number for bruk utenfor Norden?
  2. Hvordan skal jeg rapportere skatt på de ulike kontiene?
  3. Er det nok å sende inn uttak utover innskudd på ASK hos Nordea og IZK Hos Nordnet?
  4. Skal oppgavene sendes inn 31 /12 eller når og hva med skjermingsfradrag som er forskjellig på ASK, IZK og andre konti?

Jeg er pensjonist og investerer kun min månedlige pensjon så foreløpig dreier det ikke seg om stor gevinst / tap. Jeg håper inderlig ikke at jeg drukner i papir arbeide på disse små postene.

Grunnen til at jeg opprettet konto hos SaxoBank var deres mulig til å forsikre aksjer med salgsopsjoner. Grunnen til at jeg oppretter konto hos Interactive Broker er at de dekker flest markeder av kjente megler. Det er veldig aktuelt i disse tider der børser i Asia gjør det bedre enn i Vesten.

Gi dere gjerne tid til å formuler et grundig svar, da det ikke haster.

Jeg skal ikke gjengi hele svaret jeg fikk på "ikke svar tilbake" eposten. Her er svaret på spørsmålet om skatteidentifikasjonsnummeret.

Skatteidentifikasjonsnummer (Tax Identification Number, TIN), er nummeret som benyttes av skattemyndigheter og andre etater for å identifisere deg som person. Nummeret vil typisk finnes på dokumenter tilsendt av skattemyndighetene, men det kan også i enkelte tilfeller stå i pass, nasjonale ID-kort, førerkort og andre offisielle dokumenter.

Eksempler på TIN-nummer:

DK: CPR-nummer (privatpersoner)

SE: Personnummer (privatpersoner)

NO: Fødsels- og personnummer (privatpersoner) eller D-nummer (midlertidige)

FI: Social Security Number (privatpersoner)

USA: Social Security Number (privatpersoner).

Mer detaljert informasjon om andre lands TIN-numre kan finnes på OECDs egne sider, www.oecd.org.

Se også denne lenken for mer info: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

Minnes min matematikkprofesser som sa etter en forelesning. Nå er jeg enda mer forvirret, men på et høyere nivå.

Ytringsfriheten | Hvor sterk er den og hvem bryr seg?

Straks videoen nedenfor var embeddet på MultiFinanceIt.com ble nettstedet tatt ned. Hvem er det som ikke tåler humor? Tror du norske sikkerhetsmyndigheter bryr seg om et lite firma som ikke har bedt om en krone i Korona støtte og heller ikke tenker å gjøre det hverken med en blå-blå, blå-blå-gul-grønn, blå-gul-grønn eller rød-grønn regjering ber om hjelp fra norsk sikkerhetsmyndighet? De som ikke greier å få John Fredriksen og andre skatteflyktninger til landet, kan antagelig ikke bruke en kalkulator.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Covid-19 flokkimmunitet eller opplegg til massedød?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 27 Oktober 2020. Oppdatert 30 Oktober 2020

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Viruset er nå mer spredt enn i vår.

Det er fem viktige forskjeller på situasjonen høsten 2020 i forhold til våren 2020.

Vi vet at det er de som ikke merker smitten som er de tikkende bombene. Jeg vet også at jeg selv i siste instans må ta ansvar for om jeg blir smittet eller ikke. Går jeg forbi en person på gaten eller i et kjøpesenter, må jeg forutsette at vedkommende er bærer av viruset og jeg må oppføre meg deretter. Når influensasesongen begynner høsten 2021 er forhåpentligvis de mest utsatte vaksinert.

Helseminister og assisterende helsedirektøre Espen Nakstad har helt rett.

I NrK debatten 27 oktober 2020 hører man en ueninghet mellom helseminister, helsedirektør og spesialister som er større enn vanlig. Jeg synes helsedirektøren er god når han sier at det er ikke eldre som passer på eldre på gamlehjem, i institusjoner eller på sykehjem. I en ideell situasjon kan man isolere alle i utsatte grupper. Vi befinner oss ikke i en ideell situasjon og det er en illusjon og tro at den kan skapes. En ørliten gnist kan skape en stor brann. Jeg hører mye på utenlandske tv stasjoner og en doktor på Cnn sa at det er opplegg til massedrap og la viruset rase gjennom befolkningen for å oppnå flokkimmunitet. Det er en illusjon å tro at man greier å isolere de eldre og de mest sårbare gruppene. Dette usynlige virueset arter seg som en gigantisk skogbrann som hele tiden må slås ned så den ikke kommer ut av kontroll. Vi har ikke flokkimmunitet før vi er vaksinert som mot andre smittsomme sykdommer. Noen vaksiner varer livet ut mens andre må fornyes. I 2023 kan vi mest sannsynlig se tilbake på denne pandemien som vi i dag ser på aids og hiv. Den smitten omtales nesten ikke i media lenger.

Et maratonløp avgjøres ofte i innspurten og ihvertfall ikke ved halvmaraton. Man er ikke i mål før man passerer mållinjen.

Til deg som tar lett på pandemien og ikke bryr deg om DU blir smittet.

Du som leser dette er kanskje ikke i faresonen. Du bryr deg ikke om du blir smittet. Du bryr deg ikke om råd og påbud fra myndighetene. Bryr du deg om dine foreldre, besteforeldre, de med underliggende sykdommer og andre som er i faresonen? Vet du at du indirekte kan få ansvar for en annen (andre) person(er)s død? Kjenner du smittevernloven og det ansvaret den pålegger befolkningen? Vet du at det finnes et straffeansvar i den loven? Den loven bør bli brukt om man har opptrådt uaktsomt og smittet andre. Er brudd på trafikkreglene mer alvorlig en grove brudd på smittevernreglene? Jeg bryr meg ikke om du føler deg flau eller får dårlig samvittighet. Er du bærer av viruset uten symptomer er du ansvarlig for at andre ikke blir smittet. Derfor skal du opptre varsomt om du har vært ute blant folk, særlig om enmeters regelen ikke kunne holdes. Du bør opptre varsomt til du er sikker på at du ikke kan være bærer av viruset, dvs 14 dager som er den tiden man må sitte i karantene om man kommer fra et område med sterk smitte. Det er ikke all smitte som kan spores. Noen registrerer seg med falskt navn der registrering med navn og adresse kreves, for eksempel på utesteder. Man burde få kraftig bot for å oppgi falsk identitet. Man leker ikke med COVID-19 viruset. Noen dør, noen har fått livet satt på vent. Man kjenner ikke langtidsvirknintene av å ha bli smittet av COVID-19. Jeg har selv hatt helvetesild som kan føres tilbake til vannkopper som barn. Vannkoppene merket jeg nesten ikke noe til, men Helvetesilden plaget meg i et år og smertene var til tider store. Vet vi om langtidsvirkningene av COVID-19 smitte ikke kan være verre enn å ha vært smittet med vannkopper som barn?

Det er du som ikke merker noe til viruset som er en potensiell superspreder. Jobber du på en liten eller middels stor bedrift, kan du om du smitter mange nok bli ansvarlig for at bedriften går konkurs. Du og andre med like uansvarlig innstilling kan føre til at skattebetalerne må betale milliarder for en pandemi ute av kontroll. Mange flere vil miste jobben og noen for godt. Har du symptomer og ikke viser ansvar, kan du bli ansvarlig for å ha smittet andre (se nyhetstikeren på toppen av denne siden med lenke til smittevernloven). Til spesialisten(e) som trakk fram kreft. Har kreft samme mulighet til smitte tusener? Har kreft og lignende sykdommer samme potensiale til at økonomien stenges nok en gang, nasjonalformue reduseres og arbeidsledighet øker? Sprer denne pandemien seg ukontrollert får man enda mindre ressurser til å behandler andre sykdommer som kreft og akutte problemer. Greier man hele tiden å slå ned smittekurven og holde smitten under kontroll er det den beste garantien for et fortsatt fungerende helsevesen. En smitte helt ute av kontroll har vi enda ikke sett i noe land. Vi så hva en smitte delvis ute av kontroll førte til i begynnelsen. Helsearbeidere døde i Italia og man måtte prioritere hvem som skulle få behandling. Noen døde fordi kapasiteten i helsevesenet var sprengt.

I Oslo og Bergen innfører byrådene strengere tiltak enn regjeringen. Omsider har noen muligens forstått grunnen til at flere asiatiske land der det er vanlig å gå med munnbind har taklet dette bedre enn mange vestlige land. Jeg synes fortsatt at man er for slapp når man tar utenlandske arbeidere inn i landet. Den bedriften som opplever at arbeidere må i karantene får økte kostnader. Men hva skjer med flere superspredere ut i befolkningen? Andre bedrifter går konkurs. Det er mulig gi fleksible råd og påbud til næringslivet. Når man hører om ansatte som jobber i friluft langt fra andre, får mat på arbeidsstedet og ikke beveger seg ute i samfunnet, må man kunne ha andre regler enn for en arbeider som kommer fra et annet land og går inn i en bedrift der nærkontakt er vanlig. Myndighetene må også fortsatt støtte bedrifter som sliter fordi de gjør som myndighetene sier. Det kan bli dyrt å være gjerrig under denne pandemien. Ved dagens slutt er det du og jeg, skattebetalerne og / eller fremtidige generasjoner (ved økte trekk på oljefondet) som må betale regningen. Man klager ikke på forsikringspremien når huset brenner.

Fra gradvis, snikende vekst til eksplosjon og (matematisk) kaos.

I Nrk nyhetene klokken 12 28-10-2020 gir Nrks Hallvard Sandberg en god forklaring på hvordan en gradvis krypende smitte fort kan eksplodere. Dette er illustrert i den enkle artikkelen fra UIO om logistisk (kaotisk) vekst. Naturen er ulineær, fraktal og kaoitisk og ikke lineær. Denne utviklingen må unngås. Man må ligge foran og ikke bak smitte kurven. Man må forberede seg på uværet når solen skinner. Det kan være for sent når det begynner å blåse på toppene.

Det er svært vanskelig å forutsi utviklingen av komplekse systemer. På noen stadier kan de begynne å oppføre seg kaotiske og uforutsigbare, men det som skjer er allikevel ikke tilfeldig. På visse steder svinger systemet mellom to rytmer, og det skjer en todeling (bifurkasjon). Deretter kan det skje helt uregelmessige og uforutsigbare reaksjoner uten noen fast rytme dvs. systemet oppfører seg kaotisk. For økologene har kaosmodellene og fraktale mønstre vært med på å forklare utviklingen av populasjoner og hvordan formen på en plante oppstår. Ofte kan populasjoner svinge uten å nå en likevektssituasjon og variasjonen synes å være usystematisk.

For økende verdi av r får man bifurkasjoner og ved r = 4 får man et ikke predikterbart system med kaos. Enkle diskrete ligninger kan gi kaos og komplekse resultater med tilfeldige svingninger. Kaos er ikke resultat av stokastisk tilfeldig forandring, men er systemer som er følsomme for initialbetingelsene.

Kilde: UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for biovitenskap

Det er nok tilfeldig at smittetallsparameteren R også brukes om bifurkasjonsparameteren r i diagrammet for den logistisk avbildningen. Liker du det som skjer når bifurkasjonsparameteren r når en verdi på 3.64 og 4 i figuren vist i avsnittet med overskrift "Den logistiske differensligningen og kaos"? Du finner "fraktaler" og komplekse systemer med kaotisk oppførsel overalt i naturen, fra været til planter, galakser, muslinger og mye mer. Noe lignende kan skje med denne smitten om R lenge blir liggende over 1 og øker ukontrollert. Skal helsepersonell og leger som behandler koronapasienter og som jobber på eldrehjem og i omsorgsboliger isoleres om pandemien kommer ut av kontroll? Hvem vil ta den beslutningen? Hvordan skal reproduksjonstallet beregnes ved en distribusjon av smitten utover i befolkningen? Det ser ut til at det nå er mye vanskeligere å få kontroll på smitten enn da utbruddet var konsentrert om få klynger våren 2020. Nå er smitten spredt (diffusert) ut over landet. Derfer er klare enkle nasjonale råd og påbud viktig som et førstelinjeforsvar mot pandemien. Dette må suppleres med strengere lokale råd som i Oslo og Bergen.

Er smittetallet 5, vil det si at en person smitter 5 andre. Man skal ikke gange 5 med hverandre mange ganger før et lokalt helsevesen er overbelastet. FHI har anslått at smittetallet før man innførte strenge tiltak, var på rundt 3. Den gang hadde vi ikke den spredningen (diffusjonen) av smitte som vi nå har. Kommer dette ut av kontroll kan vi oppleve langt høyere smittetall. Erna strammer inn tiltakene, men står tiltakene i stil til risikoen var overskriften i debatten 27 oktober 2020. Er tiltakene stramme nok kunne vi like godt spurt. Vi er ikke i mål før en vaksine er på plass og har gitt flokkimmunitet. Det tar nok kanskje år før hele jordens befolkning er vaksinert, men kanskje ikke før helsepersonell og de i risikogruppen er det. Må man velge mellom pest og kolera eller kreft og korona smitte? En ting er sikkert, jo mer kontroll vi har på koronapandemien, dess bedre kan helsevesenet gjøre sin vanlige jobb.

Man bør vurdere påbud om å bære maske der mange mennesker som ikke kjenner hverandre samles. Har du fulgt sendingene på Cnn der noen av verdens dyktigste leger uttaler seg, hevdes det av noen at sannynligheten for å treffe på mennesker som har viruset fort blir 95 %. Kjenner du begrepet konvergensi i sannsynlighet, så vil sannsynligheten for å treffe på en med viruset konvergere mot 1 (100%) over over tid og bevegelse i rom med flere mennesker. Vet du om personen som kommer til Harstad eller en fjern sidedal i Gudbrandsdalen bærer viruset? Det kan være hvem som helst. Har du ingen symptomer, men bærer viruset, står det ikke skrevet i pannen din at du er en potensiell superspreder.

Personlig ville jeg vært skeptisk om politikerne var slappere enn råd fra eksperter, men ikke når de er strengere. I siste instanse er det politikerne som sitter med det endelige ansvaret i kampen mot denne dødelige usynlige fienden. Noe kan hvem som helst være en superspreder ettersom viruset er spredt globalt til alle land og områder. Viruset er ikke fienden. Vi, venner, kollegaer og beslutningstagere er fienden. Angela Merkel, en med Dr grad i fysikk, forstår alvoret. Blåser det på toppene i USA, Italia, Spania og Tyskland eller har det allerede begynt å blåse der folk bor? Hvor er utværet som kommer i den mørke influensasesongen i Norge. Covid-19 er antagelig minst 3 ganger mer smittsomt enn influensa. Vet du hvor du ble smittet av årets influensa? Hvor mange vintre har du unngått forkjølelse og influensa?

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Noen bedre enn Evert Taube om rasisme?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 6 September 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Sveriges beste ambassadør.

Det hevder noen om Ever Taube. Jeg vet ikke hvem som er mest blåøyd, statsminsteren eller den tidligere justisministeren. Du har ikke brune øyne Per Willy?

Hans hud var hvit, hans øgon blå, men sjelen den var svart. ... En skiftning i kuløren, det gjør vel ingen ting. Nei heller snella svarta barn enn hvita i Sing Sing

Lytt selv.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Øk oljefondets avkastning med økt likestilling.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 4 September 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Man skal høre mye før ørene detter av. Håper du lytter mer til de dyktige medarbeiderne i Norges Bank Tangen en det tullet som noen ganger serveres i norske media.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Espen Barth Eide vil ikke selge seg ned i Equinor. Det vil Høyre.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 4 September 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Dette er vanlig Høyre politikk. Bruk sugerøret dere allerede har i oljefondet til skatteletter. Henrik Asheim sier at Høyre vil bruke de pengene som fås ved nedsalget til grønn omstilling. Det har sannelig oljeselskapene råd til selv uten å få hjelp av staten. Eide avslører motivene til ungdommen på en langt mildere måte enn jeg ville gjort det. Det er derfor jeg ikke har noe i politikken å gjøre. Det er ikke bare å selge seg ned i Equinor og bruke pengene til grønn omstilling sier Eide. Pengene ved et eventuelt salg vil gå inn i oljefondet og brukes til skattelette til de med størst inntekter og formue. Eide er diplomatisk nok til ikke å korrigere Høyres agenda, men det gjør jeg. Jeg minnes godt den tid flere Høyre folk ville selge oljefeltene våre på rot. Hadde det blitt gjort, hadde nok olje vært brent og gass og penger fordunstet for lenge siden.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Heng ham, ikke vent til jeg kommer.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 28 august 2020. Sist oppdatert 2 September 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Min bakgrunn | presisering av kvinnesyn.

Jeg stemmer arbeiderpartiet og ser ingen grunn til å ikke gjøre det etter denne maktkampen. I disse vindkraft og skogsgjødslings tider trenger vi de gamle (der er vel ikke så mange igjen av dem og sikkert få yngre) kraftsosialistene i arbeiderpartiet. Jeg har hatt 2 prinsipper i mitt liv som jeg har holdt til dags dato, aldri rote med damer på jobben og ikke flørte med dama til en kamerat. Legger man Bibelens prinsipper til grunn, er jeg en gammel gris og horebukk. Du kaster perler for svin sa en amerikaner på det nedlagte forumet WebProWorld om de trådene og innleggene jeg skrev. Jeg fikk aldri en advarsel i de 10 årene jeg var medlem der. Det har jeg fått på norske fora (som du kan lese mer om på LeOgRør.no) og endog på NrK. Norske amatører som overser deg, tier deg ihjel eller kan så mye mer enn andre er vel ikke svin.

Jeg liker kvinner, men ikke alle og man skal trø varsom når man diskuterer med rdøstrømper eller i et kvinnenettverk, spesielt om majoriteten er lesper. Ikke greit å være mann i et lespenettverk. Homser er greie så lenge de ikke legger an på meg. Jeg er rasende etter å ha sett gårsdagens NrK Debatt. Tiden vil vise om dette innlegget hadde passet bedre på LeOgRør.no siden det sikkert kokte over for meg.

Vil man ha krig så skal vel man få det.

Inn med Eu skeptiske Trond Giske og ut med Hadja Tajik som er republikaner. Inn med Marianne Martinsen som finanspolitisk talskvinne for Ap. Jurister får holde seg til juss. Jeg kunne ikke tenke meg noe verre enn Carl I Hagen, Torbjørn Jagland eller Olemic Thommessen som president. Nå er det ikke bare gamle drittpakker som slenges ut med en dårlig skjult agenda. Noen liker åpenbart ikke Trond Giske, muligens fordi han er en sterk representant for venstresiden i Arbeiderpartiet.

Hvor objektiv er Sv styrte NrK?

Aldri har jeg sett et mer ensidig panel enn i debatten på NrK i går. Makkverk av en sending Fredrik Solvang. Snorre Valen, du får håpe at vi ikke samles på Valen. Jeg kommer mest sannsynlig ikke der om du er der. Du hadde ikke fått jobb i DinNettAvis.no og heller ikke i den seriøse humorsiden LeOgRør. Din analyse av eldgammel sur galle diskvalifiserer deg. Bør ikke statskanalen trå varsomt når nesten ingen av de de først spør vil stille til debatt? Hva skal til for at varsellampene lyser?

Heng ham ikke, vent til jeg kommer.

Jeg er ikke aktiv i politikken (med unntak av et vikariat i kommunens kontrollkomite). Dere som tar opp disse eldgamle sakene og ikke forteller sannheten med en gang kan ødelegge Arbeiderpartiet. Noen vet åpenbart hvordan det gjøres. Jeg melder meg da inn i MDG om de vil ha meg. Jeg forsvarer ikke seksuell trakassering. "Han sperret døra for meg". Hvor mange unge menn som liker kvinner har ikke gjort det? Han fra Aps homonettverk sa at kvinnene hadde forsvart dem og nå måtte de forsvare kvinnene. Hva med oss ekte 68ere? Ja vel, forsvare kvinnene, men få samfunnsøkonomen Marianne Martinsen tilbake som finanspolitisk talskvinne for Ap greier dere vel ikke? Hadja Tajik får bli Justisminister om Ap til tross for denne støyen vinner valget sammen med MDG, FrP (bedre enn Sv noen ganger) og Sp. Neste gang får dere ta med Lespenettverket inn i detbatten, så blir det en artikkel på LeOgRør.no.

Om jeg blir den eneste som forsvarer Trond Giske etter gårsdagens dårlig reggiserte NrK Show, så kan jeg leve med det. Som ham er jeg mot norsk medlemskap i Eu, for monarkiet og er som ham heteroseksuell.

Saklighet og LeOgRør | Ikke vær varsom.

Dersom noen mener det har kokt over for meg, og sakligheten er på bånn, så kan det opplyses at jeg vurderte å skrive dette innlegget på LeOgRør.no. Der kan min oppfølging av denne artiklen komme om for mange homser og lesper kommer på banen. Jeg likte bedre homsene under den gamle loven som jeg ikke støttet.

Jeg er for glad i kvinner til å gå inn i politikken.

Sur melk utgått på dato har ikke mange anvendelser. Men som nevnt i innledningen har jeg vært uhyre varsom med kameraters kvinner og kvinner i jobbsammenheng (politikken for en politiker). Jeg kunne jo sett på henne og da hadde jeg fått hele kristennorge på meg (bortsett fra Vebjørn Selbekk som jeg stort sett alltid er uenig med. Vebjørn Selbekk forsvarte Giske på Tv2). Trond Giske har også fått muslimnorge mot seg. Fredrik Solvang greidde endog å få en muslim som hadde vært på Utøya med i debatten. Svært sensitivt spør du meg og å få med henne i Giske saken. Hva med kulturministeren med regnbueflagget?

Fortsettelse mest sannsynlig på LeOgRør.

Jeg er nesten like sterk motstander av norsk medlemskap i Eu som Sp. Dere trakasserte kvinner og dere menn i Aps homonettverk hvilken holdning har dere til Eu? Noen av dere homser var rett å slett frekke og prøvde å voldta meg som ung student. Den personenen viste seg aldri mer på studenterhuset da jeg våknet og forstod hva som var i ferd med å skje. Resten er en privatsak, homser, lesper og norske persilleblad. Er (Trøndelag) Ap i dag en søndagsskole, melder jeg meg inn i MDG. Sv NrK, ble min objektive ytring om sjefen for oljefondet for faktaorientert for dere? Bedre å fortsette maktkampen med arbeiderpartiet om sosialdemokratiet enn å publisere en Ytring fra en fra innsiden i Sentralbanken. Jeg kommer ikke til å sende noe mer til NrK så lenge Sv styrer den propagandmaskinen (ja når media er tendensiøse og mangler objektivitet, blir jeg som Carl I Hagen og kaller NrK for SvRk). Jeg har vurdert å kjøpe nettverket tragikomedie.no, men er vel for sent ute? Det er mest sannsynlig kjøpt av noen i Ap allerede, som ville ha en kvinne som leder i den jobben Trond Giske mest sannsynlig kan se langt etter når dette skrives.

Kafka prosessen og MeToo.

Er det ikke opplagt at man ikke blander jobb, politikk og festing? Greier ikke politiske partier å regulere medlemmenes oppførsel, bør de slutte med barservering. Jeg pleide å gå å legge meg når seminarer sluttet og festingen begynte. Jeg vet at jeg er svak for noen kvinner. Unnskyld lesper og homser, men den representanten dere homser sendte i går bør få sparken. Se programmet om igjen og vurder selv. Man skal være varsom med hvem man sender når man styrer landet.

En lykkelig slutt?

Ingvild Kjerkol fikk bilnøklene av ektemannen Rune Øyan, så feiringen blir alkoholfri for hennes del. Etter årsmøtet ruslet hun bort til en restaurant i andre enden av gågaten i Steinkjer, der hun feiret sammen med May Britt Lagesen, Trond Giske og ektemannen

Bra at vi ikke fikk en mann fra homsenettverket. Siden krigen har startet, er det noen av oss på venstresiden i Ap som ønsker Støre og Tajik ut og Giske og Marianne Martinsen inn (i det miste som finanspoltitisk talskvinne for juristen Tajik). Vi trenger en rød Giske som leder for Arbeiderpartiel og ikke en lilla Støre. Dermed er vel jeg også ekskludert fra Ap, men jeg gråter ikke en tåre om det skjer fordi jeg mener (en rød politiker som) Trond Giske er bedret egnet til å styre arbeiderpartiet fremover.

Dagens Arbeiderparti lever i skyggen av Høyre og nestlederen er skyggen til lederen. Støre begynte med en oppslutning på 42 %. Nå er den nede i ca 20 % og jeg blir ikke forundret om den faller under 20 %. Kan en an grunnene være måten han som øverste leder har taklet MeToo på? Den Kafka lignende prosessen mot Giske, godt hjulpet av kuppforsøk i landets største fylkesparti og tidsinnstilte stinkbomber har ihvertfall ikke tatt partiet tilbake til Jaglands famøse 36.9 som Ap i dag kan se langt etter. FrP er snart større enn Ap og Svs Audun Lybakken sier i flere sammenhenger at Sv i dag er Norges reelle sosialdemokratiske parti.

Begeret er fullt | Ut med Støre og Tajik | Inn med Giske og Martinsen.

Jonas Gahr Støre forsvarte i går gamle tidsinnstilte stinkbomber og drittpakker som han som leder og med utdannelse fra Sjøkrigsskolen i Bergen burde greidd å holde internt. Rødt takler dette (endog kriminell seksuell trakassering) bedre enn Arbeiderpartiet. Lilla Støre er sikkert glad for at han omsider er kvitt røde Giske, hans argeste konkurrent. Som Eu skeptiker i Arbeiderpartiet er jeg lei av å bli overkjørt av den Eu vennlige lilla mindretallsfløyen med Støre og Tajik i spissen. Er man kvitt Giske, er man nesten kvitt Eu skeptikerne og venstresiden i partiet. Jeg antar at Eu skeptikerne i partiet er i flertall. Dette er et meget godt regissert show støttet av vår statskanal og almenkringkaster NrK om å bli kvitt Giske. Med sine uttalelser i går viser Støre at han ikke er en ekte sosialdemokrat (jfr artikkelen med ankertekst "En politisk henrettelse | Hva har skjedd med arbeiderbevegelsen som jeg var så glad i" i den semantiske lenkesamlingen.

Der er ikke tilgivelse i Arbeiderpartiet. I stedet velger han å støtte en nøye timet udokumentert påstand fra en kvinne som (jeg ikke ville kjøpt bruktbil av) og som først sier sin mening når hun har flyktet til Arizona i USA. Noen av de kvinnene jeg kjenner hadde ikke latt Giske sperre døren for seg. De hadde gitt ham et spark i skrittet eller et klask i ansiktet (uten at jeg forsvarer noen av delene). Men den måten høyresiden og Eu tilhengerne i Arbeiderpartiet sperrer døren for oss EU skeptikere og venstresidens kandidat Giske, gjør meg kvalm. Støre og Tajik (jfr hennes eldre men ikke glemte Facebook post om Giske), dere har ikke lenger min tillit. Om dere sparker meg ut eller jeg melder meg ut av partiet blir nesten ett fett.

Støre du er lettlurt. Så får vi si hvilken kvinnelist som vinner til slutt, for jeg tror den vinner til slutt. Å diskutere med kvinen er som å tisse mot vinden, man går i vannet. Er tiden moden for at Eu skeptikerne og venstresiden gjenstår som vinner i en maktkamp av simpleste slaget i Arbeiderpartiet? Dere Eu skeptikere på venstresiden, vent ingen støtte av de små trollfabrikkene, Vg, Dn og nettavisen eller den store trollfabrikken NrK som hevder de for all del ikke har en agenda mot Giske. Har de en åpen mot ham og en skjult for ham? Kvinnene vinner til slutt. Håper det blir en av "mine" kvinner. Ikke så lett når de unge fra AUF også ser ut til å være lilla. I dag har jeg avbrutt to Fb venneforespørsler som har stått der i flere måneder, Hadia Tajik og en ungdom fra lokalmiljøet (sannsynlivis en lilla AUFer).

Så får vi se om jeg blir kastet ut av Arbeiderpartet eller om noen ikke tåler at man sier sin mening offentlig og jeg får en skarp melding. Da fortsetter showet, mest sannsynlig på LeOgRør, som kjent en seriøs humorside.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Vil FED endre inflasjonsmålet å styre etter gjennomsnittlig inflasjon?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 27 august 2020

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Endret pengeploitikk ved å styre etter gjennomsnittlig inflasjonsmål?

I dag styrer den amerikanske sentralbanken FED etter et inflasjonsmål rundt 2 %. Det samme gjør Norges Bank. Andre land opererer med negativ sentralbankrenter for å produsere inflasjon. Underliggende tendens er fortsatt deflasjon, men den globale likviditetsinnsprøytingen som har skjedd under denne pandemien kan endre situasjonen. Noen venter at denne penge og likviditetstilførselen vil føre til kraftig inflasjon når krisen er over. De som kjenner historien kjenner hyperinflasjonen i mellomkrigstiden og er redd for at noe lignende vil gjenta seg når denne krisen er over.

Det er med spenning vi ser frem til den amerikanske sentralbanksjefens årlige Jackson Hole tale senere i dag.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Optimal, maksimal eller null skatt og skatt som virkemiddel i det grønne skiftet.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 19 juli 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Lafferkurven.

Debatten kan bli ganske opphetet når man diskuterer skatt, ikke minst Lafferkurven. Vi viser til den semantisek lenkesamligen hvor Lafferkurven forklares og kritiseres. På sett og vis gjør Lafferkurve betraktninger skattedebatten altfor enkel.

Hva er optimal skattesats?

For det første er der mange skatte, avgifts og subsidiesatser. Der er ikke en skattesats, så spørsmålet er nesten meningsløst. Tror vi på Lafferkurven (se de semantiske videoene) så kan vi si at optimal skattesats er den skattesatsen som maksimerer skatteinntektene. Er det den optimale skattersatsen for maksimal velferd, økonomisk vekst eller bærekraftig utvikling? Det er selvsagt mye mer kompliserte spørsmål og kan ikke besvares ved å studere en så enkel figur som Lafferkurven. Vi kan kanskje enes om at bedrifter som opererer i samme marked bør ha samme konkurransebetingelser. Eksempelet de fleste kjenner er skipsfarten. Norsk skipsfart opererer på et globalt marked og konkurranse er så hardt at mange norske redere har flagget ut. Finnes der en skattesats som gjør at noen redere velger å flagge hjem og betale skatt til Norge? Hvor stor er denne skattesatsen og hvilke totale fortrinn kan den norske stat tilby rederne for at de skal flagge hjem? Det er det sannelig ikke lett å svare på, men noen vil hevde at det er bedre med en krone i skatteinntekter for den norske stat enn ingen krone. Kan man ha ulike skatteregimer for selskaper i forskjellige næringer. Hva med John Fredriksens selskap Frontline som er registrert på Oslo Børs som et energiselskap og Øystein Sstray Spetalens Sagatankers som er notert som et Finansselskap på Oslo Access? Vi lar svaret stå ubesvart.

En nordmann kunne ikke funnet opp Spotify og drevet selskapet i Norge?

Det hevder Høyres Nikolay Astrup i NrK dagsnytt 18 sendingen 14 juli 2020 i diskusjon med Svs Kari Elisabeth Kaski. Desverre var ingen fra Spotify til stede for å svare på spørsmålet om en nordmann kunne funnet opp Spotify og drevet selskapet fra Norge, så det blir en udokumentert påstand fra Astrup. Spotyfy er et selskap verdt milliarder dollar uten inntekter. Er Spotify et selskap verdt milliarder uten (fremtidige) inntekter, kan man ikke bruke fremtidig forventet utbytte (DDM modellen) for verdsetting av selskaper som sier at verdien av et selskap er lik nåverdien av all fremtidig dividende.. For at verdien av selskapet skal bli milliarder, må man forutsette en fremtidig sterk inntektsvekst, eller så må man bruke en annen modell for verdsetting av selskaper, for eksempel en realopsjonsprisings modell, jfr også Miller og Modiglianis teorem.

Ikke vet jeg hvordan akademikerne i Det Konglige Norske Finansdepartement hadde beskattet et selskap uten inntekter men verdt milliarder av kroner. Med dette tenkte eksempelet begrunner Astrup hvofor han og Høyre vil redusere og til slutt fjerne formuesskatten.

Vi trenger en skattereform i vekstfremmende retning sier Kaski. Betyr det at man må finne den optimale lafferkurve skattesatsen? Betyr det av forumesskattesatsen skal reduseres til null så Astup får sine norske Spotyfy bedrifter? Skille mellom arbeidende og passiv kapital ble overraskende ikke nevnt i denne meget interessante debatten. Kanskje enda mer interessant er Arbeiderpartiets argument om at vind og vannkraft bør beskattes likt. I disse tider med sterk motstand mot Vindkraft i deler av Norge, kan det endog argumenteres for at vannkraft der vi også har et komparativt fortrinn med hundreårs erfaring bør beskattes mildere enn vindkraft.

Skatteregimet hindrer optimal tilpasning for vannkraft kontra for eksempel vindkraft.

Beskatningen gjør at det lønner seg å investere i andre energiformer enn vannkraft. Arbeiderpartiet vil endre vannkraftskatten slik at man får samme skatt som vindkraft på første del av overskuddet eller på normalavkastningen. Det er et incentiv for å få mer ren kraft fra eksisterende vannkraft. En vannkraftutbin kan lage like mye strøm som 400 vindmøller. Det er samfunnsmeesig sløseri med ressureser og ikke utnytte dette komparative fortrinnet. Det enkle er ofte det beste, mest miljøvennlige og billigst. Med våtere vær ligger det mye energi i å kunne oppgradere eksisterende kraftverk. Kapasiteten kan sikkert også økes betydelig ved at man forsterker eksisterende demininger og bygger dem høyere slik at mer vann kan samles i magasinene.

Postfossil tid. Hva skjer når ressursbasen skrumper inn?

Man skal ikke studere aksjelisten på Oslo Børs lenge før man ser hvor eksponert Norge er mot fossilt brennstoff og servicebedrifter som leverer produkter og løsninger til olje og gassutvinning. På et eller annet tidspunkt skjer det en skjæring mellom fossil energi og fornybar energi som største og viktigste leverandør av energi. På aksjelisten finner vi også noen sleskaper som leverer grønn energi som solenergi- og blått og grønt hydrogen.

Man skiller mellom grått og blått hydrogen som utvinnes ved hjelp av fossil energi. Blått hydrogen er renest da man fanger noe av den CO2-mengden som slippes ut under prosessen. Grønt hydrogen er aller renest, da det produseres av fornybar energi. Grønn teknologi og fornybar energi vil for bedrifter som omstiller seg, være de nye vekstområdene. Fornybar energi og grønn teknologi er en helt annen virksomhet enn oljeservice. Det var feilslått politikk av politikerne å gi skattelette til oljeselskapene for å få til en grønn omstilling. Man så en lobbyvirksomhet uten sidestykke fra oljevirksomhetene som går ut på å subsidiere svart energi for å få til en grønn somstilling. Det som er utfordringene med den skattepakken som kom, er at man kan låse såvel kapital som arbeidskraft i en sektor som kanskje bygges ned raskere enn det man så for seg bare for et par år siden. Da kan man komme til å mangle arbeidskraft og kapital til å bygge opp den grønne eller fornybare industrien.

I Europa har de store oljeselskapene begynt det grønne skiftet og det har gått veldig fort. Presset på oljeselskapene og oljeservice selskapene til å legge om produksjonen har bare i løpet av 2020 gått langt raskere enn man så for seg. Der ligger ikke Norge i forkant og kjenner vi ikke vår besøkelsestid, kan vi ende som den siste selgeren på markedet for fossil energi.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Koronakrisen er over for økonomien.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 5 juni 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Krisen er over for verdensøkonomien.

Misforstå ikke, tiltakene må fortsette og økonomien åpnes med varsomhet og klokskap, men når man i USA forventet en arbeidsledigehet på 20 prosent og det faktiske tallet ble vel 13 prosent, så er det den sterkeste indikatoren på at markedet allerede har priset inn at økonomien er tilbake på sporet. Der vil bli lokale tilbakslag og ulike land er i ulike faser og takler pandemien ulikhet. Når USA begynner å bli friske, så følger resten av verden etter.

I USA forventet man over 8.3 millioner nye arbeidsledige. I stedet kom over 2.5 millioner mennesker tilbake på jobb. Alt tyder på at KoronaKrisen ble en sterk V formet nedgang, en brutal, men skarp resesjon. Lavkonjunkturen er ikke over og det kan ta år før økonomien er tilbake til der vi var før pandemien. Vekstbanen er senket, men den teknologiske transformasjonen har gjort økonomien mer effektiv og robust. På kort sikt har pandemien vært negativ. På lang sikt kan effekten bli positiv. Ikke minst er verden bedre rustet til å takle en ny pandemi.

I aksjemarkedet snakkes det om sektorrotasjon bort fra bli hjemme ("Stay at home stocks") aksjer til aksjer i ordinære selskaper. Det er bedre med tid i markedet enn å tidsfeste markedet. Invester i verdiaksjer som gir godt utbytte. Mer om dette i vår FaceBook gruppe KoronaFinans.

Den digitale transformasjonen skulle ta 3 år. Den tok 3 måneder.

Dette viruset har effektivisert og teknologisert økonomien. Effektivitetsgevinsten på andre siden av krisen vil fremstå åpenbar. Personer som aldri har jobbet hjemmenfra har lært seg å utføre jobben foran en skjerm. Nå snakkes det om at bedrifter kan redusere antall som må jobbe permanent på kontorer med opptil 20 prosent. Resten jobber hjemmenfra. Egentlig kan man sitte med en smarttelefon på toppen av Galdhøepigen å gjøre en del av jobben. Det kan endog tenkes at noen blir mer effektive av ikke å jobbe på kontoret. Hva gjør bedrifter med de lokalene som blir oveflødige? De kan leies ut og øke bedriftens kontantstrøm. Fri økende kontantstrøm er vårt hovedfokus. Mye mer om den digitale transformasjonen som var underveis før koronakrisen på robotskolen.no.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Depresjon diskuteres nå på CNBC,

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 14 mai 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Sannsynligheten for en depressiv deflasjon øker.

En negativ sentralbankrente er en form for skatt på staten.

En annen måte å si dette på er at det er en subsidiering av bankene. Bankene får med andre ord penger, blir subsidiert, for å låne i sentralbanken. En skatt er for staten en negativ subsidie. Hvorfor gjør sentralbanken dette? Jo for å stimulere økonomien å få folk til å bruke penger å produsere inflasjon og dermed unngå deflasjon. President Trump kritiserer sjefen for den amerikanske sentralbanken for ikke å sette en negativ fed funds rente (tilsvarende Norges Banks styringsrente). Noen økonomer er livredde for å havne i en situasjon japanerne har levd med i mange år, det noen økonomer kaller et monetært sort hull, eller i likviditetsfellen som den anerkjente engelseke økonomen Keynes kalte det. Økonomien er da så depressiv at man må gi folk penger for å få igang aktivitet og investeringene. Professor Kalle Moene foreslo slike tiltak i sin diskusjon med Ole Torp i går på NrK 2. Det kan selvsagt også brukes på bedrifter.

Er det noe økonomene frykter, er det en depresjon som går hånd i hånd med en deflasjon som er en generell prisnedgang. Under en deflasjon stiger hundrelappen du har i hånden i verdi og dermed er det ingen grunn til å bruke den. En negativ sentralbankrente kan være det første tegnet på en depresjon. Det har vi i så fall ikke hatt siden 1930 årene. En depresjon må ikke forveksles med en resesjon eller et økonomisk tilbakeslag. De har det vært flere av siden 1930 årene. Mange økonomer omtaler gjeldskrisen i 2008 - 2010 som den store resejonen, mens amerikanerne omtaler det økonomieks tilbakeslaget i 1930 som den store depresjonen.

Du finner flere videoer om dette fra CNBC i den første av de semantiske lenkene der noen er om negativ rente.

Den nye Wall Street og Nasdaq, hold deg hjemme handler.

Noen mener at den amerikanske økonomien, verdens største er forandret for alltid og at Wall Street ikke vil bli det samme finanssenteret etter denne krisen.

Forbes skriver at Nasdaq under denne krisen Is A Stay-At-Home Trade

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Vekst eller vern. Når er begeret fullt?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 29 april 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

En oppkonstruert konflikt.

Konflikten mellom vekst og vern har alltid forundret meg. For meg har det aldri vært noen konflikt. For meg dreier det seg om innholdet i veksten. Er det økonomisk vekst å produsere plastleker til barn for milliarder? Som barn greidde vi å leke hauk å due uten noen investering. Vi lagde buer av einer og spilte fotball med en enkel fotball. Noen av de beste fotballspillerne i verden begynte å leke med en filleball på stranden i Brasil. Jeg vet ikke hvor mye Erling Braut Håland, spilleren det går rykter om snart vil bli solgt for NOK 3 milliarder (hvilket norsk selskap har samme verdi?) har brukt på utstyr. Min avdøde mor fortalte at de lekte i strandkanten med skjell og stener. Jeg kjøper aldri plastleker til mine barnebarn. Plast som etter en stund havner på frokostboret ditt.

Lagerkapasiteten for olje er snart uttømt.

Det sier Bjørnar Tonhaugen fra Rystad Energi i et intervju på CNBC og i feltene man har funnet ligger der mer enn man kan ta opp om klimamålene skal nås.

Konflikten mellom vern og vekst formalisert.

Økonomer operererer med en rekke ulike typer produktfunksjoner, Cobb Douglas, CES (Constant Elasticity of Substitution), VES (Variable Elasticity of Substitution) hvor den første er den enkleste og lineær i logaritmen. En enkel generell produktfunksjon kan skrives på fromen:

X=f(K,N,GT,T,V,R)

Produksjonen, X avhenger som vi ser av kapitalinnsats, K, arbeidsinnsats, N, grønn teknologi, GT, tradisjonell teknologi, T, vareinnsats, V samt forskning R. For en teknologibedrift inngår for eksempel bruk av kunstig intelligens i K, R, GT og T. Kunstig intelligens brukes også i større omfang i primærnæringer som for eksempel landbruksroboter. Det vi ser av den generelle funksjonene, er at der ikke er noen motsetning mellom de ulike produksjonsfaktorene. Man kunne selvsagt gjort inndelingen finere ved å skille mellom ulike tyeper kapital og arbeide.

Vi skal ikke vise hvordan ulike bedrifter tilpasser seg, men fra økonomisk teori vet vi at en bedrift som konkurrerer med andre bedrifter skal øke mengden av en produksjonsfaktor til det punktet der dens grenseproduktivtet er lik dens grenseinntekt. Mer populært, så lenge det lønner seg for en bonde å gjødsle et jorde eller tilsette en ekstra arbeider på det samme jordet maksimerer bonden fortjenesten ved å gjøre det. Ved å optimalisere faktorinnsatsen, maksimeres profitten. Bonden gjødsler ikke jordstykket så mye at avlingen dør eller reduseres. Bonden driver heller ikke veldedighet og ansetter ikke så mange arbeidere at de går i veien for hverandre.

Lederen i Høyres programkomite, Linda Hofstad Helleland, skaper en falsk og farlig motsetning mellom arbeidsplasser og ansvarlig ressursforvaltning.

Kilde: Energiogklima

I stedet for å skape denne motsetningen, burde Helleland og Høyre konsentrert seg om å analysere hvilket innhold den fremtidige norske veksten skal ha. Det gjelder ikke bare Høyre, men alle politiske partier, MDG inkludert. Hver gang man investerer en krone, har man to muligheter, det den ble invester i og alt det andre den kunne vært investert i. Jeg tviler sterkt på at den mest lønnsomme investeringen er å invester en krone i leting etter og utvinning av olje nær (en mer eller mindre dynamisk) iskant(en).

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Oljeprisen og norsk økomi går rett sør. Kan vi si det samme om iskanten?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 24 april 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Regjeringen lytter ikke til egne miljøeksperters råd.

Dette bør Venstrefolk være fornøyd med sier miljøvernminister Sveinung Rotevatn, om regjeringens forslag til grenselinjen for iskanten, mens Svs Audun Lysbakken kaller det et miljøbedrageri. FrPs begrep om dynamsik iskant er forlatt, men populismen sitter fremdeles i ryggmargen. Når har FrP lyttet til eksperter? Når lytter Venstre og Krf til eksperter? Dette skjer mens

Oljepris og norsk økonomi går rett sør.

De siste dager har vi sett at futureprisen på amerikansk lettolje (WTI) for levering i mai ble sluttet til en negativ pris på USD 37.63. Ja, du leste riktig. De som hadde kjøpt denne oljen hadde ikke lagerplass og måtte gi de som kom og hentet oljen i underkant av 38 dollar fatet for å bli kvitt oljen. Det er ikke særlig lønnsomt å hedge olje når man ikke bare må betale for hedgen, men også for å bli kvitt den. Den daglige etterspørselen etter olje har falt fra 100 millioner fat til 70 millioner, mens produksjonen er kuttet med 12 millioner fat. Dermed strømmer markedet over med billig olje. Dette skjer mens norsk økonomi bråstopper, bedrifter brenner kontanter, tar opp lån og får statlig støtte mens verden brenner mindre fossilt brennstoff enn på lenge. Om hundre 100 år er muligens alt brent, men kanskje ikke glemt.

Ekspertene på Wall Street er ikke enige om hva som skjer med oljemarkedet.

Figuring out what a stock will do next is never a straightforward affair. But taking a view on the biggest exchange-traded fund tracking oil right now requires levels of understanding that even Wall Street veterans want no part of.

Normally, specialized traders known as authorized participants will sell shares of a rallying ETF and purchase the underlying securities to pocket a virtually risk-free profit.

Kilde: Bloomberg

Noen vedder altså på oljepris(futuren), mens andre

Gambler med oppvekstområder for fisk, og plankton.

Statistiskere kjenner begrepet Markovprosess. I en Markovprosess er all informasjon inkorporert i siste observasjon. Å tenke tilbake til den gang oljeprisen lå på 140 USD / fat er som å kjøre bil ved å se i bakspeilet. Der er allerede funnet mer olje enn vi kan ta opp om klimamålene skal nåes inne 2030 og 2050.

Dampskipet overtok en gang for seilskutene som forsvant i horisonten. På et eller annet tildspunkt vil fornybar energi være et bedre alternativ enn fossilt brennstoff for de fleste aktiviteter der man trenger energi. Gårsdagens NrK debatt var i så henseende veldig interessant og de politiske skillelinjene klare.

Nei, Venstre iskanten er ikke reelt trukket sørover og FrPs populistiske omsorg for de 10 tusener som jobber i oljeindustrien er ganske gjennomskubar. Mer og mer tyder på at det er MDG som har den beste totale enerigpolitikken i Norge. Det er dumt å feilinvestere og være den siste som forlater torget når der ikke er flere kjøpere. Argumentet om at andre land vil erstatte norsk produksjon med en mer skitten olje er ikke et godt argument for å omstille norsk økonomi.

Eksisterende felt i Nordsjøen har en "break even" pris på ca USD 10 / fat. Hva må den langsiktige oljeprisen ligge på om det skal være lønnsomt å lete etter nye og bygge ut felt man har funne i de sårbare områdene i nord? Hva er privat og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for disse prosjektene? Er det bare miljøekspertene som sier at iskanten må reelt flyttes sørover? Hva er realopsjons verdien av disse ojefeltene når negative direkte og indirekte virkninger i produksjon (og forbruk) tas med i regnestykkene som presenteres? Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å lete etter og bygge ut nye felt med en langsiktig oljepris på USD 40, 50, 60, .. per fat. Hvor realistisk er det å oppnå en slik pris?

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Kraftfull pakke, fakta eller fiksjon?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 31 mars 2020. Sist oppdatert 3 april 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Fri kontantstrøm er bedrifters pulsåre.

Det nytter ikke å gi skatte, avgiftslette og annen lette avhengig av omsetning til bedrifter som ikke har inntekter fordi regjeringen har stengt aktiviteten deres. Dette er en krise forårsaket av et eksogent sjokk (også kalt en svart svane), som ikke var lett å forutset selv om noen har advart om at dette kunne man vente. Når mennesket fortrenger andre arter og trenger langt inn på deres område, øker sansynligheten for en pandemi som den vi nå opplever. Egentlig er verden heldig ettersom dette viruset ikke er enda mer dødelig. Jeg lurer på hvem de man har brukt som eksperter for å utforme denne pakken er. Hvorfor var ikke MDG og Rødt med på pressekonferansen? Det nytter ikke å gi reduserte momssatser og gunstige avskrivningsregler for bedrifter som ikke har inntekter. De skal få dekket faste kostnader. Driftsuavavhengige faste kostnader må dekkes som et minimum. Variable kostnader som avhenger av driften går fort mot null og trenger ikke dekkes. Leieinntekter, strømregning (strømmen kan ikke alltid slås helt av) renteutgifter og andre utgifter og ubetalte regninger løper uansett drift. Det er tid for å holde i gang så mye av driften som kan holdes i gang. Det er bedre å gi støtte til vedlikehold, nyinvestering og utvikling enn at det gis trygd. Personlig synes jeg som Keynesinspirert økonom at pakken som går til utbygging og vedlikehold av infrastruktur er for puslete. Vi går inn i en resesjon som kan vare flere år selv om vi forholdsvis snart kommer oss ut av selve pandemien.

I USA har Federal Reserve Bank of New York utarbeidet en ukentlig indikator WEI som måler den økonomiske aktiviteten på ukesbasis og den stuper kraftigere enn under gjeldskrisen i 2008, det amerikanerne kaller den store resesjonen i motsetning til den store depresjonen i 1930 årene. Her er et eksempel på et tiltak som kan settes i gang nå. De mest pessimistiske anslagene i USA går ut på et fall i aktiviteten i inneværende og andre kvartal på 25 % (nå på CNBC 22,30 norsk tid 31-03-2020 nedjustert til 34 % for andre kvartal 2020). USA er en relativt lukket stor økonomi. Den norske økonomien er liten og åpen og veldig avhengig av eksport. Norske kroner svekket seg kraftig til å begynne med og var nesten opp i NOK 12 per USD på det svakeste. Nå styrker den seg fort og jeg antar at den snart er sterkere enn den svenske som den var før krisen. Hva skjer med den norske oppdrettsnæringen og andre eksportnæringer når NOK styrker seg samtidig som etterspørselen fra verdensmarkedet stuper? Regn med at resesjonen kan komme til å vare to til fire år. Veksten kan ta seg opp igjen relativt fort, men vekstbanen er lavere. Jeg ser ikke bort fra at NOK kan komme til å styrke seg til NOK 7 til 8 per USD, oppgjørsvalutaen for mye av verdenshandelen. En valutakurs er en relativ pris. USAs og andre lands økonomier vil mest sannsynlig svekkes relativt mer enn den norske fordi vi har relativt sterkere statsfinanser. Hvor kraftige blir tilbakeslagene i Italia, Spania, Storbritannia og våre naboland? Sannsynligvis vil andre land oppleve relativt flere konkurser enn Norge. Der herjer en priskrig på olje og det ser ikke ut til at den stopper med det første. Den globale etterspørselen etter olje er ca 100 millioner fat per dag. Nå har denne falt med 15 til 20 prosent og verdensmarkedet flyter over med olje. Oljelagrene er fulle og man mener at noen steder må man gi bort noe av oljen for å bli kvitt den. På lang sikt vil noen oljeprodusenter gå konkurs. Blir Saudi Arabia og Russland enige om å kutte produksjonen, gjelder det mest sannsynlig 2 til 3 millioner fat daglig. Selv om etterspørselen av olje fra Kina tar seg opp, vil andre land komme til å redusere den. Nettoeffekten vil i en tid være så sterk, at en redusert produksjon på et par tre millioner fat daglig ikke kan erstatte det global fallet i etterspørselen etter olje. Hva så med den norske oljenæringen? På kort sikt kan vi ikke vente en kraftig oppgang i oljeprisen. Equinor er et av de selskapene som kan greie seg en stund med lav oljepris. Oljepris futuren der prisoppdagelsen skjer først, peker oppover, men den stigningen er avhengig av at man på mellomlang og lang sikt greier å balansere tilbud og etterspørsel bedre.

Nå er det viktigste å redde alle bedrifter som hadde livets rett før de ble stengt ned hevdes det på pressekonferansen. Det kan vi egentlig ikke vite i dag. Bedrifter et stengt helt ned. Hvordan overlever du som individ om du rammes av inntektssvikt. Du kan bruke av formuen om du har en, du kan låne penger eller håpe på støtte fra veldedige organisasjoner, famile og venner. Du kan selvsagt også stjele fra andre og fellesskapet. Der er alltid noen som ser dette som en mulighet til å berike seg. Straffen for å misbruke denne krisen til egen fordel bør skjerpes. Vi har mange arbeidsledige og flere av dem kan ansettes til å kontrollere arbeidsplasser og at støtten ikke misbrukes. Det er mye bedre enn at de går arbeidsledige. Man bør fokusere sterkt på at støtten ikke ender i skatteparadiser. Tilbakekjøp av aksjer i eget selskap med støtte fra det offentlige bør heller ikke aksepteres. Når du skal handle på butikken, er det dekningen på debet eller kreditkortet ditt som avgjør hvor mye du kommer ut med fra butikken. Man kan ikke leve i det uendelige på kreditt. Egentlig bør man i tider som dette være svært varsom med å dra kredittkortet.

Det kan blir dyrere å gi for lite enn for mye.

Hva når man ikke har noen aktivitet man kan komme tilbake til? Det er regjeringen som har stengt ned mange bedrifter. Det er ikke vanskelig å få øye på landets store bedrifter. De trenger ikke reddes av finanspolitiske tiltak (se artikler nedenfor). Flere av dem vil dra nytte av lavere moms, reduserte andre avgifter og omstillingspakker. Kommune og fylkessammenslåingen kom kanskje ikke på ideelt tidspunkt. Det får tiden vise og det kan bli brukt politisk om det viser seg at sentraliseringe har gjort at krisen ble verre enn den ville blitt med den gamle strukturen. Det kan vi ihvertfall komme til å hevde om bedrifter og familer i grisgrendte strøk ble oversett. Har man sette med lykt å lupe på og etter dem? Hvilken oversikt har de større kommuner og fylker over enkeltindivider og familer som bor der og hvilken oversikt har man over de små bedriftene som driver og opererer i kommunen? Selv om primærnæringer som jordbruk og fiske ikke burde være like bekymret som andre næringer, har vi allikevel sett fiskemottak som ikke har kunnet drive som normalt på grunn av kravene til sosial distansering og smittefaren. Viruset er en usynlig fiende, og det er sikkert også noen individer, familer og bedrifter. Som nevnt, jeg er ikke redd for støtten til store børslokomotiver og børsnoterte selskaper. De har vi skrevet om nedenfor. De ser man. De har et nettsted. Vi har hørt om bedriftseiere som ikke kommer fram med sitt nødrop på grunn av manglende bredbåndsdekning.

Hvilke bedrifter har livets rett?

Vi skal ikke leve av tiltakspakker. Vi kan heller ikke leve av å klippe hverandre, ihvertfall ikke i disse tider hvor frisørsalonger er stengt. De som leder de bedriftene er sikkert flinke til å klippe folk, men det er ikke sikkert at de er flinke til å kommunisere med byråkrater. Noen kan endog ha en konflikt med den kommunalt ansette som skal hjelpe dem. Her må man legge til side alle personlige konflikter. Hvordan skal vi på andre siden av krisen få tannkremen inn i tuben? Det er ikke tid for å bekymres seg for det nå. Hva om man gir for mye? Hva om man gir til noen som ikke skal ha støtten? Hva er sunne bærekraftige bedrifter. Vi kan konstatere at MDG og Rødt ikke var tilstede på pressekonferansen. MDG vil sikkert ha fokus på bærekraftige grønne bedrifter. Rødt vil sikkert ha fokus på at støtte ikke havner i skattepardiser. Det er mange som vil ha sugerør ned i den norske statskassen og oljefondet. Som nevnt det er en oppgave for økokrim, riksrevisjonen, tilsyn og kontrollører å fokusere på dette. Straffen for å tuske til seg midler man ikke skulle ha eller hadde rett på bør være streng.

Hvor lenge må vi leve med sosial distansering? Bølge 2 av pandeminen.

Man må ikke la tiltakene bli så strenge at de negative virkningene av krisen blir mer alvorlige enn de trenger bli. Der det er mulig å holde avstand på minimum 2 meter bør virskomhet gradvis kunne tas opp. Når har vi en vaksine mot dette viruset? Når har vi flokkimmunitet mot viruset? Dette er bølge 1 av smitten. Den kan avta på grunn av at vi går inn i vår og sommersesongen. Viruset forsvinner ikke. Til høsten og vinter kan man vente bølge 2. Da vet man mer om viruset, men man må fortsatt være på vakt. Det verste som kan skje er at smitten kommer inn sykehus og eldresenter. Da kan fort halvparten dø. Det viser seg at nå skjer smitten i hjemmene. En som har vært ute er blitt smittet og tar med seg smitten hjem. Da er det ikke nok å sette vedkommende i karantene i hjemmet. Studier fra Kina og Sør Korea viser at det eneste som nytter er at de smittede isoleres i egne sentre, for eksempel hoteller.

Mange liker nok ikke ordet displin. Vi så hvordan dette virket i krisens begynnelse med de som ikke etterkom regjeringens anmodning om ikke å møte opp i Holmenkollen. Er det mulig å gjenåpne utekafeer der man kan holde minsteavstand? Er det mulig å teste alle som arbeider i en bedrift? Hva med skoler og barnehager? Når kan de åpnes? Personlig ville jeg sagt, når vi har en vaksine mot viruset og flokkimmunitet. Vi må for all del unngå det vi ser i andre land. Der er en dødelighet på 15 promille om du er under 60 år, men der har man også tatt med de som er over 50 og de som er under 20. De som er over 60 år vil ha en dødelighet som er mye høyere, opp mot 5 promille (i enkelte land er den mye høyere, kan hende på grunn av målefeil eller sammenblanding med andre faktorer), men det er selvsagt slik at en 80åring har høyere risiko for å dø enn en på 61 år. En på 59 år har dermed heller ikke så svært ulik sansynlighet for å dø enn en 61 åring. I statistisk terminologi, så er ikke fordelingen over dødelighet (stykkevis) uniform. Fordelingen er skjev med stor haletyngde i eldre årsklasser og svært liten haletyngde blant yngre. Jeg har personlig ikke informasjon om hvor farlig sykdommen er for nyfødte, spebarn og barn under 3 år. Sannsynligvis er den lavt da vi ikke hører om det.

Tester fra Island tyder om de overføres til Norge på at 50 000 kan være smittet i den norske befolkningen. Det er ikke det tallet norske myndigheter arbeider med nå sier NrKs kommentator 13.00 31 mars 2020. Asiatene har nok rett i at munnbind kan hindre at du smitter andre og at du selv blir smittet. Kineserne spør hva vi driver med i vesten siden man ikke går med munnbind. Skift eller desinfiser eget munnbind om du har flere eller kan desinfisere de du har.

På en uke har forskere i Trondheim utviklet en koronatest. Den bør kunne distribueres til bedrifter slik at man kan teste de ansette om mulig daglig før de kommer på jobb. Testing og atter testing slik at man får mest mulig kontroll med mørketallene (de jeg vil kalle tikkende bomber), renslighet og sosial distansering har kanskje vist seg å være de vitkgiste tiltakene for å redusere sprdningen og til slutt få kontroll på smittesprdningen. Svenskene hadde et interessant innslag om konspirasjonsteorier og spredning av falske nyeter. De har opprettet et eget nettsted for å bekjempe dette.

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Ikke tid for splittelse og populistisk politikk.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 25 mars 2020. Oppdatert 29 mars 2020

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Dersom du går gjennom helvete, fortsett å gå.

Tvskjermer og dataskjermer bombarderes daglig med informasjon og nyheter om denne helsekrisen, som også er blitt en sosial, finansiell og økonomiske krise. Så vidt jeg vet er det kun en vaskine mot dette viruset i dag, avstand, helst lenger enn anbefalt minsteavstand om det er mulig, sosial isolering selvisolasjon og renslighet. Går du tur på en sti der du treffer mennesker, er ikke en avstand på 2 meter lang nok om vinden blåser fra en person som er smittet til en som ikke er smittet. Dette er nanopartikler som mest sannsynlig kan føres flere meter avgårde. Sporer fra sopp og frø fra planter kan føres over kontinenter med vinden. Når man i tillegg vet at viruset er 3 ganger mer smittsomt enn lignende virus, er det bedre å være proaktiv og forsiktig. Vi informeres om at sykepleier og leger dør i Italia og i Iran detter folk om på gaten. Detter er et virus som man må ta dødsens alvorlig. Ofte blir dette tall uten dypere forklaringer. Hvorfor detter folk om på gaten i Iran, er det fordi koronasmittede går om i byen uten å få legehjelp? Er syke og smittede ute for å kjøpe mat eller medisiner?

Digital transformasjon, kunstig intelligens og Koronaviruset.

Det hevdes at koronaviruset ble oppdaget av kunstig intelligens. Digital transformasjon går hånd i hånd med kunstig intelligens. Den digitale transformasjonen er i gang for fullt og aksellereres av koronakrisen. Det er i kriser de smarte selskapene investerer og utvikler seg. De snur hver eneste sten for å kutte kostnader, innfører automasjon og kunstig intelligens for å øke produktivitet og effektivitet. Flere og flere jobber hjemmenfra i denne koronakrisen og kan nok fortsette med noe av det når man er gjennom krisen. Vi har i flere år skrevet om dette på robotskolen.no. Der finner du mye mer om dette spennende for ikke å si livsviktige temaet.

A.I. Versus the Coronavirus

A new consortium of top scientists will be able to use some of the world’s most advanced supercomputers to look for solutions.

Kilde: New York Times

En godt eksempel på kreatvie løsninger i disse pandemitider, er artister som live streamer konserter. I sin bok, "Veien mot fremtiden", hevdet Bill Gates allerede i 1995 at alt som kan overføres fra en Ip adresse på nettet, før eller siden blir digitalisert. Video over Ip, musikke over Ip, Tv over Ip, eLæring over Ip, konsultasjoner, overvåking over Ip m.v har eksiert i flere år nå og mer vil komme ikke minst med 5G og 6G. Vær sikker på at din kokurrent allerede er i gang med den digitale transformasjonen som nå blir enda mer aktuell. Alt som kan redusere kostnader per produsert enhet, effektivitet og produktivitet vil før eller siden bli gjennomført. Begrepet Kodak øyeblikk er vel kjent. Kodak kjente godt til de nye digitale kameraene, men tok dem ikke i bruk. Les mer om dette på robotskolen.no.

En invasjon fra verdensrommet.

På amerikanske Tvstasjoner sammelingner man dette med en invasjon fra verdensrommet ("an alien invasion") som slett ikke er noe dårlig bilde. Man fører krig mot en fiende man ikke ser. Da er det lett å bli sløv og slappe av på egen adferd. Renslighet, sosial avstand og selvisolasjon er viktigst. Jo flere man får testet, dess mer avdekkes eventuelle mørketall. I går kom for første gang det jeg lenge har mistenkt, at de tilfellene man ser bare er toppen av et isfjell. Man regner med at så mange som 23 000 personer kan være smittet i Norge. Det var omtrent ti ganger registrerte antall smittede personer på det tidspunktet nyheten ble formidlet.

Hvorfor er dødligheten så mye lavere i Tyskland enn i Italia?

I Tyskland er dødeligheten så langt 4 promille, mens den i Italia ligger på over 5 prosent. Hovedforklaringen er sosial adferd og medisinsk kapasitet. Italienerne bor ofte sammen i storfamilier i trange leiligheter. Tyskerne har bra medisinsk utstyr og kapasiet og har hatt større kapasitet til å teste personer man mistenker for å være smittet. Dermed har Tyskerne fått bedre oversikt over det man kaller mørketallene, sporing og isolering av smittede. Vi får se om denne tendensen forsetter og om tyskeren er bedre til å teste, spore og isolere personer i faregruppen.

De siste nyhetene, søndag 29 mars viser at Tyskland er i ferd med å stålsette seg og vente på tsunamien av smittede som de venter kan komme. Foreløpig mener tyskerne at bølgen av smittede så langt ikke har truffet Tyskland med full tyngde.

Norske myndigheter får stadig kritikk fra ulikt hold, sist fra avgått Justisminister fra FrP, Jøran Kallmyr, som mener vedtaket om ikke å kunne reise på hytta i en annen kommune ikke er gyldig. Det er ikke tid for populisme nå FrP. Jeg synes stort sett norske myndigheter har vært flinke, selv om alvoret nok gikk litt for sent opp for regjeringen. De økonomiske problmene, arbeidsledighet og bedrifter som må permittere ansatte eller stoppe driften kan løses (se neste artikkel). Noen av disse bedriftene slet før denne krisen og skulle uansett gått konkurs hevder noen. Dette er ikke tid for å tenke slik sier Jonas Gahr Støre og det er ansvarlig politikk.

Vikingprinsippet er å snu en ulempe (krise) til en fordel (mer effektiv bedrift når krisen er over). Transparens og likebehandling er viktig i krisetider. Vi snakker om en nasjonal dugnad. Solidaritet er viktig i Norge, og med solidaritet mellom politiske partier, mellom myndigeheter, individer og bedrifter, kommer vil lettere ut av denne krisen. Arbeidere må ikke føle at det er det som må betale denne regningen. Det kan føre til det man i USA omtaler som rikmanns virus, der man får en segregering etter sosial status og inntekt og bedrifter behandles bedre enn ansatte. Under gjeldskrisen kom lederne for store amerikanske bilfirmaer i private jetfly for å forhandle med myndigheten om offentlige redningspakker. Tap sosialiseres, mens profitt privatiseres. Det skjer nok ikke i samme skala her i landet, men vi kan få forskjellsbehandlig og at noe bærer den største delen av det som omtales som en nasjonal dugnad. Der kommer en tid på andre side av krisen. I stedet for å bekymre seg for våre liberale demokratier skulle nok Aftenposten fokusert mer på de krav som stilles til ulike støtteordninger og lånegarantier. I dagens nyhetssendinger er man bekymret for at en del av støttebillionene havner i skatteparadiser. Det kan godt hende her også. Følg nøye med på hvor de bedriftene som ber om lånegarantier og støtteordninger har kontoer og virksomhet. Følg gjerne pengene gjennom systemet. Merk pengene.

Krigsøkonomi | Største stimulasepakke i USAs historie og Eurobonds.

I USA er man omsider blitt enige om en stimulansepakke på to billioner USD, omtrent to norske oljefond. Dette er ca 10 prosent av det amerikanske bruttonasjonalproduktet. Det er for lite mener flere kommentatorer. Vi trenger en pakke som er tre ganger større, dvs. seks billioner USD, omtrent seks norske oljefond. "That is a drop in a bucket" sier New Yorks borgermester om andelen som bevilges til New York, foreløpig den mest utsatte byen med omtrent halvparten av registrerte tilfeller i USA. Dette er ikke en stimulanse av økonomien sier en økonomiprofessor til Cnn. Dette er en nedstenging av økonomien. Ja det er det, men infrastruktur, bedrifter og annen virskomhet er bare midlertidig stengt ned for å få kontroll med viruset. Medisinske eksperter kaller det å flate ut smittekruven. Greier man å slå ned smitten og holde antallet smittede hver smittet smitter under en vil virueset til slutt dø ut. Det er ikke bare viktig på lang, men også på kort sikt, ettersom det kan være avgjørende for om man greier å holde smitten på et nivå helsevesenet kan mestre. I EU er man blitt enige om å utstede Eurobonds. Se neste artikkel nedenfor om det vi kaller KoronaObligasjoner. Det kan være et meget effektivt virkemiddel. I USA snakker man om at sentralbanken skal kjøpe private obligasjoner og endog aksjer. Det siste bør man unngå her i landet.

Ikke alt er negativt, men truer viruset menneskeheten om vi ikke handler riktig?

I gjennomsnitt dør ca 900 til 1000 mennesker årlig i Norge av influensa. Det er omtrent tre personer daglig og så langt har det norske helsevesenet greidd å ligge under det tallet på døde som følge av koronaviruset. En effekt kan endog bli at ferre, la oss si halvparten så mange dør av influensa, siden tiltakene om sosial distansering sannsynligvis vil føre til at ferre dør av influensa, så lenge denne sosiale distantiseringen varer. I Paris har luftforurensningen blitt redusert med 30 prosent. I Kina har den stupt. Globalt mener man at dette kan føre til at millioner ferre dør av luftforurensing.

Dette kan endog ha den positive effekt at flere og flere får øynene opp for hva en ren (by)luft betyr. Det kan resultere i at verden reduserer sin etterspøprsel etter fossilt brensel. Vi ser allerede at verdensmarkedene flommer over med olje, ikke minst på grunn av en pågående priskrig mellom Saudi Arabia og Russland. Jeg følger daglig finansielle og økonomiske kommentatoer på minst 4 Tvstasjoner og noen snakker man om en oljepris på USD 10 per fat. Blir det langsiktige nivået på oljeprisen iggende lavere, kan man ihvertfall skyte en hvit pil etter leting etter flere oljefelt. Det kan endog vise seg å være uansvarlig politikk og sløsing med våre statsfinanser. Vi bør ikke være den siste produsenten som forlater torget. Langsiktige investoerer har lenge advart om at man allerede har funnet mer olje enn den som kan utvinnes om man skal nå målene om global oppvarming på under 1 1/2 grad. Mest sannsynlig er det allerede et ønskemål om ikke Herr Marked og Koronaviruset fikser dette. Koronaviruset truer menneskeheten uttaler WHO. Da må menneskeheten slå tilbake. Polarisering er ikke det vi trenger. Skjerp dere norske populister og mediebedrifter med en dårlig skjult agenda.

"COVID-19 is threatening the whole of humanity -– and the whole of humanity must fight back," UN Secretary General Antonio Guterres said, launching an appeal for $2 billion to help the world's poor.

"Global action and solidarity are crucial. Individual country responses are not going to be enough."

Kilde: Yahoo News.

Dette er ganske dramtisik, særlig om vi ikke tar denne krisen på alvor. Vi vet at det alvoret består i å verne utstatte grupper, selvisolasjon, karantene, sosial distansering og renslighet. Om dette overholdes, gjene enda strengere, avslutter jeg denne artikkelen med å stille et spørsmål. Vi vet som nevnt ovenfor at ca tre personer dør daglig som følge av en årlig influensaepedimi. Hvor mange som dør av luftforurensning som nå stuper, vet ikke jeg, men det vet kanskje mediehusene som daglig nesten drukner oss i tall. Foreløig er vi heldigvis ikke på den dødsraten som følge av koronaviruset og forhåpenglivis greier vi å forhindre at den inntrer. Nå hører vi, etter at jeg ovenfor skrev om at antallet influensasmittede antageligvis ville gå ned fordi tiltakene mot koronaviruset også vil virke mot det årlige influensaviruset, at antallet influensasmittede stuper (jfr nyhetssendingene i går 26 mars 2020). Så mitt spørsmål er:

Hvordan ville Tv skjermene sett ut om vi daglig skulle bombaderes med antall influensasmittede og antall personer som daglig dør av influensa og luftforurensning?

Semantiske lenker

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Norsk økonomi. Ingen grunn til bekymring.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 18 mars 2020. Oppdatert 26 mars 2020

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

En sentralbank har ingen budsjettbetingelse.

Det er ikke alle forunt å besøke velvet i Norges Bank. Det gjorde jeg og der lå det paller med tusenlapper. For en sentralbank er dette papir og kostnadene forbundet med å trykke dem er alt man taper om de brenner. I noen markeder opplever man implosjon av likviditet. Det kan strupe aktivitet i krisetider og stresse bankene. På CNBC snakker man om "helikopterpenger" (et velkjent bilde for økonomer). Foreløpig trenger man ikke slippe sedler fra helikopter. Muligens må man vurdere det til de som er mest utsatt og ikke får betjent gjeld og mat på bordet. Kan hende bor de i en øde dal med dårlig mobildekning. Denne artikkelen bygger på en forutsetning, at markedsøkonomien (kapitalismen) ikke bryter sammen og vi går over til en bytteøkonomi. Vi hadde nok også greidd bytteøkonomi. Jeg kunne for eksempel byttet denne artikkelen mot 2 kg torsk til aviser i Lofoten / Vesterålen.

Det er ikke noe problem å kjøre seddelpressen så lenge det ikke fører til (galopperende) inflasjon. I skrivende stund er faren for en depressiv deflasjon større. Det kan gjøres på ulike måter, med såkalt kvantitativ lettelse, oppkjøp av obligasjoner i andre og tredje hånds markedet eller direkte fra staten.

Lønnsmottakere, artister og små bedrifter støttes best av finanspolitikken.

Økonomer kritiseres alltid på de forutsetningnene de gjør. Her forutsettes det at økonomisk aktivitet i Norge gradvis går tilbake til normal aktivitet, senest etter et halvt år. Da blir spørsmålet om den norske stat og de norske statsfinanser er sterke nok til å erstatte den kontantstrømmen som har falt bort for privatpersoner og små bedrifter. Staten har åpenbart finanser til å støtte store selskaper (personlig er jeg ikke imponert av de ulike pakkene) og det skal generelt ikke stilles krav til de som får støtte. Det bør stilles krav om at så lenge man får garantier, statlig støtte eller ekstraordinære lån, kan man ikke dele ut utbytte eller kjøpe tilbake egne aksjer. Statsministerens begrunnelse for ikke å stille krav til utdeling av utbytte ril bedrifter som får støtte og garantier i i debatten 26 mars 2020, er ganske tvilsom. Små investorer kan jo komme med et motargument om at prisen på disse aksjene blir høyere enn det den ville være i et fritt marked. Statsministerens begrunnelse er at det kan føre til at utenlandske pensjons- og sikkert andre fond som for eksempel er plassert i skatteparadiser vil trekke seg ut. I et komplett marked skal andre investorer stå klar til å kjøpe de aksjene som selges av utenlandske (les grjerne Bermuda registrerte) fond. Det er slik markesøkonomien fungerer. Dersom utenlandske fond trenger statlige garantier og støtteordninger for å investere i norske selskaper må de gjerne selge seg ut.

Som vanlig er det folk flest og mindre selvstendig næringsdrivende som må bære lasset. Rusmisbrukere er særlig utsatt. Heldigvis fokuserer Helseminsteren på den gruppen. Professor Kalle Moene fra samfunnsøkonomisk institutt på uiniversitetet i Oslo hadde nylig er forslag om et månedlig kontantbeløp til norske husholdninger wså lenge krisen er akutt. Det kan sammenlignes med det tiltaket jeg bekriver nedenfor for store bedrifter. Dette er ikke borgerlønn sa Moene til NrK. Det er vel en illusjon å tro at denne regjeringen uansett situasjon skal lytte til en professor fra samfunnsøkonomisk institutt. Når man blør, stoppes denne blødningen. Kalle Moene har skissert en løsning for små bedrifter og lønnsmottakere. Jeg har i neste avsnitt skissert en løsning for store bedrifter.

I dag satte Norges Bank ned renten til 0.25 prosent. Bankene som nå er ganske godt kapitalisert velger å ikke la nedgangen slå fullt ut i utlånsrente. Men den senkede renter er uansett en bedring av likviditetsbelasningen med dem med relativt store lån. Som pensjonist med boliglån har jeg personlig fått bedret kontantstrøm etter at denne krisen startet. Stømprisen er rekordlav. Primærnæringene (jordbruk og fiske) fortsetter å produsere nærreist sunn mat og noen trenger flere arbeidere, så alt er ikke helsvart. Regjeringen, sammen med FrP har latt kulturlivet i stikken siste liten sier Svs Freddy André Øvstegård i Dagsnytt 18 i det dette skrives. Der er nok noen som trenger "helikopterpenger".

X Billioner i Koronaobligasjoner til store bedrifter.

Staten kan utstede obligasjoner med de betingelser de vil. De kan inflasjons(deflasjons)sikres og utstedes med 0, positiv eller negativ rente. Negativ rente er ikke så galt som det høres ut om vi får en depressiv deflasjon. Så lenge renten er mindre negativ enn deflasjonsraten har obligasjonene positiv realrente. Løpetiden bestemmes også av utsteder. Man trenger ikke trekke en krone på oljefondet for å finansiere disse obligasjonene. Betingelsene bestemmer om private og utlendinger vil kjøpe dem. Vil ingen kjøpe dem er sentralbanken "lender of last resort" og kan kjøpe dem av staten. En sentralbank har som nevnt ingen budsjettbetingelse. Man kan allerede etablere en brannmur eller demning om du foretrekker det ved å begynne med å trykke slike obligasjoner for en billion kroner. Man trenger 1000 obligasjoner a en milliard om de er beregnet på finansinstitusjoner, bedrifter og privatpersoner med store nok formuer. Man trenger ikke benytte dem om økonomien roer seg. Man kan trykke dem og ha dem liggende. Blir de ikke brukt, taper man trykkekostnadene minus multiplikatoreffekten på økonomisk aktivitet av arbeidet med å trykke dem.

Jeg hadde nettopp satt meg ned for å skrive denne artikkelen, da jeg hørte dette på CNBC. Noenlunde samme situasjon i USA som i Norge, men ulike lover.

Eksempel, to tenkte store selskaper får obligasjonslån med (u)like betingelser.

La oss si at et norsk selskap som er i ferd med å gå konkurs uten statlig hjelp må få et lån på 5 milliarder for å overleve. Det utstedes da 5 KoronaObligasjoner a 1 milliard som er inflasjons (alternativt deflasjons)sikret. Låner har en løpetid på 30 år og er rente og avdragsfritt de første X årene der X kan være en tidsvarierene parameter. Når selskapet begynner å tjene penger igjen, betaler selskapet renter og avdrag. Det er ingen ting i veien for at sentralbanken som lender av last resort kan kjøpe disse obligasjonene.

Det andre eksempelet gir vi som en oppgave til deg. Det er nå snakk om et annet stort selskap med en mye sunnere og sterkere balanse der driften plutselig går med underskudd. Det kan fort gjøre at den sunne balansen svekkes, særlig om dette blir en langvarig krise. Du kan selv skissere de andre kjente og ukjente faktorene. Skal sleskapene likebehandles 1. Om de opererer i samme bransje? 2. Om sleskapene opererer i vidt forskjellige bransjer? Trenger staten å trekke på oljefondet for å hjlpe disse selskapene?

Du kan få ideer til hvordan oppgaven skal løses ved å studere videoer og litteratur i lenken med ankertekst, "MultiFinanceIT | Asset allocation". På kort sikt har du ikke tid til det. Du må ta en rask avgjørelse og har ikke tid til å lese bøker, knapt til å studere noen videoer.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Dersom fakta ikke stemmer med teorien, må du endre fakta.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 15 mars 2020. Oppdatert 17 mars 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Teoretisk utgangspunkt for å minimere spredning av Coronaviruset.

La oss gjøre et tankeeksperiment og forutsette at alle mennesker på jorden i en måned holder en avstand på 2 meter. Det ville nok effektivt stanset eller flatet ut spredningen. Dette er selvsagt et tankekseperiment, da mødre ammer unger og i mange situasjoner kan vi ikke holde en minsteavstand på 2 meter i en måned. Men det er noe av det man nå gjør i Storbritannia, der man vil gi påpud om at alle i aldersgruppen 70+ frivillig går i selvkarantene på 4 måneder. Ja du leste riktig, 4 måneder. I Østerrike forbyr man forsamlinger på over 5 mennesker. Hvorfor så drastiske tiltak? Jo, fordi man ikke kan vite hvem som er bærere av viruset. En av seks som smittes vil merke sykdommen og en av 20, dvs 5 % av de som smittes ender på sykehus. Men hva med de man aldri merker har (hatt) viruset?

Det er de som er den største faren. Det er de som går rundt som tikkende bomber. Siden man altså ikke kan vite hvem disse er, går man i følge Sky News formiddag 15 mars 2020 i Storbritannia mest sannsynlig til det drastiske tiltak å kreve at personer over en viss alder og sikkert etter hvert andre som er i risikogruppen, må gå i selvkarantene i 4 måneder. Dersom man greier å nesten stoppe spredningen, er ikke viruset utryddet og mest sannsynlig er det som svineinfluensa viruset et virus man må leve med. Det vil være uansvarlig å overse dette faktum. Så lenge man ikke har funnet en vaksine som effektivt beskytter de som er i ulike risikogrupper, må disse selv ta ansvar, når man ikke vet hvem som er smittebærere. I Kina har man sett at dører til de som ikke følger myndighetenes påbud sveises igjen. I Norge oppførte Ola og Kari seg under Holmenkolldagene, slik nordmenn har for vane, nemlig som uansvarlige personer som kun tenker på egen opplevelse.

I utgangspunktet må du forutsette at en vilkårlig person du går forbi på gaten har viruset. Og tar du ikke de nødvendige forholdsreglene, må du selv forutsette at du ble smittet, særlig om du omgir deg med personer i risikogruppen. Dersom fakta (data) ikke stemmer med teorien, må man endre fakta (data), adferden til potensielle smittebærere og de som er i ulike risikogrupper.

Barn og ungdommer som vandrende tikkende bomber.

For mange barnesykdommer, er det en fordel om de får den i ung alder, siden det gir immunitet mot sykdommen når du er eldre og det er mer alvorlig å få sykdommen. Dermed har tanken sneket seg inn om at det er ikke så farlig om barnet mitt som er friskt og raskt med sterkt immunforsvar mot dette viruset får det. Det medfører jo at barnet er bedre rustet til å takle viruset senere i livet. Man er usikker på hvor lenge denne immuniteten rekker. Noen sier fra ett år til retten av livet, som med noen barnesykdommer. Det er en farlig tankegang. Det er nå det gjelder å handle, når man fortsatt er i en tidelig fase. I Italia er situasjonen nesten ute av kontroll men der det startet har man nå greidd å bremse utviklingen. Nøkkelen har vært å be folk holde seg hjemme. For hver friskmeldt i Italia, øker flokkimmuniteten, men det er en mager trøst med så mange døde. Noen savner nok allerede bestemor eller bestefar eller begge? Var det virkelig jeg som smittet dem?

Flokkimmunitet.

Flokkimmunitet betyr at de fleste i en gruppe er immun mot en sykdom enten fordi man er vaksinert eller fordi mange nok har hatt sykdommen og blitt friske. I følge NrK Dagsnytt 18 16 mars prøver man i Storbritannia å oppnå en flokkimmunitet på ca 60 %. Det kan være grunnen til at britene krever at eldre frivillig går i karantene i 4 måneder. Teorien er at man lar barn, unge og personer med et sterkt immunforsvar få sykdommen. Bortsett fra vaksine vet man at det er en fordel å få de vanlige barnesykdommene når man er barn og ikke voksen. Jeg er 72 år og da jeg var ung, var det ingen som vaksinerte seg mot barnesykdommer, for eksempel meslinger. Siden fikk man vaksiner mot barnesykdommer og flokkimmuniteten steg kraftig, slik at antallet som vaksinerer seg har gått ned. Nå, med en stigende trend av antallet som får meslinger, er der flere som mener at man må gjenoppta vaksineprogrammene mot meslinger.

I Sverige har man foreløpig ikke innført like strenge tiltak som i Norge. Ceteris Paribus, jo større andelen immune i befolkningen er, dess mindre er faren for spredning av sykdommen. Ingen vet hvor lenge det tar før man har en effektiv vaksine mot Koronaviruset. Greier man å flate ut kurven, holde eldre unna de smittede og gradvis la de med sterkt immunforsvar få sykdommen, bygges flokkimmuniteten gradvis opp. Det blir spennende å se hvem som har taklet dette viruset best når status skal gjøres opp.

Hvem skal skrive om dette og hvem ligger foran kurven?

Jeg er svært skeptisk til å skrive om dette på grunn av manglende kvalifikasjoner og for ikke å skape unødig frykt, men jeg leser lite om de siste tiltakene i Storbritannia og når Nrk journalister kan skrive om det kan vel også jeg som har undervist i statistiske metoder som brukes av leger, har minst hovedfagsnivå fra Universitetet i Oslo i Matematikk (for eksempel vet jeg hva en eksponensiell og irreversibel utvikling er og jeg kjenner datastrukturen grafe og tre som brukes for å få oversikt over hvordan man smittes i sosiale nettverk og forsamlinger), Statistikk, Informatikk samt sosialøkonomisk embetseksamen. Jeg har doktor scientnivå (ikke grad) i numerisk analyse og matematisk finans. Så ikke glem mitt teoretiske utgangspunkt med forutsetninger. Dersom data ikke stemmer med teorien må man endre data, adferd. Det nytter ikke å endre terrenget når kartet er feil.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Dette er en pandemi og helsekrise. Individuelt kan du prøve å ligge foran kurven.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 12 mars 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Coronaviruset i perspektiv. Meget viktig å få en effektiv vaksine så snart som mulig og vaksinert de mest utsatte.

Jeg er enig med helseminsteren om at nå er det tid for en tur i skog og mark å unngå tette forsamlinger. Her må man ha flere tanker i hodet samtidig. For det første er det ekstremt viktig at ikke flere blir smittet. Alle har selv et ansvar for ikke å bli smittet og ikke smitte andre. Dernest vil noen, blant andre barn og ungre ikke bli alvorlig syke om de blir smittet, men de kan bringe smitten videre til bestemor og bestefar. For det andre har vi ingen vaksine mot dette viruset. Vi har heller ingen flokkimmunitet og personer med et sterkt immunforsvar har intet forsvar mot viruset. Eldre, personer med en underliggende sykdom, mennesker med luftveis relaterte sykdommer og svekket immunforsvar er særlig utsatte. I den aller eldste aldersgruppen har man observert 15 % dødelighet.

Så skal vi være klar over følgende: I Norge dør i gjennomsnitt 900 personer av influensa årlig. Hovedfokus er altså å hindre spredning, flate ut kurven og utvikle en vaksine snarest mulig. Husk at en mindre smittet kan bety 100 ferre smittet om noen uker eller dager særlig om denne personen ikke er klar over at vedkommende er bærer av viruset. Nå er tiden inne for å ta for mye Møllers tran sa tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen i dagens dagsnytt 18. Han ble beskyldt for å ta for kraftig i under svine influensa epedemien.

I det dette skrives har vi 736 totalt og 105 nye smittede i dag og 1 dødsfall. La oss si at dødeligheten blir 1 av 100 dvs at en prosent av de som blir smittet dør uansett alder. Man taler i verste fall om 2 000 000 millioner smittede. Med en dødlighet på 2 % innebærer det 40 000 døde om man ikke greier å redusere dødligheten på grunn av vaksiner. La oss si at det inntil videre er verst tenkelig secenario. Hvor mange smittede må man ha med en dødelighet på 2 % og ca 1 000 døde som under en influensa? Da må man løse en ligning med en ukjent som vi kan kalle X.

(X x 2) / 100 = 1 000 som innebærer at X = 5 000. Så med en dødelig på 2 % vil vi oppleve en dødelighet omtrent som under en influense om vi greie å holde antall smittede under 5 000. Det greier vi nok ikke med den stigningen vi nå opplever i antall smittede. Vi har med en dødelighet på 2 % ikke forutsatt noe om aldersfordeling på smittede og døde. Den ene som er død i det dette skrives (20.16 13 mars 2016) var en eldre person innlagt på Ullevoll sykehus. Drastiske tiltak for eldre over 60 og personer i faregruppen, vil kunne redusere dødligheten betraktelig, la oss si til 2 promille. Da kan beregningene ovenfor ganges (deles) med 10. Så greier vil å holde antall smittede, fortrinnsvis barn og yngre under 50 000 inntil en effektiv vaksine er tilgjengelig, vil antall døde bli omtrent som under en årlig influensa. Det er altså uhyre viktig å flate ut smittekurven og verne de som er mest utsatt.

Bigcharts er en gratis tjeneste som ikke har kvalitetssikrede data. Grafene bør dobbeltsjekkes.

Siden denne korte artikkelen også har ressurser for investorer, kan vi bruke et bilde fra finans. Det er bedre unngå en kraftig nedgang enn å gå glipp av en oppgang. For den litt mer avanserte investor er en salgsopsjon en forsikring mot å være i markedet, mens en kjøpsopsjon er en forsikring mot å være ute av markedet. Dersom du har solgt deg helt ut av en aksje og denne har kjøpsopsjoner, kan du for eksempel kjøpe en realtivt kraftig "out of the money" kjøpsopsjon med lengre forfall. Når markedet faller er denne kjøpsopsjoen (også kjøpswarranten) billig, men stiger kraftig i pris om der kommer en kraftig oppgang. Som Bjarne Håkon Hanssen, er det bedre å overregare enn la være å reagere.

Donald Trumph ser (12-03-2020-16.45) oljeprisfallet som følge av priskrigen mellom Russland og Saudi Arabia som et skattekutt, et stort skattekutt avslutter han med og går.

Her er noen eksempler på bruk av Bigcharts:

Semantiske helserelaterte lenker.

Semantiske lenker for deg som investor. | Ikke glem at det er en pandemi og helsekrise |

Sitter du isolert og har lite å gjøre? | Her er noen aktuelle netttsteder.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Misinformasjonen om det globale aksjemarkedet.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 27 februar 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Corona viruset.

Usikkerheten sprer seg og det er usikkerhet om det vi ikke vet. Det har pandemisk potensiale. Dette er ikke en tid for frykt, det er en tid for handling sier WHO.

Et aksjemarkedsfall har alltid en utløsende trigger. Corona viruset kan ha vært den triggeren som utløste et overkjøpt marked.

Tåler du ikke en nedgang på 50 % har du ingen ting i aksjemarkedet. Et overkjøpt marked

Man vet ikke hvor dyp denne korreksjonen blir, men den har potensiale til å bli dyp. Nå er det Warren Buffets marked. Det er nå han kjøper aksjer, når andre selger i panikk, ofte mer jo dyper fallet blir. Noen selskaper går konkurs i slike korreksjoner, særlig de som ikke tjener penger og, har stor gjeld og er i en bransje som sliter. Oljeprisen faller og statsobligasjoner har aldri vært lavere. Jeg kjøper ETF (Exchange Tradet Fonds) med et fast beløp månedlig. Det er brede ETF som ikke er så avhengige enkeltaksjer. Det er alltid bra å kjøpe aksjer når markedet faller. Det er kun en gang du ønsker at aksjemarkedt skal ha hatt en sterk oppgang, når du skal selge. Hvorfor skal du bry deg om hvor markedet er om du har lang horisont og ikke tenker å selge.

Jeg er pensjonist, men har en horisont på mine ETFer på 15 år. Gull og sølv ETFer går vanligvis motsatt av markedet. Du skal kjøpe dem når markedet faller og selge dem når markedet begynner å stige igjen. Du får rente i noen banker på over 2 prosent og enda høyere om du binder pengene ett eller flere år. Det er ikke dårlig når markedet stuper. Noen mener at du alltid skal ha gull og sølv (fond eller ETFer) i din portefølje. Det vil dempe fallet av porteføljen. Vi har enda ikke sett det verste sier noen kommentatorer og der er jeg enig.

Bernie Sanders effekten.

Den er antagelig større enn Corona virus effekten. Blir Sanders valgt til president i USA, vil USA muligens få forkjølelse og da får resten av verden kraftig lungebetennelse. Corona virus effekten betyr 25 % sier noen amerikansek kommentatorer og Sanders effekten betyr 75 %. Jeg er ikke helt enig. Overkjøpt effekten må tas med i det totale bildet. Det som stiger faller og stiger igjen som flo følger fjære og motsatt.

Resesjon eller depressiv deflasjon?

Vi kan kalle det vi ikke vet om det vi ikke vet. Det bekyrmerer at statsobligansjonsrenten er så lav. Det bekymrer at sannsynligheten for at FED senker renten en, to og endog tre ganger i 2020 har økt kraftig. Deflasjonsfaren er definitivt ikke over. Med deflasjon øker også faren for depresjon. La oss si at sannsynligheten for en resesjon er 50 %, for en kraftig resesjon 30 % og for en depresjon verre enn i 2008 ca 5 %. Som alltid sier jeg at det er mye bedre å unngå en kraftig nedgang enn å gå glipp av begynnelsen av en oppgang. Nedgangen er vanligvis dramatisk og relativt kortvarig (som de sveitsiske fjellene), mens oppgangen er lengre og ikke så krafttig på kort sikt (som de norske fjellene).

Har du mye penger på bok, kan du kjøpe billigere og billigere mens markedet faller. Aksjer er billigst når blodet har flytt i markedet og det er blitt helt stille i gatene. Når alle hater aksjemarkedet skal du elske det.

Kun en analyse og ikke eksplisitt råd om å kjøpe eller selge.

Jeg forutsetter at Bernie Sanders ikke overregulerer den amerikanske økonomien eller avskaffer kapitalismen om han mot alle odds skulle bli valgt til høsten.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Oligarker og sosialister i det amerikanskje valget. Kan valget kjøpes?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 20 februar 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

En sittende reality stjerne mot en tidligere visepresident, en sosialist eller en oligark?

Man kan si hva man vil om USA og det amerikanske valget, men spennende er det. Bernie Sanders kaller seg demokratisk sosialist. Det er som en norsk sosialdemokrat. Den mest kjente sosialisten i landet er en millionær med tre hus twitrer Mike Bloomberg som nå for alvor har kastet seg inn i det amerikanske valget med sin pengesekk.

Vi vil ikke ha en oligark, venstresidens Trump, som kjøper valget kontrer Sanders. Fortsetter Bloomberg sin stigende trend, vil han bli nominert. Det er kanskje det som skal til for å vinne over realitystjernen Trump med over 20 millioner følgere. Bloomberg møter Trump med Trumps eget språk og når en mediemogul møter en realitystjerne blir det show i amerikansk politikk. For de amerikanske velgerne er det ikke show. Vil de få et helsevesen etter nordisk modell, eller vil det forsette som før med noen kosmetiske endringer, der penger og helsforsikring bestemmer hvem som får den beste behandlingen? Nordmenn trenger ikke klage, for de av oss med penger kan kjøpe seg frem i den amerikanske helsekøen på noen av verdens beste sykehus.

En stemme på Bernie Sanders er en stemme på Donald Trump sier mange kommentatorer. Det er ikke rart mange setter sin lit til Michael Bloomberg, som på mange felter har mer å skryte av enn Trump, men som kun gjør det når han må parere Trumps twitringer. Dersom demokratene splittes, kan det bli fritt frem for Trump. Supertirsdag vil avklare mye. Trump sier han frykter Sanders mest. Personlig tror forfatteren av denne korte artikkelen det er Bloomberg som vil selge sitt finansimperium om han vinner valget Trump frykter mest. Det er nok det mest ryddige. Har Bloomberg om han blir demokratenes kandidat, nok reklamepenger til å vinne over en sittende president eller overrasker ringreven Sanders alle? Det er spennende tider for de som elsker politiske debatter. Da er det bare å skru på Cnn. Bloomberg har en egen kanal som skal fokusere på økonomi og finans og ikke politikk.

Bloomberg er gorillaen i rommet på grunn av de ressursenen han har hevder en kommentator. Hvem er elefanten i rommet? Personlig har jeg aldri sett en kamp mellom en gorilla og en elefant, men jeg ser for meg at det kan bli stygt.

Eller har Bloomberg kastet seg inn i valget for å hjelpe den tidligere visepresidenten? Om noen uker vet vi svaret på hvem som blir demokratenes kandidat til høsten.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

BREXIT, Trump frikjennes og coronaviruset sprer seg.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 31 januar 2020 klokken 17.30. Oppdatert med video av Trumps State of the union tale 2020.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

BREXIT | Ved midnatt forlater Storbritannia EU.

Brexit er bak oss og foran oss ligger fremtiden. Som Norge vil britene fortsatt ha et særlig forhold til EU; vi gjennom EØS, de gjennom en overgangsperiode som varer ut 2020. Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere utmeldingen. Det betyr i praksis at Storbritannia behandles som et EU-medlem i en overgangsperiode som er ment å vare fra landet forlater EU i dag og frem til 31. desember 2020. Britene vil i denne perioden fortsette i tollunionen og de vil fortsatt betale sin del av regningen. Etter utgangen av 2020 må de altså ha forhandlet frem en mer permanent avtale med EU. Britene har lenge hevdet at de ikke vil ha en norsk løsning. Mest sannsynlig blir det en form for frihandelsavtale. Trump har allerede sagt at USA er klar til å forhandle frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Etter Boris Johnsons brakvalg styrket pundet seg. Markeder liker ikke usikkerhet og dermed stiger bundet siden man ungikk en hard BREXIT. Markedene er fremoverskuende og har allerede diskontert all tingjengelig informasjon.

Dershowitz doktrinen | Trump "kronet til konge" eller partipolitisk spill?

De som har fulgt riksrettsprosessen mot Trump vil ha oppdaget at USA ikke vil ha en britisk form for parlamentarisme, der den lovgivende makt, kongressen fullstendig dominerer den utøvende makt representert ved presidenten. Den amerikanske presidenten har en form for immunitet som kan minne om en konges.

Mens Coronaviruset sprer

Coronavirus explained: Coronavirus has a series of crown-like spikes on its surface

Kilde:express.co.uk

seg verden over er det noen som mener at Harvard jussprofessoren, Alan Dershowitz, med sitt innlegg i Senatet onsdag den 29 januar kronet Trump til konge. I det dette skrives klokken 17.30 norsk tid, er nå spørsmålet om der vil bli ført vitner og lagt frem dokumenter. Hvis ikke, er det første gang at der ikke føres vitner i en riksrettssak i Senatet og Republikanerne har dermed lykkes å legge et lokk på vitner og dokumenter. Demokrater og jurister mener vi da ikke får en rettferdig prosess. Dermed kan presidenten tas ut av saken på lørdag og prosessen og valget gå videre.

I Norge, hadde det vært utenkelig at regjeringen kunne bokkere stortinget for relevant informasjon. "All makt i denne sal" gjelder altså ikke i USA. Presidentens makt balanseres av kongressens. Riksretten legges frem av Representantens hus der Demokratene har flertallet. Man trenger vanlig flertall 51 av 100 representanter i Sentatet for å kreve vitner og at dokumenter legges frem som bevis. Saken mot Nixon og Clinton begynte også som partipolitiske prosesser, men etter hvert som bevis ble lagt fram sprakk sakene. Nixon valgte å trekke seg før dom i Senatet, mens Clinton ble frikjent av Senatet, da man mente at det ikke var misbuk av presidentmakt å lyve i en privat sak om utroskap. I denne saken trenger man at alle demokrater i senatet stemmer for at vitner blir innkalt og minst 4 republikanere stemmer for at dokumenter legges frem for Senatet og at det føres vitner.

Natt til mandag kom bokbomba som Demokratene håpet skulle endre dynamikken i riksrettssaken mot USAs president Donald Trump. Kan den blokkeres som bevis eller vil den fortsette å leve sitt liv etter at riskrettsprosessen mest sannynlig avsluttes i kveld. Sannheten vil komme ut til slutt hevder demokratene, mens andre mener Trump kan blokkere publiseringen slik at den heller ikke påvirker det kommende valget. Spennende timer ligger foran oss. Blir det ikke ført vitner og lagt frem skriftlige bevis, vil det bli brukt for alt det er verdt i den kommende valgkampen.

Der er nå negativ stemning rundt Donald Trump, men også rundt Joe Biden etter at han er fremstilt i et negativt lys av Republikanerne i Senatet.

Hvorfor det jeg sa i går var feil.

En populær definisjon på en samfunnsøkonom er en person som i dag kan forklare hvorfor det som ble sagt i går var feil. Ikke alle kan det. Det var vanskelig å forutse at BREXIT skulle inntreffe. Veldig få mente at Trump skulle bli valgt til president. Det er meget vanskelig å forutse hva som skjer i amerikansk politikk. Det er meget vanskelig å slå en sittende president i valg.

Det kreves r 2/3 flertall i Senatet for å avsette ham. Det er svært usannsynlig. Da må Senatet stemme annerledes enn alle forventer i dag og vitner og bevis gjør at saken ekslopderer. Mest sannynlig imploderer den, men prosessen i Senatet kan ha svekket Trump og Biden så mye at en annen velges til pesident til høsten. Meningsmålinger viser at 75 prosent av amerikanerne vil at vitner skal høres, mens bare 20 prosent mener at man ikke skal stevne vitner og legge frem ytterligere dokumentasjon. Man skal ha respekt for velgerne. De har makt til å avsette ham til høsten om snøballen som har begynt å rulle blir så stor at den ikke kan stoppes.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Regnbuen i fokus etter 6 år med blå-blått eksperiment.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 24 januar og sist oppdatert 27 februar 2020

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Abid Raja som kultur og likestillingsminister knuser FrPs orientering mot makt som verdi og forakt for svakhet.

Abid Raja i sentrum med mange røde roser og regnbueflagget

Kilde: NrK med tilhørende video.

FrP hadde til slutt intet annet valg enn å gå ut av en regjering der deres populisme ble mer og mer usynlig. Pariet var trengt opp i et hjørne og hadde kun en sak igjen etter at FNB hadde overtatt deres omsorg for bilen og bilistene, nemlig flyktning og invandringspolitikk. Der avsluttet de med å vise sitt sanne ansikt. Deres umenneskelige politikk ble synlig for hele folket og var dråpen som fikk begeret til å flyte over for å kunne tre ut av regjeringen i et mer og mer flerkulturelt Norge. I tiden fremover får vi se hvor stor del av befolkningen som fortsatt stemmer FrP etter denne forsmedelige FrP-exiten.

Abid Raja, vil du som likestillings- og (fremmed??)kulturminister og regjeringen ta opp Mullah Krekar saken på en måte som er verdig landet som hvert år deler ut Nobels Fredspris og markedsfører seg som landet som står i spissen for menneskerettigheter? Jeg er ening med deg at Norge har ansvar for alle norske statsborgere og ikke minst norske statsborgeres syke barn. De som ble radikalisert og sluttet seg til IS ble ofte radikalisert mens de var i Norge. Enkelt forklart, vil Norge ta ansvar for norske fremmedkrigere som vil hjem og få dem dømt av en domstol eller skal norske politikere dømme dem? Greidde vi ikke å ta et rettsoppgjør etter krigen som endog gikk på et ulovlig statskupp, med andre ord et angrep på vårt demokrati. Hvorfor greier vi ikke i 2020 å dømme norske borgere som har bekjempet andre lands regjeringer, men lar politikere dømme basert på overskrifter?

Mullah Krekar, frihetskjemper eller terrorist?

Jeg prøvde å få en kort artikkel på NrK Ytring med den oversikten, men det ble nok et spørsmål og problem vår statskanal ikke ville fokusere på. Tv2 har formidlet et mer nyansert bilde av kurderen Mullah Krekar enn vår statskanal. Man kan mene hva man vil om Mullah Krekar, men har han fått en rettferdig behandling? Jeg ville ha en grundig debatt om dette på NrK. Som en gjennomsnittlig nordmann vet jeg ikke nok om denne saken og mye ser ut til (og fortsetter) å ties ihjel. Tidligere justisminister Per Willy Amundsen slapp vel katta ut av sekken i NrK dagsnytt 18 12 februar 2020 da han sa at dette var en politisk seier og innrømmet at det var en politisk dom. Når Amundsen i samme sending snakker om konspirasjonsteorier er det grunn til å heve øyenbrynene.

Er det riktig det Krekars forsvarer hevder, at Krekar ikke får legge frem bevis og at oversettelsesfeil blir for vagt? Brynjar Meling hevder at det er bevisste feilaktige oversettelsesfeil som gir et helt annet meningsinnhold enn det som er sagt. En italiensk domstol har dømt ham på et feilaktig grunnlag. Dette kan bevises, men Krekar fikk ikke anledning til å legge frem bevis og den italienske dommeren som avsa dom har ikke hørt opptakene fra Konssvinger fengsel.

Er det Meling sier riktig? Hvilken rettssikkerhet er det i så fall? Vi konstaterer at 7 justisministere fra FrP ikke fikk sendt Krekar ut av landet. Nå har Høyre justisministeren. Sjelden har jeg hørt Høyres Michael Tetzschner mer fomlende og usikker. Er du aldri så lite interessert i denne saken, lytt i det minste til diskusjonen i NrK dagsnytt 18 12 februar 2020.

Hvor riktig er det at Krekar er terrorist slik Norge tolker regelverket?

Krekar ble oppført på FNs terrorliste torsdag 7. desember

Dramatisk

Å bli oppført på en slik liste er svært dramatisk, sier professor i strafferett Erling Johannes Husabø til TV 2.

Norske myndigheter må ordne opp

Denne praksisen med å føre en person opp på en slik liste uten å varsle vedkommende er ikke i tråd med den norske rettssikkerheten. Norske myndigheter må ordne opp i dette. Ikke bare på grunn av Krekar, men fordi det også kan skje med andre norske borgere, sier Sjødin til NTB.

Kilde: Vg 8 Desember 2006

Abid Raja, jeg ser at du hadde mange røde roser i din bukett. Hva mener Rødt, Sv og MDG om dette? Hvor ofte trekkes personer fra disse partiene inn i Dagsnytt 18 når Mullah Krekar diskuteres?

Hvorfor lar vi et annet lands domstoler dømme for forbrytelser begått i Norge? Er Mullah Krekar italiensk statsborger? Hva skjedde i kulissene da FrP politikere ble sendt til Italia for å forberede en rettssak mot Mullah Krekar? Lukter det hestehandel eller bestillingsverk? Hvilke rettigheter har Mullah Krekar i Norge? Personlig vil jeg ikke ha en dom basert på overskrifter og forhåndsdømming av presse og politikere, men en grundig behandling i norsk domstol for en eventuell forbrytelse begått i Norge? Man kan mene hva man vil om kurderen. Som norsk statsborger krever jeg å få vite mer, ikke minst fra vår statskanal som jeg er med å finansierer med mine skattepenger.

Finansminister Siv Jensen forlater godtebutikken.

Jeg er stolt av at pappa blir finansminister sa en av Sanners døtre til NrK i dag 24 januar 2010. Hvorfor er du det? Han var veldig streng med å gi lommepenger, så jeg tror han blir en god finansminister var svaret. Svært godt svar av en ung jente. Et mye mer ansvarlig utsagn enn det vi har forbundet med Siv Jensen som finansminister. Mye tyder også på at tidspunktet er gunstig for henne. Noen er bekymret over utviklingen i norsk økonomi, men det har tydeligvis ikke hun vært. Hennes strying av de norske finanser i over 6 år burde også vært gjenstand for gransking. Det får vi vel overlate til de som skriver samfunnsøkonomisk historie eller ...?

Vi får håpe at tiden med å kjøre med gassen i bunn i utforbakke og skryte av at det gjør at Norge går så det suser er over. Vil Jan Tore Sanner føre en politikk som ikke svekker kronen ytterligere og samtidig skryte av at oljefondet målt i NOK stiger i verdi? Vil han begynne å måle oljefondet i et veid gjennomsnitt av valutaer, det vi kaller kronens internasjonale verdi? Der er ren populisme å måle oljefondet i NOK. Punktum.

Ansvarlig eller fraskrivelse av ansvar?

Er det ryddig å fjerne en arbeidsminister før arbeidet i kontrollkomiteen er ferdig? Det kommer nok til å bli en sak regjeringen får slite med å forklarer for opposisjon og velgere.

FrP en provokasjon å ta Raja og Hareide inn i regjeringen.

Det er en av overskriftene på Tv2. Det er bare å svare tilbake at det var en større provokasjon for langt flrere å ta FrP inn i regjering. Listhaug overleverer idet dette skrives nøkkelen i olje- og energidepartementet. Takk og pris, mest sansynlig er det fra et privat og samfunnsøkonomisk synspunkt ikke lønnsomt å lete etter oljefelt nær iskanten. Verre er det at det er å gamble med miljøet der fossile brennstoff stadig substitueres av CO2 nøytral energi. Hvilken klangbunn finner dette i Norge i 2020? Hvor mange populister er det igjen i Norge etter dette eksperimentet som varte altfor lenge?

Jeg velger å avslutte denne korte artikkelen med Jonas Gahr Støres kommentar til den nye regjeringen

Men en ny kurs for landet blir det ikke selv om vi skulle få gjennomslag for noe av vår politikk. Norsk politikk skal nå erfare «det ekte Frp», fristilt fra ansvar, men med makt. Det kan minne om perioden 2001-2005. Men noe er nytt. Frp kan ikke løpe fra det ansvaret de har hatt gjennom mer enn seks år. Enten det handler om samferdselsministre som har satt bompengerekorder, (sju!) justisministre som etterlater seg en justis- og beredskapssektor i ulage, eller en finansminister som har redusert skattene til de rikeste og kuttet i støtten til de mest utsatte og tvunget syke mennesker over på sosialhjelp.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /