Krfs oppgjør med høyrebølgen, eller det nye DLF?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 2 November 2018. Sist oppdatert 16.15 2 November 2018. (Lenke lagt til 18- 02 - 2019.)

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Titanic mot bunnen som senest nås 2021.

Orkesterleder på Titanic, Knut Arild Hareide, så at han hadde mulighet til å komme fra borde før skipet gikk til bunns. Han greidde endog å redde seg over på et annet skip som vi får håpe er mer solid. Det er ikke skittent spill av Hareide å gå av om hans veivalg ikke får flertall. Det eneste logiske av ham er å stille kabinettspørsmål, noe annet er uskarp logikk for å si det mildt. Det beste for landet hadde kanskje vært om det gule status quo alternativet vinner og den blå-blå regjeringen felles på en sak. Budsjettet uten store endringer er en tilstrekkelig grunn til å felle nåværende regjering. For norsk økonomi på lang sikt, er det stor forskjell på milliarder i skattelette og 8 milliarder i skatteskjerpelse jfr Krs budsjettforslag. Det er ikke Hareide, men Rogaland som bør beskyldes for skittent spill, ettersom de valgte å ikke sende en forholdsvis eller representativ delegasjon til landsmøtet. Hareide kan ikke fortsette som orkesterleder på Titanic. En annen får overta om han ikke får flertall for sin nye kurs.

Høyrepopulismen er ikke stanset.

Menneskers hukommelse når det gjelder tidligere regjeringer er sjelden mer enn 10 år, og sjelden lever en norsk regjering mer enn to stortingsperioder. Vi får håpe at det norske folk gjennomskuet bløffen (jfr. andre artikkel nedenfor) og den uvettige pengebruken som denne regjerigen har stått for. Høyre snakket varmt om valgfrihet og skatteletter for barnefamiliene. Arbeiderpartiet, Sp og KrF har sammen som mål å redusere antall aborter. Det ble ikke Høyre og FrP med på. Ropstad snakket Hareide midt imot og minnet meg om Helge Seip, sosialøkonomen og juristen som brøt med Venstre og dannet Det Liberale Folkepartiet (DLF) etter folkeavstemingen om norsk medlemskap i Eu i 1972. I dag lever partiet i skyggenes dal som et ultra liberalistisk parti utenfor stortinget.

Aldri før har jeg i norsk politikk hørt at det er sparing ved uvettig pengebruk finansiert av oljefondet som begunner den ekspansive politikken som føres. Aldri trodde jeg at jeg skulle oppleve at Høyre, et historisk konservativt parti, skulle ende opp som et populistisk parti. Populisme er det på den måten partiet omtaler Nye Veier prosjektet som Sps Marit Arnstad, en kvinne med minst like god greie på samferdsel som de statsråder den avgåtte regjering har hatt, har sagt at er noe av det første som skrotes når de overtar. Jeg er ikke så sikker på at Nye Veier prosjektet er så optimalt tilpasset som avgått samferdselsminister, finansminister, og sentrale Høyre politikere har hevdet at det er. De som påstår at man skal spare 30 milliarder ved å bruke 150 milliarder påstår at embetsverket rundt samferdselsminister og finansminister ikke kjenner begrepet optimal tilpasning og styrer etter det.

Ferre papirflyttere og avbyråkratisering ble til det motsatte.

Det er hevdet at veien til helvete er brolagt med gode forsetter eller skal vi si populistisk dumskap. Muligens har det vært behov for en liten sentraliseringsreform, og spesielt om den kunne gjennomføres med innbyggernes samtykke. Hva med en barnereform og fattigdomsreform? Det har ikke denne regjeringen brydd seg om. Vi har sett hvordan de med fjerndemokrati (stortingsflertall) har prøvd og lykkes med å overkjøre nærdemokratiet i de to nordligste fylkene. I Finmark stemte 87 prosent av innbyggerne mot å slå seg sammen med Troms. Lokalt er tiden ikke moden og muligens vil den aldri bli det. Det som var i ferd med å skje i Finmark er et godt eksempel på det som skjer om vi går inn i Eu. Nærdemokrati står mot fjerndemokrati, som egentlig bør kalles fjernbyråkrati og da taper ofte nærdemokratiet. Politikdirektoratet har est ut under den blå-blå regjeringen. Politi i gatene, eller i kontorene som flytter papirer fremfor å utføre politiarbeide der hvor folk flest befinner seg. Retorikk om sosialisme og abortlov er det sterkeste kortet hos noen. Hva er reell politikk?

Hvorfor skal et så lite parti ha så stor makt?

Man kan sette dette enda mer på spissen om KrF går inn i regjeringen. Hvorfor skal en ikke representativ delegasjon fra Rogaland kunne bestemme hvilken regjeringe landet skal ha? Det beste for landet og KrF er antagelig det gule alternativet på kort sikt. Statsbudsjettet kan være god nok grunn til å felle regjeringen. Taktisk spill fra Hareide ved at han ikke gir noen garanti for den blå-blå skuta eller kupp fra Rogaland? I dag bestemmes det om KrF skal bli som DLF, et parti som forvises til skyggenes dal med støtte fra bibelbeltet på sør og sørvestlandet eller et pati med støtte i hele landet.

Til sist du skal ikke lyve. KrF gikk til valg om ikke å gå inn i en regjering med FrP og heller ikke frede den blå-blå regjeringen. Man finner informasjon om dette lenger nede på denne siden. Se også ankertekst på semantiske lenker. KrF lovte samtidig å ikke frede sittende regjering, for eksempel på budsjettet. Da er det også naturlig for første gang å se til venstre å danne regjering med de rødgrønne. KrF hevder partiet er et kristent demokratisk sentrumsparti. Hvorfor har dette partiet aldri samarbeidet med et sosialdemokratisk parti? Er kristen demokratisk og sosialdemokratisk praktisk politikk så forskjellig ? Er Sv mer uspiselig enn FrP? Olaug Bollestad, du som står sammen med Rødt i saker om sosial dumping, støtter du endringen av arbeidsmiljøloven? I 1972 ble Venstre splittet i et sosialliberalt og et klassisk liberalistisk parti, DLF. I dag ligner Venstre mer på DLF enn på Venstre av 1972. Det er vel et resultat av høyrebølgen som skyller inn over landene nær oss og Europa. KrF ser ut til å kaste seg på denne bølgen.

Kan det tenkes at styrking av arbeidsmiljøloven, arbeideres rettigheter, kamp mot sosial dumping og en fattigdomsreform er viktigere for enslige kvinner og familier med svak økonomi enn taktiske utspill og spekulasjoner rundt abortloven?

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Gratis barnehage til alle barn i 2019.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 20 Oktober 2018. Oppdatert 21 Oktober 2018.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Det er viljen det kommer an på.

Dette blir en kort artikkel. La oss anta at det er 1 million barn i alderen 1 til 6 år (så mange er det ikke, men vi forutsetter det for å gjøre regnestykket enklere). La oss videre anta at en barnehageplass koster 30 000 kroner per barn per år. Tilsammen blir det en kostnad på 30 milliarder kroner. Antar vi at det er halvparten så mange barn, blir det en kostnad på 15 milliarder i året. Det kan dekkes ved å gjeninnføre arveskatten (som kan gjøres sterkere eller svakere progressiv om det er nødvendig for å få fullfinansiering).

Dersom de med husholdningsinntekter på over en million ikke vil gjeninnføre arveskatten, kan man også heve prisen på barnehageplass til disse gruppers barn med for eksempel 20 prosent eller mer, og la familier med mange barn og samlet husholdningsutgift under et visst beløp få gratis barnehageplass. I dag har vi all verdens programvare, så det er ikke noe problem med å lage en glidende skala for de som får helt gratis til de som må betale full pris for barnehageplass, med andre ord de som må betale 10, 25, 50, 75 og 100 prosent av full pris. Areveskatten (avgiften) kan selvsagt beregnes ved hjelp av en matematisk funksjon, for eksempel proporsjonal eller eksponensiell (progressiv). Et regneark er skreddersydd til slike beregninger.

Fordeler med gratis barnehage til alle barn.

Alle foreldre får avlastning og kan konsentrere seg om arbeid (arbeid i hjemmet er også arbeid). Innvandrerbarn blir lettere integrert og foreldrene får i det minste treffe andre foreldre når de skal levere og hente barn i barnehagen. Det er viljen som teller, den frigjør eller den feller sa Ibsen. Nobels økonomipris for 2018 ble delt av William D. Nordhaus og Paul M. Romer for å integrere innovasjon og klima med økonomisk vekst. Året før gikk prisen til Richard H. Thaler for hans bidrag til adferdsøkonomi og for å integrere økonomi med psyklologi. I dag kan det synes som innovasjon å gjeninnføre arveavgiften. For å tenke det og deretter ville det, trengs gjerne adferdsendringer og rett psykologisk innstilling. Hva med den politiske evnen og ikke minst viljen?

Arveavgiften ble avskaffet med et pennestrøk. Da kan den også gjenninføres med et pennestrøk og vips har alle barn i Norge gratis barnehage. Hele ordningen finansieres av staten dvs over statsbudsjettet.

Overføring til lavinntektsfamilier og subside på liv.

Vi tror ikke som bompengemotstanderne som masjerer i tog på sørlandet og sørvestlandet at overføringer fra staten er gratis. Når du betaler bompenger eller betaler for barnehage, er det brukeren som betaler. De fleste økonomer er enige i at bilen er sterkt subsidiert i Norge, selv om noen på sørlandet går i tog med plakater om at nok er nok. Noen av dem har sikkert deltatt i diskusjonene på diskusjon.no om liberalisme, objektivisme, altruisme, selvforherligelse og egoisme der Ayn Rand, en russiskfødt amerikansk forfatter og filosof som flyktet fra Sovjetunionen til USA har en svært høy stjerne.

Hennes filosofi om objektivisme, altrusime og om at enhver er best tjent med å være sin egen lykkes smed, fant gjenklang i enkelte miljør i USA, særlig de liberalistiske. I Skandinavia, der den skandinaviske velferdsmodellen (som er under sterkt angrep når dette skrives) står sterkt, ville hun nok ikke fått samme oppmerksomhet. Dokumentaren som ble vist på NrK URIX 18 oktober 2018 om hvordan selverklærte genier kunne svindle europeiske statskasser for en halv (sikker mer enn en hel når alle tallene kommer på bordet) billion (500 milliarder) kroner, er skremmende. Disse personene, jurister, matematikere, økonomer, og informatikere, gjerne de beste på sine kull, var inspirert av Rands filosofi og mente at de sto over staten og hadde rett til å utnytte det de selv mente var hull i lovgivingen. En svak stat er en dum stat og vi har rett til å utnytte disse svakhetene til egen fordel.

Utgifter til barnehage er en stor byrde for barnefamilier med (mange) småbarn. Gratis (statsfinansiert) barnehage, betyr dermed en overføring fra andre til de som trenger det mest. I en viss forstand er det også subsidier til liv, ettersom det vil kunne forhindre kvinner som ikke har råd til å fostre opp (flere) barn ikke tar abort. I et land der fødselsraten faller, er det også et virkemiddel til å opprettholde befolkningsveksten. Det er en satsing på fremtiden og fremtidige generasjoner. Lykkelige barnefamiler med god råd er den beste garanti for et godt samfunn. Kvaliteten av et samfunn vises i måten det tar seg av de svakeste i samfunnet og ikke i måten hvitsnippforbrytere slipper unna lovens lange arm.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Regjeringens bløff om offentlige utgifter og statsfinanser har satt seg.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Beklager at noe av dette ikke ble publisert på LeOgRør.no. Forklaringer er at jeg sliter med et dataangrep eller mine 10 000 tommeltotter.

Først publisert 23 September 2018. Sist oppdatert 19 Oktober 2018 .

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Bløffen om å spare NOK 30 milliarder ved å bruke NOK 150 milliarder har satt seg.

I NrK Debatten 20-09-2018, som starter 24.30 ute i sendingen sier Høyres Mari Holm Lønseth følgende:

Hvis Høyre får styre norske kommuner, skal vi få en slutt på denne sløsingen med offentlige penger.

Dette har vært en form for sløsing som ikke er nødvending.

Er det noen som husker NHH rektor og Høyres statsråd Victor Norman som krevde å få piano i leiligheten sin? Departementsråden og stabssjefen sa nei. Pianoet kom på plass likevel, så forfatteren av denne artikkelen ser ingen mindre sans for russisk kaviar og champagne i Høyre enn i andre partier. Noen minutter senere (27.15 ute i sendingen) gjentar hun denne påstanden (uthevet):
Ta for eksempel avbyråkratiseringsreformen som frigjør milliarder av kroner hvert år som går til bedre tjenster til folk. Vi har for eksempel også Nye Veier som gjør at man sparer 30 milliarder kroner på å bygge vei.

Da Høyres avgåtte finanspolitiske talsmann Svein Flåtten i NrK Dagsnytt 18 15-09-2017 sa det, smålo Fredrik Solvang og spurte helt korrekt: Du later som man sparer penger på å bruke penger på å bygge mye vei. Denne gang kommenterte du ikke utsagnet programleder, men burde siden dette stadig gjentar seg i beste sendetid på NrK sendt dama på gangen og bedt henne komme inn igjen med solid og grundig dokumentasjon på hvor mange milliarder som er tjent på avbyråkratiseringsreformen og å bygge nye veier. Jeg har ikke sett noen avbyråkratisering under denne regjeringen, men opplevd at Politidirektoratet eser ut. Stadig oftere hører vi om de problemer (for eksempel sammenslåingen av Troms og Finmark) og kostnader som er forbundet med noen lite gjennomtenkte kommune og fylkessammenslåinger som for eksempel Viken.

Samferdselsminister og Toledo utdannede Ketil Solvik-Olsen, som først hevdet at vi skulle spare penger ved å bruke mye penger har nå reist tilbake til USA der han skal fungere som partiets nestleder. Det er bare å håpe at han tar et kurs i samfunnsøkonomi ved Wharton School of Economics. Der ville man nok gjennomskuet at han ikke er et finansgeni, men prøver å opptre som tryllekunstner for lettlurte (siden ingen tar et oppgjør med denne bløffen) nordmenn og aviser. Den eneste måten å spare penger på (når man ser bort fra en eventuell samfunnsøkonomisk lønnsom avkastning av en infrastrukturinvestering som ikke avhenger av hvem som foretar investeringen) er å ikke bruke pengene, for eksempel ved å la dem ligge i oljefondet. Det burde være en oppgave for noe mindre overfladisk enn faktisk.no å sjekke hvor mye denne regjeringen har brukt av oljefondet, hvor mye fondet har vokst i realverdi korrigert for valutakursendringer under denne regjeringen og hvor mye dette har svekket den norske velferdsstaten og statsfinansene. Har det økonomiske handlingsrommet som så mange snakker om blitt mer innsnevret enn det strengt tatt behøvde, slik at vi står dårligere rustet til å møte en fremtidig finans eller økonomisk krise?

Jeg har et forslag til hvordan man skal skaffe penger til infrastrukturinvesteringer i neste avsnitt, men det er ikke et lokalt FrP initiert rop om at NOK er NOK. Snarere tvert imot er det å bruke den metoden som alltid fungerer, å øke statens inntekter ved å øke skattene. Uff til dere KrF'ere som vil regjere med nei til bompenger, skatter og avgifter partiet, FrP, jeg mente ikke å banne i Kirka. Venstre har forlengst solgt sjela si og nå mener noen at dere bør følge etter.

Inflasjonsregjeringen som sparer penger ved å bruke rekordmange oljepenger.

Før i tiden var det vanlig å måle hvor ekspansiv den økonomiske politikken som føres er og hva som bidrar mest til denne ekspansiviteten. Det er noe annet å føre en ekspansiv politikk drevet av skattefinansierte utgifter enn å trekke på formuen. Det forstår sikkert du som leser denne artikkelen. Du vet når du må finansiere ditt forbruk av løpende inntekter og når du må bruke opptjent formue eller lån. Det er mye mer ekspansivt å finansiere offentlige utgifter, for eksempel investeringer i infrastruktur ved å trekke på oljefondet enn ved å øke skatter og avgifter. Øker man skatter og avgifter, trekker man samtidig inn kjøpekraft og inflasjonsvirkningen blir dermed lavere. Du som har fått økt pensjon eller lønn med noen hundrelapper, har du lån, spises alt dette pluss mer til opp av den renteøkningen som nå kom fra Norges Bank. Det er sentralbankens oppgave å være nøytral. Det er også dens oppgave å være syndebukk for feilslått økonomisk politikk og rette opp feilene ved denne politikken.

Det er min påstand at denne siste hevingen av styringsrenten hadde vært unngått ved en helt annen innretning av den økonomiske politikken. Rekordstore trekk på oljefondet og statlige bedrifteres overskudd kombinert med titalls milliarder i skattelette, er ikke å føre en ansvarlig økonomisk politikk BI utdannede diplomøkonom finansminister Siv Jensen. Du snakker om å gi gass i den økonomiske politikken når det trengs. Denne regjeringen er flinke med ord og retorikk. Jeg forstår godt at dere sender en jurist og ikke finansministeren eller Høyres nye finanspolitiske talsmann og leder av finanskomiteen på Stortinget Henrik Asheim til et debattprogram med Fredrik Solvang som lo av Høyres tidligere avgåtte finanspolitiske talsmann Svein Flåtten ved å si: Du skal spare penger ved å bruke rekordmange penger på å bygge vei. Det er bedre at en jurist som sitter på Stortinget for Høyre serverer bløffen om avbyråkratisering og spare penger ved å bruke mye penger. Debatten ble innledet med at en stol stod tom fordi en ansvarlig ikke ville møte i NrKs beste sendetid.

Faktum er snarere at denne regjeringen med det grunnlaget den har hatt antagelig har bukt mer og spart mindre penger enn noen regjering etter krigen. Man sparer ikke penger på tappe oljefondet raskere enn tidligere regjeringer. Vi endret handringsregelen sier Finansministeren. Det har vel ligget i kortene at den burde vært endret for lenge siden og ikke til 3, men 2 prosent som er den normale langsiktige realavkastning man kan forvente av finansinvesteringer. Om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har greidd å effektivisere veibyggingen er vel også det noe som har vært på den politiske agenda for lenge siden. Ansvarlige regjeringen fremsetter ikke det som et slagord om at man sparer titalls milliarder på avbyråkratisering og effektivsering av offentlig sektor. At FrP står for en populistisk retorikk er ikke overraskende, men at dette nå er blitt en del av konservetive Høyres politikk er overraskende.

Vi vil ha Erna som statsminister sier KrFs ungdomspolitkere og deres politikere på Sørlandet. Hvor er det blitt at samfunnsøkonom og tidligere statsminister Kåre Willochs stemme som sa at Høyre ikke kunne gjøre som FrP å kjøpe velgere ved å trekke på oljefondet. Det er nettopp det Høyre nå gjør. Finansminister Siv Jensen. Det går ikke som det griner i norsk økonomi. Veksten er inflatorisk, pengeillusorisk og fremtidige generasjoner må betale for dette blå-blå (Venstre er ikke lenger grønt) eksperimentet. Det realøkonomiske handlingsrommet er redusert med uvettig oljepengebruk og rekordstore skatteletter. Regjeringen bygger nye veier og øker fartsgrensen til 110 Km/t og fremstiller det som om det er de nye veiene og avbyråkratiseringen som skal finansiere den blå-blå kommende inflasjonsfesten.

Noen ord må man bruke for å dekke over realpolitikken. Dere trykker gassen i bånn i utforbakke slik ingen norsk regjering har gjort før dere, ved rekordstore oljefinansierte offentlige utgifter og milliarder i skattelette. De finanspolitiske kommentatorene som stadig trekkes inn for å kommenter dette i NrK forklarer ikke trylleriene på en god måte. Noen forstår dem endog ikke. De er som meterologen som sier at i dag er det fint vær og blå himmel, men ingen ting om grunnen til det og fremtidig prognose. Forskeren fra SSB som forklarte ulike typer skatt, hadde nok regnet riktig.

Det underliggende inflasjonspresset må dempes. Hvorfor snakket ingen av de økonomiske kommentatorene om kjerneinflasjon og underliggende inflasjonspress? Det underliggende inflasjonspresset (for eksempel like før den blå-blå suppa begynner å koke) må dempes ved å heve styringsrenten (lette på grytelokket) og vips er de hundrelappene du fikk i skattelette tryllet bort. Ved å lette på grytelokket, hindrer du ikke suppa i å koke over, men du utsetter det. Slår du av plata, kan likevel suppa koker over (etter at regjeringen har falt og en ny overtatt - det økonomene kaller tidsforsinkelse). Det eneste som da nytter er å ta gryten bort fra kokeplaten og sette den tilbake når temperaturen er lavere, med andre ord når en regjering som fører en ansvarlig økonomisk politikk har overtatt.

Er du pensjonist og leser dette, er du lurt på en annen mer utspekulert måte. Du har kanskje fått noen hundrelapper mer i pensjonsposen med skattetrylleriene til Jensen. Greit nok, men når en økonomisk ansvarlig regjering overtar og må rydde opp i statsfinansene ved å øke skattene har du fått varig lavere pensjonsbane (det kan bli millioner om du lever lenge) om ikke Rødt og Sv overtar regjeringsmakten og omfordeler til deg som er pensjonist for eksempel fra de aller rikeste.

Det er de som mener at man må gi skattelette fra bunnen, selvsagt for å forsvare og senke eller holde skatten for de aller rikeste, dvs. de på toppen (og de har visst økt med 10 % under dette blå-blå ekspeimentet) konstant. Det høres fint ut, men også det svekker statsfinansene om man ikke tar penger fra andre poster. Noen av dem er så rike at de vil gi borgerlønn (barnetrygd til voksne arbeidsføre mennesker) til de på bunnen. Får man borgerlønn for eksempel via en privat forsikrignsordning som de aller rikeste betaler nærmer man seg et anarko (høyreanarkistisk) kapitalistisk samfunn der den nye adelen har full kontroll over deg. Ny-liberalister, DLF og unge Venstre tilhengere er de som argumenterer hissigst for dette på nettsamfunn som Diskusjon.no (når kjøper Schibsted den søppela? De har visst kjøpt andre nettsteder fra samme eier) der de får boltre seg fritt, endog som moderatorer og administratorer. Samme hop argumenterer også for fri narkotika, noe må du kose deg med om du ikke har jobb, men lever i et Slaraffen land som dagdriver og livsnyter med god nok borgerlønn fra de rikestes monopolkapitalistisek forsikringsordning. Forresten, hvorfor heter dette begrepet som ble funnet opp på 1700 tallet, og finnene eksperimenterer med borgerlønn og ikke borgertrygd? Lønn er noe vi forbinder med arbeide og trygd med overføringer fra andre, vanligvis staten. Det er ikke alle regjeringer som har en finans og samferdselsminister med tryllestav. Med en sentrum Ap regjering kan du bare forvente at skattelette festen stopper opp. Er de modige nok, kan du få en realøkning av pensjonen inntil en ny skattelette regjering gir deg en illusorisk opplevelse av å ha fått varig bedre pensjon med noen hundrelapper i skattelette hvert år.

I Sverige er det fare for at man får en regjering som vil styre landet fra et blå-brunt sirkustelt som må finansieres med lånte penger. De er ikke så heldige som oss som kan trekke på våre barns formue. Vi ligger 10 år etter svenskene pleier man å si, så foreløpig er ikke bruntrøyene inne i manesjen her, men lusker rundt på tribunen. Noen med lysebrune skjorter er kastet ut av manesjen i Norge. I Sverige vil endog noen som kaller seg kristne trylle sammen med de som har solt seg brune denne sommeren. I Norge, særlig på Sørlandet vil andre som også kaller seg kristne f*************** (jeg lærte å ikke banne av min mor og far), bare leke med de FrPerne som befinner seg i manesjen foreløpig. Så *ene antyder ikke gamle erik eller mannen med ljåen, men noes som tar en viss bok bokstavelig og godtar alt Israel gjør. De støttes av en fanatisk småborgerlig avis på Vetlandet hvis redaktør har klippekort i NrKs sendinger på samme måte som Carl Ivar hadde det i sin tid. Det var nok den reklamen som drev FrP over 30 prosent i partiets glansdager.

Denne regjeringen passer bedre på sirkus enn ved Kongens bord. Jeg vil ihvertfall ikke ha en statsminister som ikke kan styre sine ministre. Nå er det bare en FrP statsråd som ikke har gått fra sin stilling. Går hun, noe hun for lengst burde gjort har vi aldri sett maken til gjennomtrekk i en norsk regjering som jeg kan huske. Hvilken tryggehet har det gitt for riket og hvor mye har det kostet å skifte ut justisministre etter ca ett år? Nå må den sittende forklare seg i Stortinget for en omvendt #MeToo kampanje. KrF ungdommer, KrF Sørlendinger og KrF Karmøybuer (som vel var de som fikk kastet Inger Lise Hansen), jeg ønsker dere lykke til på ferden. Glamouren og auraen ved å sitte ved kongens bord kan bli faktum for en kortere periode. Det er ikke alle som kan skilte med tittelen avgått statsråd. Det bør stå med uthevet skrift på Cven fra hvilken regjering det var og hva denne regjeringen gjorde for landet og fremtidige generasjoner.

Hadde det ikke vært for negativ styringsrente i landene rundt oss så hadde dette vært historiens sterkeste inflasjonspolitikk av noen norsk regjering. Mens andre land desperat prøver å produsere inflasjon ved kvantitative lettelser ("trykke penger") så greier vår regjering det med å bruke av formuen og sende regningen til mine barn og barnebarn. Det er nok en grunn til at kronen er så svak, selv med en økende rentedifferense overfor utlandet. Selv om kornen svekkes ved at rentebanen senkes, så blir vi ikke rikerer ved at oljefondet stiger målt i norske kroner. Det kalles pengeillusjon. Kjøpekrafts- og renteparitet er langsiktige relasjoner man ikke skal fikle for mye med. Inflasjon er et monetært fenomen. En økning i pengemengden er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å produsere inflasjon om ikke pengenes omløpshastighet løper løpsk som i en annen oljebasrert økonomi, Venezuela. Der er det økningen i penemengden og dens omløpshastighet som driver hyperinflasjonene. Der er vi ikke og denne regjeringen er historie lenge før det skjer.

Denne regjeringen har greidd det som andre lands regjeringer sliter med å skape (unødig for Norge) inflasjonspress. Retorikken og ordbruken er interessant. Arbeidsminister Anniken Haugli, jeg maler bare fanden på veggen om det er på sin plass og bryr meg ikke om hva dere i populistregjeringen kaller det. Min definisjon på en populistregjering. "En regjering som dekker over fakta ved velvalgte ord" og som prøver å karikere andre ved en ordflom og som ikke har mot nok til å møte til debatt for å forsvare sin ordbruk eller villedning, men i beste fall sender en underordnet politiker ofte, utenfor den utøvende makt.

Jeg avslutter dette avsnittet med å si at Knut Arilds tale var så god, at han i mine øyne er en like god statsministerkandidat som Kjell Mangne i sin tid var. Men skal vi ta temepraturen på den politiske høyrevinden som nå blåser over Norge og den lysebrune som blåser over Europa, ender det vel med at Knut Arild må gå som partileder og Olaug eller han sørlendingen jeg ikke husker navnet på overtar. Han sørlendingen liker visst også Viken godt. Det blir kanskje umulig med Trygve på lag.

Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsens siste krampetrekninger.

FrP, godt hjulpet av de ekstreme høyrekreftene hvis nettsteder jeg ikke skal nevne navnet på her er ganske desperate for tiden. Noen av dem har meldt seg inn i KrF for å kuppe valget 2 november 2018. Til stadighet hører vi Siv Jensen beklage seg over hvor lite demokratisk Knut Arild Hareide opptrer. Er det noen som opptrer demokratisk er det han. Hun har åpenbart glemt at han ikke gav samme løfte i 2017 som i 2013. Han lovte ikke å frede det blå-blå eksperimentet etter valget i 2017. Siv Jensen og FrP bør være varsomme med å ytre seg om at andre ikke er demokratiske.

I dagsnytt 18, 15 oktober 2018 prøver Ketil Solvik-Olsen seg nok en gang, forhåpentligvis for siste, denne gang med religion som han har skrevet om i Vg. Ketil Solvik-Olsen mener Frp fremstilles feil av Knut Arild Hareide.

Jeg gidder ikke kommentere din preken Olsen, men kommeneter forhåpentligvis for siste gang at du gir inntrykk av å kunne mer om samfunnsøkonomisk optimalitet enn andre samferdselsministre. Så ovebevisende må du har vært når du med ditt prosjekt, Nye veier, har ovebevist finansministeren og endog sentrale Høyre politikere om at du sparer 30 milliarder ved å bruke 150 millarder. At du og flere i regjeringen bruker det som forsvar for en hyperinflasjonistisk politikk står til stryk. Det vitner om fundamental mangel på forståelse. Hyperinflasjon begynner med skrittgang går over i trav og kan ende i vill galopp om ikke ansvarlige politikere overtar og slutter å bære bensin (rekordstore skatteletter kombinert med rekordstore trekk på statlige bedrifters overskudd og oljefondet) til et bål som allerede brenner godt.

Du har ihvertfall ikke greid å kure Sps Marit Arnstad som jeg antar har minst like god greie på samferdsel som deg. Etter deg og Jensen kommer åpenbart syndfloden, de som må ordne opp i statens hovedbok og drift. Hun sier at det første som skal skrotes når FrP må gå, er FrPs samferdselspolitikk. Om du ikke allerder har lest den korte artikkelen (besvarelsen) gjengitt i Observator fra økonomisk institutt på UIO med tittelen "Optimumsbegrepet i økonomi" skrevet av professor Vidar Christiansen, den gang han var Haavelmos vitenskapelige asstistent, kan jeg anbefale den på det varmeste. Du greier ikke å lure meg på at du vet mer om dette enn andre politikere med samme embetsverk, hvor flere er utdannet på økonomisk institutt på UIO.

Det er vel første gang i norgeshistorien at en statsråd gjør det til et hovedpoeng i den økonomiske poltikken at man ved å effktivisere skal kunne bruke mer penger, absolutt og relativt, enn noen annen regjering i historien. Det betenkelige er at finansminister og regjeringen har kjøpt argumentet. Andre som effektivserer statlig og offentlig drift, avbyråkratiserer og flytter mindre papir ser det som en naturlig del av arbeidet som statsråd.

La oss få noen uavhengige doktoravhandlinger på hvor mye mer effektiv statlig og offentlig drift ble under blå-blått styre enn det som kunne forventes, i perioden fra 2013 til regjeringens avgang, av enhver annen norsk regjering. La oss også få noen uavhengige doktoravhandlinger på hvor mye statsfinansene er svekket i samme periode ved å kjøpe stemmer ved å trekke på oljefondet. La oss til slutt få noen uavhengige doktoravhandlinger på hvor stor del av regningen for denne populistiske politikken som sendes til våre barn og barnebarn. Jeg minnes en setning fra en eviggrønn klassiker i finans da noen begynte å blande religion og politikk. "He said, the only thing that did not lie was mathamtics, simply because it could not". Artikkelen i Vg har jeg ikke lest, men prekenen i Dagsnytt 18 kunne du spart deg Olsen. Iskald kalkulert politikk ved å øke forskjellene i Norge og skape polarisering unde slagord om politikk for folk flest og bruk av religiøse slagord og symboler er inntrykket forfatteren av denne korte artikkelen sitter igjen med.

Kan vi lære noe av den svenske valgkampen?

Jeg lyttet mye til sendingene på svensk og norsk Tv under den svenske valgkampen (se den semantiske lenkesamlingen til slutt). Jeg merket at Stefan Löfven ikke snakket om skatt uten at det var temaet. Imidlertid sa han konsekvent når noen av de borgerlige partiene lanserte nye offentlige tjenester og tiltak. Det har dere ikke råd til med milliarder i skattelette. Sjelden eller aldri opplever jeg at norske politikere setter skattelette i sammenheng med offentlige tjenester og infrastrukturutbygging. Der var tidligere statsminister og samfunnsøkonom Jens Stoltenberg mye mer konsekvent. Da det var snakk om milliardinvesteringer i norsk helsevesen og eldreomsorg, sa han Jeg har aldri hørt noen politiker som er mot bedre helsevesen og eldreomsorg, men jeg vet om noen politikere som vil mangle penger til det de lover. Jeg har selv følt på kroppen at norsk helsevesen ikke er blitt bedre med blå-blått styre. Jeg har nå snart ventet på operasjon for grå stær i ett år. Den private øyenklinikken glemte å bestille time på Moss Sykehus. Nå har jeg siden det er fritt sykehusvalg valgt universitetsklinikken i Oslo, og der må jeg stå ca et halvt år på venteliste (januar / februar 2019). Da har det gått 1 1/2 år for å bli operert for det som skal være en enkel operasjon gjort på ca 1/2 time. Noen har sagt at det skal skinne av norsk helsevesen. Jeg opplever det like grått som min stær og snart er det vel svart som stæren med gnålet om å redusere antall papirflyttere og avbyråkratisering. Faktum er at det har vært bevisst eller ubevisst borgerlig politikk og svekke (sultefore) offentlig helsevesen så sterkt at deres rop om et sterkere privat når frem. Mine private observasjoner gjør at jeg personlig er mindre imponert av det private enn av det offentlige helsevesen. De gjorde ikke bare en feil etter at feilen var oppdaget, men en til.

Jeg har ofte tenkt at jeg skulle starte et nytt liberalt (personlig liker jeg ikke alt overformynderriet i AP) sosialdemokratisk parti i sentrum av norsk politikk med et løfte om å øke skattene med 100 milliarder over neste 4 årsperiode. De 50 første skulle gå til helsevesenet med laserblikk på lønninger og administrasjon (man kan bruke bilag og Excel regnerark til det). Av de resterende 50 milliardene skulle 25 gått til bedre eldreomsorg med laserblikk på lønninger og administrasjon (man kan bruke bilag og Excel regnerark til det). De resterende 25 kunne gått til la oss kalle det "nye skoler og universiteter". Med navn som nytt helsevesen, ny eldreomsorg og nye skoler kunne jegogså prøvd å trylle som avgått samferdselsmionister og spart 30 milliarder ved å bruke 100. Som elev at Nobelprisvinner i økonomi Trygve Haavelmo, burde det være mulig å gjøre ting bedre enn USA utdannede Olsen og dermed spare 30 milliarder ved å bruke 100. De 30 milliardene kunne for eksempel blitt brukt til nye nye veier. Hadde det da holdt med 100 milliarder, eller måtte jeg bruke 130 milliarder Mari Holm Lønseth? Som jurist og mulig regeringingpartner sammen med Krf vet du vel at man ikke skal bryte de 10 bud? Som samfunnsøkonomer vet vi at dersom man bruker for mye penger på et prosjekt, er man ikke optimalt tilpasset. Høyre og FrP, påvis og dokumenter at man tidligere ikke har hatt en optimal tilpasning i offentlig sektor (hva med utbyggingen på Stortinget, som endte med stortingspresidentens avgang) og spesielt i veiutbygging, men at dere har det.

Et slikt liberalt sosialdemkratisk parti hadde nok av den småborgerlige presse med Oslo Dagblad i spissen og den monopolkapitalistiske, med Aftenposten og Vg (les "søppelaftenposten") i spissen blitt lansert som et parti til venstre for Rødt. Eller ville Klassekampen støtte et slikt forslag? Hva med den lillablå Dagsavisen? Øverst oppe på denne siden er der en "ticker" lenke til UIOs side som forklarer Haavelmoteoremet:

Hvis myndighetene øker skatter og offentlige kjøp av varer og tjenester like mye, slik at de balanserer det offentlige budsjettet, vil den samlede etterspørselen i økonomien øke. Dette resultatet kalles gjerne for Haavelmos teorem

Det kan også forklares på en annen måte, et stort budsjett er mer ekspansivt enn et mindre under forutsetning av at begge er optimalt tilpasset. Størrelsen på budsjettet betyr dermed noe for hvor sterk veksten vil bli om der er ledig kapasitet i samfunnet. Nær kapsitetsgrensen kan en for sterk økning i budsjettet og oljepengebruken føre til inflasjon, noe disse dagers særnorske heving av styringsrenten kan tyde på, er et faktum. Den er særnorsk siden Den svenske Riksbanken på sitt septembermøte 2018 holdt  reporenten uendret på minus 0,5 prosent og de fleste sentralbankers styringsrenter i Eurosonen er negative. Har norsk økonomisk politikk blitt for ekspansiv med titalls milliarder i skattelette til de rikeste og derav større trekk på oljefondet enn nødvendig?  Forutsatt uendret trekk på oljefondet, og at skatter og utgifter reduseres med samme beløp, som innebærer en balansert budsjettreduksjon, er det isolert sett kontraktivt. En balansert budsjettreduksjon gir med andre ord et negativt bidrag til den økonomiske veksten. Forstår dine akademikere i Finansdepartementet det Finansminister Siv Jensen? Den sosialdemokratiske svenske statsministeren har åpenbart fortstått det siden han alltid setter offentlige utgifter og inntekter i sammenheng.

Tybring Gjedde, Jon Engen-Helgheim (#HeToo?), Ulf Isak Leirstein og SD.

Jeg merket også at i Sverige vil ingen andre politiske partier støtte seg til Sverigedemokratene eller regjere sammen med dem. Under valgkampen noterte jeg at i et intervju med Christian Tybring Gjedde, Jon Engen-Helgheim (#HeToo?) og Ulf Isak Leirstein på norsk Tv2 at de godt kunne tenke seg å invitere Sverigedemokratene (SD) til FrPs landsmøte. Jon Engen-Helgheim med tilknytning til Brunstad Christian Church (BCC) eller Smiths venner, brukes mer og mer som regjeringens og FrPs talsmann i saker om flyktninger og innvandring. Hans og FrPs siste utspill er at de vil gi syrere 20 000 i lommepenger og sende dem tilbake til et krigsherjet Syria der krigen fortsatt herjer. Er det den nestekjærligheten han lærte i Smiths venner? Siden dette er en artikkel om offentlig pengebruk, så må det påpekes at det også kan være sløsing med skattebetalernes penger. Innvandrerer som er godt integrert, jobber og betaler sin skatt er en ressurs og ikke en utgift. Norge hadde stoppet opp uten den jobben innvandrere og flyktningers som integreres gjør. Der er ikke Sverige tilstander i Norge sier Venstres Abid Raja i debatt med Sylvi Listhaug. Jeg er mer redd for Lishaug tilstander enn svenske tilstander fortsatte han. Morsomt med en en regjering hvis stortingsrepresentanter går rett i strupen på hverandre. Professoren som holdt et 200 minutter langt foredrag om facisme, er nok mer enig med Raja enn Listhaug. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve å se mennesker som appellerer til lavere innstinkter i mennesket sitte ved Kongens bord i Norge. Det fikk jeg altså. Nå skiftes de ut i en fart vi sjelden opplever og fri oss fra å se noen av dem igjen som statsråder. Et større problem er at personer i det vi en gang kalte verdikonservative Høyre blir mer og mer lik de de sitter i regjering med. Det gir meg frysninger nedover ryggen at FrP blir mer og mer lik Sverigedemokratene og vil ta dem inn i varmen ved å invetere dem til FrPs framtidige landsmøter. Til orientering, DinNettAvis.no og Bvisa.no er minst like objektive og nøytrale som de store borgerlige Osloavisene. I motsetning til dem bruker vi journalistikk kombinert med fag.

I Sverige snakkes det også om et mulig regjeringssamarbeide mellom Moderaterna (M), Kristendemokratene (KD) og SD om der ikke blir en løsning på regjeringskabalen. Der er et solid borgerlig flertall og M, KD og SD ville hatt mange nok mandater bak seg til å få en ny regjering på bena i Sverige. Centerpartiet (C) og Liberalerna (L) har sagt de aldri vil støtte en regjering med SD på samme måte som Lars Sponheim gav en skriftelig garanti på at Venstre aldri skulle gå i regjering med FrP. Vi har sett hvordan det gikk i Norge. Svenske medier mener åpenbart at M og KD er mest positive til dette. Selv om svensknorske (norsk far og svensk mor med dobbelt statsborgerskap ) Ebba Busch Thor som ser seg selv som både svensk og norsk tok sterk avstand fra SD i valgkampen mener svenske medier åpenbart at det er mulig med en allianse mellom M, KD og SD om ikke C og L skifter side, noe de antageligvis ikke gjør. Jeg merket også at svenske politikere gikk rett i strupen på SDs Jimmie Åkesson da han prøvde å gjøre flere debatter om til en debatt om flyktninger og innvandring. Du prøver å gjøre all politikk om til en debatt om innvandring og flyktninger var den kontante replikken han ble avfeid med. Det samme ser vi i Norge med FrP, men de blir sjelden konfrontert og avvist på samme måte som i Sverige. Hvorfor overser man ikke FrP når de babler om dette? Hvorfor tar man ikke et grundig oppgjør de få gangene det trengs, om flyktningekonvensjonen, at det ikke er forbudt å søke asyl i et annet land, at asylinstituttet bør styrkes, om kristen nestekjærlighet og med FrPs retorikk som ble nevnt i denne maratonsendingen om facisme der det ble plass til noen ord om Listhaug sin retorikk på slutten av sendingen. Professoren mener det samme som jeg har ment lenge, at med sine utsagn, baner Listhaug og Sverigedemokratene og de som står enda lenger til høyre rom for å normalisere det som første gang det sies er provoserende, diskriminerende eller endog rasistisk. Når retorikken først er brukt og ordene uttalt, blir det ikke så provoserende å høre dem n-te gang. Den politiske retorikken flyttes til høyre, (det professoren kaller av og på).

Vi ser også at det er mulig at KD, som KrF kaller sitt søsterparti i Sverige kan tenke seg å gå i regjering med et parti med en nazistisk fortid og der ny-nazister stadig blir avslørt i partiet. Hva opplever vi omtrent samtidig i Norge? Vi opplever at KrF nesten rives i to mellom den eldre garde som vil åpne for et samarbeide med Ap og den yngre som vil gå i regjering med FrP. Dersom KrF faller under sperregrensen ved neste stortingsvalg, er det mest sannynlig fordi partiet rives i to biter (for eksempel ved kommende kommunevalg) som Venstre i 1972 da en del brøt ut og dannet Det Liberale Folkepartiet (DLF) som i dag lever et liv i dødsskyggens dal.

Kanskje er en av de viktigste konklusjonene man kan trekke av det svenske valget at kategoriske utsagn er dumt i politikken, like dumt som Torbjørn Jaglands famøse utsagn om at han ikke ville danne regjering om Ap fikk mindre enn 36.9 prosent oppslutning. Nå leser vi på svenske nettsteder at det ikke blir en ny regjering i Sverige uten at minst ett parti bryter løftet de gav til sine velgere. Går M i regjering med KD, støttet av SD, C og L eller C og L går over til den rødgrønne blokken, for å få dannet en regjering, har noen brutt sine løfter. Det er vanskelig å se hvordan man skal få dannet en stabil ny regjering i Sverige uten at noen bryter de løftene de gav sine velgere eller at det skrives ut nyvalg som få vil ha. Under valgkampen merket jeg meg et svært interessant utsagn av KDs leder svensk / norske Ebba Busch Thor som nok er mye mer høyrevridd enn ledelsen i KrF. Som norsk kvinne, siden hun har norsk statsborgerskap, skriver jeg kommentaren her som jeg mener var om det svenske demokratiet: "... så endog du kunne bli statsminister. Det var et utsagn om Stefan Löfven som statsminister. Personlig, som samfunnsøkonom og som denne artikkelen viser, ser jeg på Stefan Löfven som en mye mer seriøs og ansvarlig statsminister enn det andre alternativet som er Ms kandidat. Han og SD vil føre samme økonomiske politikk med skatteletter og Ebba Bush Thors storsatsning på svensk helsevesen etter mønster av det norske. Forskjellen er at det vil kunne føre til en ny nedgang i Sverige, siden de ikke har et oljefond å trekke på som norge. Alternativet er da å finansiere skatteletter og økte utgifter med å låne i utlandet.

Ms kandidat og Ebba Busch Thor kan endog sies å komme opp med et udemokratisk alternativ. Forutsetning: Ingen samarbeider med eller støttes av SD. Da har alliansen ett mandat mindre enn den rødgrønne blokken, og ren folkeskoleregning sier at den største blokken danner regjering med blokkoverskridende samarbeide for å isloere SD slik 83 prosent av de svenske velgerne ville ha det. Jeg er helt enig med Stefan Löfven som sier at det ville bli absurd og udemokratisk om S skulle støtte en allianseregjering uansett om den hadde ferre mandater bak seg i Riksdagen enn de rødgrønne. Lærepenge for norske politikere. Vær varsomme med kategoriske utsagn og absolutter i politikken. Det kan vanskeliggjøre og utsette en regjeringsdannelse unødig lenge.

Jeg skal før spise mine sko før jeg går i regjering med S sa Cs leder før valget. Ja, da får du spise dine sko unge dame. Jeg kan anbefale at du spiser dem sammen med Jenny Lind melon (sitat fra Runåbergs fröer).

Jenny Lind

Urspungligen från Armenien, men förbättrad och namngiven i USA kring 1850. Näktergalen från Sverige, Jenny Lind, som var mycket populär i USA, fick ge namn åt denna unika melon med sitt saftiga limegröna kött, så sött och aromatiskt att du vill sjunga. Frukten är ganska liten, kring 0,5 kg, kraftigt nätad och har en turban vid blomändan.

som jeg høstet i dag. Det er den beste av de 11 melontypene jeg har høstet i år, faktisk en del bedre enn American Golden Honeymoon melon som er den nestbeste fra årets avling.

#SheToo? - KD kan tenke seg en regjering som støttes av SD.

I følge Svt2, i direkte intervju klokken 14.43 med visestatsministeren fra Miljøpartiet. Der kom det jeg har tenkt lenge. Forundrer meg ikke når man har observert norsk / svenske Ebba Busch Thor: Jeg skriver her om henne som norsk kvinne og ikke svensk. Så langt har alt vært kjent. Nå går vi inn i ukjent farvann. Jimmie Åkesson har fungert som dørmatte hittil, men nå er hans favorittblokk M + KD (+ eller støttet av SD) i ferd med å utkrystallisere seg sier Tv-kommentatoren. Spennede og se hva som skjer. Stoler ikke på partier med kristen i navnet lenger. Min sønn som kunne vært på Utøyya om terroristen og barnemorderen hadde vært der to år tidligere mener at kristlige partier bør forsvinne. Han ser gjerne KrF under sperregrensen. Muligens vet han som tidligere AUF medlem mer enn meg. Jeg vil før se FrP under sperregrensen enn KrF. Vi trenger KrF i dette sorteringssamfunnet. De var også etter min vurdering klarest i Acer avstemningen.

Nå intervjues Ebba Busch Thor. Hun sier at det hele tiden har vært KDs holdning å kunne regjere med støtte av SD (#SheToo?). Vi blir ikke lamslått av SDs eksistens. Nok en norsk kjerring i rasistisk forkledning? Knut Arild, hva sier du nå om ditt søsterparti KD i Sverige?

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Noen aktuelle temaer fra Arendalsuka.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 16 august 2018. Sist oppdatert 26 oktober 2018

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Frykten for robotisering og automatisering.

Vi begynner med robotisering og automatiseringsfrykten som ble tatt opp til slutt i debatten den 14 august 2018. Mange ser den økte bruken av roboter, automatisering og kunstig intelligens som en utfordring. Spør deg selv og andre? Hva kan ikke automatiseres, robotiseres og løses ved hjelp av kunstig intelligens?

I debatten ble det nevnt at advokattjenester ikke så lett kan automatiseres. Veldig få akademikere frykter kunstig intelligens mer enn advokater og jurister. De som hevder at de ikke gjør det har ikke fulgt med i timen, Det er kanskje lettere å erstatte en dommer enn en advokat med kunstig intelligens, særlig i mange saker i USA, der man før dom avsises haker av på ulike valg. Kunstig intelligens er da også brukt til å avsi dommer i USA. Kunstig intelligens er noe langt mer enn en løgndetektor.

Ved hjelp av såkalte smarte kontrakter og blokkjeden er det mulig om ikke å erstatte advokatens arbeide så ihvertfall effektivisere det betraktelig. Les gjerne den rykende ferske artikkelen om blokkjedens fase 2 i computerworld som du finner i den semantiske lenkesamlingen. Der er også blokkjeden nærmere forklart. Langt mer om dette aktuelle temaet finner du på RobotSkolen.no. Kunstig intelligens kan få barn, siden kunstig intelligens er kode og kode kan produsere ny kode. Kunstig intelligens kan lære kunstig intelligens og såkalt neuro evolusjon drøfter dette samt supertintelligens, kunstig intelligens som er så smart at mennesker ikke vil kunne forstå det superintelligens forstår.

Blokkjeden bygger på en desentralisert teknologi (distribuert hovedbok) og man snakker om den desentraliserte organisasjon, bedrift og samfunnsøkonomi. Der er allerede søkemotorerer som bygger på blokkjeden og et desentralisert konsept og blokkjeden ser ut til stadig å finne nye anvendelsesområder. Fremtidens bank, forsirkingsselskap, revisjons og regnskapsfirma vil mest sannysnlig bruke denne teknologien i en eller annen form. Flere og flere moderne banker ser da også mer og mer ut som et it selskap enn som en tradisjonell bank.

Borgerlønn og skatt på robotarbeide og idioti.

Borgerlønn er ingen lønn, men en trygd siden det er en overføring fra statskassen. Så et riktigere navn er borgertrygd. Det er ingen ny oppfinnelse og dateres tilbake til 1796. Krypto og anarko anarkister og ultraliberalister, alle politikere på ytterste høyre fløy støtter som regel borgertrygd. Det passer som hånd i hanske i et robotdrevet samfunn og et samfunn der monopolkapitaliser kan boltre seg fritt. Det passer i et samfunn der kløftene mellom rik og fattig stadig øker og der det gis skattelette til monopolkapitalister med milliarder i formue. De verste av dem er gigantiske fabrikkdrevne trålere som med sine bunntråler ødelegger korallrev og etteralter seg en underjordisk ørken du aldri ser. Det kan være et mye større problem enn at regnskogen hogges og at plast hoper seg opp i verdenshavene. Med vår blå-blå regjering har noen av dem endog fått redusert sin formuesskatt. De skulle fått økt skatt for å ødelegge din og min felles formue, de ressurser som finnes i vår økonomiske sone og i verdenshavene. Når dette blir en sak på den politiske agenda kan det være for sent. Sahara utvider seg stadig. Om ikke noe gjøres for å stoppe ørkenspredningen, vil mer og mer av Afrikas areale bli ufruktbart. Hva skjer på de unike korallrevene i Atlanterhavet som vi ikke ser? Er de som gjør dette kriminelle, eller er det myndighetenes ansvar å stoppe dem?

Det er lov å argumentere mot tyngdekraften, men om det er lurt er en annen sak. Mest sannsynlig vil ingen høre på deg. Samfunnsøkonomer har i alle år argumentert for bompenger som en finansieringskilde til prosjekter som ellers aldri ville sett dagens lys. De argumenterer også for at brukerne av veiene skal betale og ikke en pensjonist som sitter på gamlehjem via sin skatteseddel. I det denne artikkelen skrives opplever vi store demonstrasjoner mot bompenger på Sørvestlandet, der befolkningen har størst kjøpekraft til å betale. FrP politikere er aktive, så aktive at lokalpolitikere på Sørvestlandet må ha politibeskyttelse. Det koster penger og det koster penger når infrastruktur blokkeres og køer skapes. Det naturlige er å legge en felles skatt (kall det gjerne idiotiskatten) på befolkningen som demonstrerer. Denne skatten må være så hard at det svir mer på pungen enn de bompengene befolkningen prøver å ungå. Selv om man lever på bommen fra Sørlandet og nedover Sørvestlandet ser andre i landet med undring på disse FrP og Høyre dominerte fylkene. Medlemmer av de partiene vet det meste om markedsføring. Når FrP på siste måling fikk en oppslutning på 12.7 %, må man ty til desperate midler. De som okkuperer gatene, okkuperer parlamentet er et slagord man forbinder med høyreekstremister. Har FrP og de blå blå i Høyre nå adoptert dette slagordet? Det er ganske ironisk når lokale politikere går i tog mot sin egen regjering. Det er ganske ironisk når vår finans-, jusits- og samferdselsminister i møte med tyngdekraften antagelig har anbefalt politibeskyttelse for politikere på Sør Vestlandet. Lenge leve demokratiet. Død over politisk motivert idioti. Skatt dem til taushet og la tyngdeloven også oppleves på fremtidige partibarometre. Fallet fra 18 % for noen måneder siden til 12.7 % er et faktum. Måtte tendensen fortsette til null.

Skatt er et hett tema i disse tider. Noen av de største skattsnyterne er noen gigantiske monopolkapitalister. Vi snakker ikke om den lille norske som du kan lese om nedenfor. De tjener milliarder uten å betale skatt. Det ser ikke ut til at der er annen måte å stoppe dem på enn slik kineserne behandler firmaer de ikke liker. Der sitter sikkert tusener i Kina og følger med på internasjonale sendinger. Straks der kommer noe man ikke liker går skjermene i Kina i svart. Vi snakker ikke om å sensurere innhold fra firmaer som betaler sin skatt og opererer innenfor loven der de tjener opp sine inntekter. Dersom deres operasjoner uten tilstedeværelse av fysisk virksomhet over en viss størrelse er lovlig, må man lage lover som er tilpasset dagens digitale cyberverden. Det vil ikke være så vanskelig å benytte roboter og kunstig intelligens til overvåke deres globale aktivitet å innføre straffeskatt og tilleggsskatt eller blokkere dem om de ikke betaler kildeskatt innenfor de ip-soner der pengene tjenes opp. Skattesnyteri er kriminelt.

I morgen, lørdag skal antagelig verdens største YouTube begivenhet finne sted, en boksekamp mellom to kjente YouTubere. Begivenheten vil som forventet streames over YouTube og en billett vil koste mellom USD 7.5 og 10. Vil der betales skatt av de milliardinntektene som tjenes opp og i tilfelle til hvem? Hva nå lille mann og kvinne? Hva nå norske politikere som trenger politibeskyttelse mot egne velgere for aksjoner startet på plattformer som ikke betaler skatt til Norge? Skal man le eller gråte? Det sies jo at det er av sine egne man skal ha det.

MDG Klimaendringer er en sikkerhetstrussel.

Hva skjer om vi år etter år får en ekstremsommer som i år? Hva skjer med vår matsikkerhet og norsk landbruk? Er MDG eller Sp best egnet til å ha en god strategi på dette? I fjor fikk jeg selv ikke til å dyrke meloner på friland i Østfold. men i år lyktes jeg med flere sorter. Er det en mulig strategi for bonden å dyrke flere plantesorter enn de som dyrkes i dag? Er det lønnsomt å ha flere ben å stå på, eller vil kostnadene overstigen nytten?

Der er en sammenheng mellom robotisering og norsk landbruk. Bonden kan mer og mer erstatte menneskelig arbeidskraft med kunstig intelligens og roboter. Det senker kostnadene i landbruket. Lenge har man hatt vanningsroboter. Mitt eget timer innstilte vekstlys er en enkel form for robot som slår av og på lyset på gitte tidspunkter. Men det er vel ikke det vi tenker på når vi tenker på roboter i landbruket. Kanskje tenker vi på roboter som erstatter de utenlandsek jordbærplukkerne og roboter som luker i bondens åker. Personlig har jeg som har planter som hobby opplevd to ekstremsomre på rad. I fjor regnet sommeren bort og tradisjonelle norkse planter stortrivdes. Bondens korn ble det for vått for i fjor. I år ble det for tørt og noen bønder hevder at de bare har 20 % av normal avling. Kålene jeg dyrket i år fikk ikke lov til å utvikle seg. De ble mat for kålsommerfuglens larver. Kålplantene ble ikke sprøytet like så lite som de fleste bønder ikke vannet sine avlinger. Da blir det uår og dårlig produksjon. Uansett, ser vi at den sittende regjerninge gir milliarder i skatteltte til de rikeste, men bevilger lite til de som skal ivareta vår matsikkerhet, i kriser og uår.

Valget i Sverige september 2018 | Miljø og grønn politikk.

Nettsider om miljø.

Litteratur | Grønn økonomi.

Fremtidens mediepolitikk | En statskapitalist møter en monopolkapitalist til diskusjon.

Er NrK en trussel som får lisenspenger en trussel mot det norske mediemangfoldet fordi NrK gir bort innhold der andre mediehus må ta seg gått betalt? Noen mener det dypest sett er en diskusjon om det norske demokratiet. Ole Trop spesial ble ikke så veldig spesiell bortsett fra at han irettesatte vår kulturminister som ville politiserer medias håndtering av en avgått furten fiskeriminister. Og takk for det Ole. Fint at du holder lederen for partiet som lefler med borgerlønn ("barnetrygd til voksne friske mennesker") i ørene.

Kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen sier at NrK har en ambisjon satt av det norske stortinget, å styrke norsk demokrati, kultur og språk. Konsernleder i Schibsted Rolv Erik Ryssdal har skrevet en kronikk om medienfold der han ber politikerne om å gripe inn mot redaksjonelle prosesser i NrK i den forstand at politikerne skal bestemme de plattformene NrK skal tilby sin journalistikk på. Er ikke det er rart demokratisk grep i Norge i dag å be politikerne bestemme dette? Takk og pris at du treffer spikeren på holdet Ole Trop, både i samtale med konsernsjefen i Schibsted og kulturministeren.

Den virkelig store trusselen for mindre aviser og medihus, konkurransen for digitale plattformer som Google og FaceBook, ble bare nevnt i bisetninger. Når, naboen min, en pensjonist, sier at han er irritert over disse gigantene (også tilnærmet monopolister på sitt felt) som tjener inntekter i Norge, men ikke betaler skatt, får vi håpe at dette blir grundig behandlet av NrK (gjerne Torp) og det norske storting ved en senere anledning. Hva hadde skjedd om Ole Torp eller jeg hadde unnlatt å betale skatt?

Blindsoner for politikere og redaktører?

Så lenge man har en la det skure politikk overfor internasjonale giganter (monopolkapitalister), forsvinner milliarder av skattekroner til utlandet. Norske myndigheter må da kunne gjøre mer når det gjelder å kreve inn kildeskatt på inntekter tjent i Norge. Det som ikke ble nevnt i intervjuet eller skrevet her befinner seg kanskje i en bekvem blindsone eller er det noen som sover i timen? Kulturministeren fant heldigvis liten støtte for sin omsorg for den avgåtte fiskeriministeren hos Ole Torp.

Ryssdals kronikk ligger nok bak en solid betalingsbrannmur (blindsone om du vil) og den har ikke jeg tenkt å kjøpe meg inn til. Blindsonene blir større og større og man skal kanskje være mer bekymret for det det ikke skrives om enn det det skrives om. NrK er ihvertfall ikke verstingen på dette, men de søtter visst stilltiende en kjendis som kaster god matfisk (jfr neste artikkel). Dette var en stemme fra Kambrium Silur som ihvertfall setter pris på brosmen, men det er en dypvannsfisk og ikke brasme som oppholder seg på grunt vann i grumsete ferskvann.

På slutten av denne mediediskusjonen prater kulturminsiteren om algoritmer. Jeg er svært usikker på hennes.

Semantiske lenker.

Litteratur | Noen relevante bøker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Når man ikke har greie på fisk, kastes den beste torskefisken!

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 26 juli 2018. Sist oppdatert 26 juli 2018

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Sommeråpent fra Nyksund.

Det er nesten tragisk at slik informasjon kommer fra vår statskanal. Brosma, den kaster vi sier Else Kåss Furuseth uten motforestillinger. Brosma som jeg kaller en kort lange regnes av noen som den beste torskefisken. Jeg har opplevd nordlendinger som også kaster fisken fordi innvallen tyeter ut av munnen når fisken kommer til overflaten. Det er ikke uvanlig når fisk dras opp fra dypet. Brosma lever fra 50 til 500 meter dyp og er egentlig på grunna om du får den på 50 meter dyp. Etter min mening er brosme, som for all del ikke må forveksles med brasme som lever i ferskvann, en av de beste hvitfiskene. Brasme hadde jeg også kastet uti vannet om man ikke har en bedre fisk som for eksempel abbor og gjedde.

Brosme steker man lettesst ved å sløye den og skjære kotletter på tvers av fisken, 1 cm eller tykkere. Jeg ruller skivene i en blanding av maismel (som ikke må forveksles med maisenna - fåes i innvandrerbutikker), hviløkskrydder, salt og pepper. Jeg gav oppskriften til noen nordlendinger mer presist fra Vesterålen, som sa det smakte utmerket selv om de rullet den i maisenna før de grillet den på utegrill. Før hadde de kastet brosma. Lettsaltet kokt brosme er også en enkel favorittrett.

Urten over alle urter til fisk er dill, men prøv også med Mexikansk korriander (Pipiche) eller humle trekkpapiret Isop også kalt nordisk korriander. Den vosker som ugress i min hage. Jeg har også erfaring med at brosme ofte smaker best etter et par døgn i dypfryseren. Muligens gjør det kjøttet mørere. Da baker jeg den i ovenen med reker, fløte, løk og dill.

Er brosme den nye skittfisken?

Jeg minnes mine barneår hos min bestemor som bodde på en holme nord for Haugesund. Hennes sønn, min onkel, levde av fiske. For 60 år siden lå skittfisk av breiflabb, steinbit og havål strødd utover brygga. Den gang skulle jeg visst det jeg vet i dag. Breiflabb er i dag min favorittfisk om den er tilberedt på riktig måte og ikke smaker skosåle. Jeg hadde tatt fisken med til min mor og bedt henne steke eller ovnsbake den.

Hvor ble det av flyndreloddet?

Jeg minnes ungdommsårene i havet utenfor Haugesund. Der kunne man ta med en 50 kg sekk når man dykket å fylle den opp med krabbe, rødspette og annen flyndre. Flyndrene stakk vi med kniv. Det var nesten som å plukke sopp i skogen. Jeg minnes også at vi spiddet sandflyndre med flyndrelodd

Flyndrelodd

Kilde: miljolare

Vi gled båten sakte over sandbunnen og speidet etter flyndre. Som regel var de ikke vanskelige å få øye på selv om de kamuflerer seg godt. Lodde ble lirket på plass like bak hodet og deretter slapp man snoren som loddet hang i. Det var sjelden man bommet om ting ble gjort riktig. Flyndreloddet ovenfor er mer strømlinjeformet enn piggloddet på neste bilde. Flyndreloddet skal være et metallhylster, gjerne torpedo eller dråpeformet fylt med bly og to pigger med mottaker litt skråstilt fra hverandre i enden.

Pigglodd brukes til å spidde fisk som ligger i ro på bunnen

Kilde: Europeana.eu

Kombineres disse redskapene som ikke er forbudte så vidt jeg vet med vannkikkert, kan man greie å fange flyndre som er svært vanskelig å få på sluk, men lettere med agnsnøre.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Dømmes av likemenn eller av roboter?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 4 februar 2018. Sist oppdatert 4 februar 2018.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Langt mer enn løgndetektorer.

Jurister har lenge hatt løgndetektorer som hjelpemiddel uten at de ser ut til å brukes ofte i rettssalen. Vi skal dømmes av likemenn og ikke av roboter har vært et sentralt prinsipp i norsk rett til nå. Det gjelder seærlig i lagmannsretten der en del av dommerne er våre likemenn og kvinner.

Etter 130 år sendes den norske juryen hjem. Skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker skal ikke lenger avgjøres av ti lekfolk. Vi kan kjenne gufset fra embetsmannsstaten, skriver John O. Egeland.
i en kommentar på dagbladet. Blir de neste som må sendes hjem embetsmennene?

Dømt av Roboter / Kunstig intelligens.

Forestill deg at du noen år fra nå er i en rettssak og blir dømt til fengselsstraff, men ingen kan forklare deg hvorfor. Det eneste svaret du får er at en kunstig intelligens, som er et avansert dataprogram, har foretatt avgjørelsen basert på din profil og historikk.

Snart kan du bli dømt av kunstig intelligens. Dataprogrammet øker rettssikkerheten.

Kilde NrK

Du kan altså dømmes på bakgrunn av din profil (for eksempel på nettet) og det øker rettsikkerheten. Det har lenge vært kjent at søkemotorer vet mer om deg enn du selv. Ihvertfall husker den bedre enn deg hva du har skrevet på ulike nettsteder og hvordan du har oppført deg på nettet. Hei Kjell, er det deg popper det opp på et nettsted du ikke har besøkt tidligere. Du legger igjen langt flere spor på nettet enn du aner og ditt sørfemønster og superkakene du legger igjen er til salgs. Så godt identifiserer programvare og ikke minst kunstig intelligens deg, at teknologioptimistene eller skal vi si pessimistene, havder at du i fremtiden ikke trenger passord for å logge inn på et nettsted.

Et altfor ekstremt eksempel vil du tenke, men faktum er at kunstig intelligens brukes allerede i dag av enkelte lokale domstoler i USA i følge NrK artikkelen lenket til ovenfor med ankertekst Kilde NrK.

I følge dagsrevyen 3 februar 2018, vil kunstig intelligens om noen år kunne betrakte oss som vi i dag betrakter apekatter. Man trenger ikke å tenke på å lære en gorilla astrofysikk. Den vil ikke har mulighet til å forstå det. På samme måte vil for eksempel kunstig intelligens brukt på stordata kunne finne ut om du har en skjult agende, i politikk (jfr nedenfor) og på andre felter. Langt mer om dette på RobotSkolen.no

Konklusjon: De som har en skjult agenda må være svært varsomme med hva de legger igjen av spor så vel på nettet som i diskusjon med andre.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Flytter om på stolene på dekket på Titanic?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 31 januar 2018. Sist oppdatert 23 mars 2018 med nye semantiske lenker.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Noen nye stoler på dekket, men stort sett omrokkering.

Vi har fått en ny regjering med omrokkering av en del ministerposter. Det lille høyrepartiet Venstre, har gått inn i den blå-blå regjeringen og påstår med det at den er blitt blå-grønn. På noen områder er den nok blitt enda blåere, siden der ikke finnes et mer fagforeningsfiendltig parti enn Venstre. Mest gir den nye regjeringen inntrykk av å flytte om på stolene på dekket på Titanic. Skuta flyter så lenge KrF vil. Provoseres KrF for mye, trekker nok Hareide ut bunnproppen. Dette blir en spennende balansegang for det lille høyreparitet Venstre som i noen saker er mørkeblå, det markedsliberalistiske partiet FrP og det tidligere konservative partiet Høyre. Det er tre partier som får frem det verste i hverandre påpeker noen kommentarer. Blir dette en handlekraftig regjering, eller et forretningsministerium som må åle seg fra sak til sak? Greier skuta, med KrFs velsignelse å holde seg flytende til valget i 2021? Er spennet innad i regjeringen så stor at den allerede har begynt å synke?

Milliarder i skattlette som ikke følges opp med tilsvarende utgiftskutt er ekspansive. Det ser vi i USA, der budsjettunderskuddet øker i en periode der ledigheten er lav. Det motsatte pleier å være tilfellet. Man bremser i utforbakke og gir gass i oppoverbakke. Trumps pakke på minst 1,5 billioner doller til infrastukurinvesteringer, herunder byggingen av muren mot Mexico kan bli et av tidenes største keynesianske eksperimenter (der man gjør det motsatte av det man bør gjøre i gode tider). Trump låner penger for å finansiere skattekuttene og sender dermed regningen til fremtidige regjeringer og generasjoner. Det er vanlig når republikanske regjeringer styrer USA, men ikke i det omfang vi nå ser. Ligger det en ny (denne gang offentlig) gjeldskrise som er større enn den verden opplevde i 2008 foran oss? Forbered dere på økt inflasjon og rentehvninger i USA. Ekspansiv økonomisk politikk når økonomien opererer nær kapasitetsgrensen tyter som regel fort ut i økt inflasjon. Når USA nyser, får som kjent Europa lungebetennelse. DnB legger inn at private som låner til bolig skal kunne tåle en renteoppgang på 5 %. Stiger renten med 5 %, er imidlertid mye annerledes. Mest sannsynlig stiger priser og lønninger enda mer, ihvertfall i en periode. Inflasjon "finansierer som kjent boligen" ved at verdier flyttes fra kreditor til debitor. Under deflasjon som er verre, skjer det motsatte. Den faren ser nå ut til å være over siden det amerikanske lokomotive er i gang. Altfor sterk inflajson som begynner med skrittgang, går over i sakte trav og ender i (vill) gallopp er heller ikke bra. Vi har kort hukommelse og ikke alle husker jappetiden på 1980 tallet som endte i det kraftigste boligkrakket etter krigen. Obligasjonsrenten var den gang på det høyeste over 20 % p.a. og lønns- og prisstigningen tosifret. Sterk inflasjon med etterfølgende stagflasjon (inflasjon uten økonomisk vekst) ble resultatet av en altfor ekspansiv politikk. Hakk i hel fulgte bankkrisen der staten tok kontroll over private banker.

I Norge kan en tilsvarende politikk salderes ved å trekke på oljefondet, men også her er det fremtidige generasjoner som må betale når statsfinansene svekkes og handlingsrommet for å møte fremtidige finanskriser krymper. Statsministeren bruker bærekraftig politikk som positivt ladet ord (opposisjonen kaller det honnørord) på mange områder. Faktum er noe annet. Regningen sendes til våre barn. I Norge gir vi gass i slak nedoverbakke ved å svekke statsfinansene og trekke på oljefondet.

I en ny-liberalistisk og ny-puritansk (se neste artikkel nedenfor) tid, er det rart at denne regjeringen starter omtrent samtidig som den mest LO vennlige personen i Aps ledelse, må gå og det mest fagforeningsfiendlige partiet, Venstre går inn i regjeringen? Måtte Giske gå på grunn av velregisserte og målrettede angrep fra sladrepressen med noen finansaviser i spissen, jfr neste artikkel. Vi vet at det endog har vært tilbudt penger for å få fatt i noen av disse drittpakkene og stinkbombene (hele 400 000 kroner for en drittpakke om Grande - man kan lure på hvem som finansierer dette - Trine, de kommer neppe fra fagbevegelsen som dere i Venstre hater). Kunne timingen vært bedre? Det historiske båndet mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet er svekket til man finner en som har like godt omdømme i fagbevegelsen som Trond Giske. Man skal også lete lenge etter en som er mer opptatt av en bærekraftig velferdsstat enn Giske.

Erklæring fra regjeringen Solberg tirsdag 30. januar 2018 kl. 10.00.

Lenke til videoarkivet der statsministerens orinetering starter 13.15 minutter ute i sendingen.

Den erklæringen minner mest om en svulstig festtale. Allerede etter noen minutter sier statsministeren at målet er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Hun gjentar dette og utdyper det 37.30 ute i sendingen. Noen minutter tidligere har hun snakket om å modernisere (privatisere??) velferden. Hun snakker fint om eldrereformen og at de eldre skal leve hele livet (minner om Jaglands norske hus). Det har jeg tenkt å gjøre uten hennes svulstige ord. Regjeringen skal bygge (sentralisere??) hele landet. Tror den norske fiskeren og bonden på det? Arbeidslivskriminalitet skal bekjempes (ved å svekke arbeidsmiljøloven??). Lavere skatter og avgifter (ved å svekke statsfinansene og oljeformun?? se artikkelen etter neste nedenfor) er fortsatt hovedmedisinen. Vårt arbeidsliv må være grønt (er statsministeren fargeblind??), smart og robotiserende (ved null skatt på maskiner - roboter??). Kommuneøkonomien skal svekkes ved å senke taket på eiendomsskatten (som bidrar mest til dem med store boliger og fritidseiendommer). Vi skal ta imot kvoteflyktninger (var det ikke det Jonas Gahr Støre foreslo for en tid tilbake). Skal den nye justis og innvandringsministeren besøke flere kriminelle statsledere i Afrika og inngå avtaler med dem, eller skal vi gjøre som Støre foreslo? Vi må omstille Norge (gi skattelette til monopolkapitalistene og øke forskjellene i landet??) for å bidra til økonomisk vekst. Innvandring har gitt økonomisk vekst sier statsministeren 32.50 ute i sendingen.

Innvandring | En regjering som snakker med to tunger.

Er ikke innvandring og innvandringsregnskapet noe av bakteppet for konflikten i SSB? Har finansministeren manipulert storting og forskere i SSB? Har hun lagt føringer på forskningen, så er det langt mer alvorlig enn noen av de stinkbombene som nå er verre enn noen støysender fra Sovjet tiden. Mener også finansministeren at innvandring fører til økonomisk vekst, eller er budskapet som i FrPs løpende interne seminar at innvandring bare er en kostnad som svekker velferdsstaten?

Blodmåne og Titanic sitt forlis

I dag er det superfullmåne eller blodmåne i Nord, som det også var like før Titanics forlis. Vart dokker redde no Erna, Siv og Trine eller fortsetter orkesteret å spille for full musikk på dekk med Knut Arild som dirigent?

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Drittpakker, stinkbomber og det som verre er.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 19 januar 2018. Sist oppdatert 16 februar 2018 med 1 semantiske lenker.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Nye kjerneområder for sladrepressen med DN og Finansavisen i spissen.

Norske og utenlandske aviser og medier drukner i drittpakker, stinkbomber og det som verre er. Det er ikke noe nytt, men at det nå ser ut til å være et av de nye kjerneområdene til Finansavisen og Dagens Næringsliv, er overraskende.

Det er en forskjell på avslørende journalistikk om maktmisbruk og spredning av pikante rykter. Av dette følger at det også er en forskjell på seriøse medier og spekulative blogger. Vi registrerer at Finansavisen og Trygve Hegnar har samme manglende gangsyn som sistnevnte.

Kilde: Dagsavisen

Dagsavisen, er muligens bedre enn Vg og Aftenposten på dette, men blånissen Harald Stanghelle (representerer nypuritanismen når det passer ham) og rød(mer korrekt med lillablå)nissen Arne Strand (sentral skribent i Dagsavisen og æresmedlem av sladrepressen og nypuritanismen, ny-liberalismen blir vel et for vanskelig ord, så vi påstår ikke at han også er medlem av den bevegelsen) var for en tid tilbake inne i Dagsnytt 18 og avsatte Trond Giske (jfr. neste artikkel om denne dyktige politikeren). Det er ikke greit at Giske misbruker sin makt til å kline (det er det vanlige uttrykket for å stikke tunga ned i halsen på - hvorfor må det gjøres verre enn det er??) med en ung kvinne som i følge sladrepressen måtte rømme inn på badet å låse døren bak seg. Vi venter fortsatt på Giskes versjon som kan bli interessant siden noen mener pedofile kan ha større rettsvern enn Giske. Vi venter også på at gutten som hadde en pikant affære med den nye kulturministeren i en kornåker forklarer seg for statsministeren. Hadde hun passet bedre som landbruksminister og ville en arbeids- og integreringsminister vært enda bedre for effektiv integrering enn en kunskaps og integreringsminister? Det hadde sikker passet bedre for Venstre som vil ha asylsøkere i jobb fra første dag. Jobb er ofte en bedre skole for å lære seg norsk enn skolebenken.

Nå kjenner jeg en innvandrer som ikke snakker så godt norsk, som er spesialist på korn og utdannet på landbrukshøgskolen på Ås, men som ikke fikk jobb med den blå-blå regjeringen, mest sannsynlig på grunn av etternavn og hudfarge. Trine kan du demonstrere at regjeringen er blitt rausere, mer inkluderende og ikke minst grønnere og sørge for at han får en jobb som agronom, gjerne med korn, som er hans spesialfelt?

Hvorfor skrev ikke Dagens Næringsliv og Finansavisen om de borgerlige partienes skandaler før valget?

Selv om de visste om pikante saker og overgrepssaker før valget var deres hovedfokus og bryte ned bildet av Jonas Gahr Støre. Denne sladrepressen vet åpenbart at vinneren tar alt selv om man jukser (og det oppdages for sent). De sakene de greidde å finne på Støre er bagatellmessige i forhold til det Statsministeren burde vite om Unge Høyre og Finansministeren om egne stortingspolitkere. De kommenterte endog Støres lovlige kjøp av aksjer? Har samme presse, spesielt de som kaller seg finans og næringslivspresse, sjekket hvilke aksjeprotefølje andre stortingsrepresentanter sitter på og har sittet på? Som økonomi, finans- og næringslivsaviser burde Finansministerens opptreden i SSB saken som førte til at Meyer sa opp ha større fokus. Finansministeren kan ha misbrukt sin makt i et asymmetrisk maktforhold til å avsette en etatssjef og manipulere informasjonen om det som faktisk skjedde. Nå drukner media i stinkbomber som røyklegger andre mer viktige politiske saker. Vi snakker ikke om kriminalsaker eller overgrepssaker. Saken om Trine Skei Grande er en privatsak og hører ikke hjemme i media med det forbehold at alt er offentlig kjent. Det samme gjelder antagelig saken om Giske om alt er kommet på bordet. Den burde vært tatt på kammerset i Arbeiderpartiet. Det ser ut til at Sv som nå også har fått sin sak gjør det på den måten. Velgerne strømmer visst til det partiet.

I Høyre kunne ikke det som skjedde i Ap skje. De visste ikke, til tross for en rekke varsler og (den borgerlige) pressen satt på borgerlige drittpakker og stinkbomber. NrK Dagsnytt 18 sendingen 21 januar 2018 lenket til nedenfor er interessant. Lytt til den. Dette er langt mer enn pikante affærer og nå har man i Høyre koblet inn politiet. Nytt på nytt sendingen fredag 19-01-2018 var virkelig morsom. Der hevdet en av deltakerne at Giskesaken hadde bleknet om den kom etter sedlighetssakene i Høyre og FrP. Hvilken dom hadde rødnissen Arne Strand og blånissen Harald Stanghelle som avsatte Trong Giske felt om man hadde snudd tidslinjen fra november 2017 til januar 2018? Jeg skriver ikke dette for å bagatellisere det Giske har gjort, men noen ganger burde gjerne Arne Strand ta på seg andre briller før han går inn i NrKs sendinger. To gale ting gjør ikke en rett. Blånissen Harald Stanghelle er sentralt plassert i Høyres hovedorgan, så han snakker på autopilot slik man kan forvente av ham.

FrP's Siv Jensen husker ikke, men i høringen i SSB saken husket hun veldig godt. Hun husker ikke at hun sa at hun ikke ville vite noe. Dette går ikke Siv Jensen skriver Stavanger Aftenblad. I kommentarfeltene på sosiale medier skriver man at hun er en løgner. Vi skal ikke påstå det, men en vanlig "screening" teknikk i forsikringskonflikter er å å sjekke med mange kunder. Lover forsikringsagenten gull og grønne skoger? Er det vedkommende sier troverdig? Det samme kan man si om bilselgere. Forteller de alt om bruktbilen de prøver å prakke på deg? Jeg ville definitivt ikke kjøpt bruktbil av Siv Jensen eller Erna Solberg.

Til slutt, hva om den borgerlige presse med Aftenposten, Dn og Finansavisen i spissen hadde skrevet om stinkbombene i FrP og Høyre før valget? Da er det ikke sikkert at drittpakkene om Støre hadde fått den negative effekten de fikk. Mest sannsynlig ville de blitt overskygget av borgerlige sedlighetssaker som pressen satt på. Dn og Finansavisen vet nok det mestE om "timing" og "short selling". Det stinker virkelig fra deler av den borgerlige presse. Historiene de har solgt kort rammer nå de blå-blå som en boomerang. Så får vi se hvilken effekt det får på kort og lang sikt. Finans og økonomiaviser er kjent for å gi kjøpsanbefalinger. De gir sjelden eller aldri salgsanbefalinger. Prøver de å selge bruktbiler for Jensen og Solberg. Jeg leser aldri de avisene om jeg søker informasjon om økonomi og finans. Jeg finner som regel bedre originale artikler med engelsk tekst. Vil de lykkes bedre som sladrepresse?

Nettavisens Gunnar Stavrum vet en del om BitCoin boblen som nå har sprukket. Jeg tror jeg er like godt informert som ham. Konsentrer deg om økonomi og finans Stavrum. Der ligger dine komparative fortrinn. Det samme kan sies om andre.

Var dette et angrep på pressen eller en faglig vurdering av kjøps og salgsanbefalinger og ikke minst timing?

The task of media is to create information and noise.

Kilde: Sitat fra Laurence D. Fink WEF 2018.

Det er samme mann som har sagt at BitCoin er en indiktaor på hvitvasking.

Før valget i 2017 og nå i begynnelsen av 2018 med en blå-grønn regjering ser det ut til at borgerlig norsk presse har vært mer opptatt av å skape støy enn informasjon. Bør man kjøpe en kort salgsopsjon på aksjer i norsk finans- og næringslivpresse eller en langt "out of the money" salgsopsjon med lengre tid til forfall?

Hvem lager den første støyindikatoren basert på norske medieoppslag? Det er ikke umulig eller vanskelig å kvantifisere kvalitativ informasjon. En slik (sprednings)indeks eller indikator bør kunne lages av SSB. Historisk hadde det vært interessant å se hvordan den utvikler seg like før kommune og stortingsvalg. En støyindikater, vil om den programmeres riktig også være en indikator på hvor mye røyk og tåke som legges over reelle politiske nyheter. Se den semantiske lenkesamlingen nedenfor over viktige og mindre viktige saker.

Når nyheter dreier seg om retorikk og sex skandaler som hører hjemme i privatlivet eller internt i et parti kan det skygge for andre nyheter. Vi snakker ikke om uønsket seksuell oppmerksomhet i asymmetriske maktforhold som fører til overgrep og som neglisjeres av de som har ansvar for å granske dette. Nødverge et et akseptert legalt prinsipp og når ledere ikke reagerer bør saken meldes til pressen og i aller groveste tilfeller til politiet. Mistanke om seksuell trakassering av mindreårige eller overgrep bør meldes til politiet. Personene som melder overgrept (varslerne) bør selv kunne bestemme om de vil ha saken brettet ut på forsiden av landets aviser.

Symmetrisk eller asymmetrisk informasjonm?

Dersom en sak ender i retten blir ofte insformasjonen relativt symmetrisk. Men selv i retten kan det være snakk om styrke. Ideelt sett er der likhet for loven for Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Går du inn en bank og kjøper forsikring på bilen din, vet du mer om deg selv enn personen som sitter bak skranken. Personen som sitter bak skranken må selv vurdere hvilken type sjåfør du er og hvor aggressiv og uvøren du er i trafikken. Velger du en lav egenandel på forsikringen din taler det for at du er en mer uvøren sjåfør enn om du velger høye egenandel. Velger du høy egenandel med lavere premie, signaliserer du at du er en habil sjåfør. Så enkelt er det imilertid ikke. Ved mer eller mindre avanserte "screening" tester og programmer får man et sikrere bilde av den man møter ansikt til ansikt ved skranken.

Økonomisk teori om assymmetrisk informasjon er også knyttet til teorien om moralsk hazard og uheldig utvelgelse. I politisk sammenheng kan en varslersak brukes i en maktkamp. Det skal ikke være så lett at en går med en varslersak og bare hører den ene siden. Det er ikke lett å stoppe en tsunami som #MeToo, så noen trekker seg uten videre. Det er forskjell på å innrømme upassende oppførsel og innrømme uønsket seksuell oppmerksomhet i asymmetrisk maktforhold. Dersom den det varsles mot ikke får innsyn og varsler skal være annonym, må man være veldig forsiktig. En av 20 anmeldelser for voldtekt er falske. Det kan bare avdekkes i en grundig saksbehandling. Det beste er at den som varsler konfronterer den som anklages for trakassering. I dagsnytt 18 sendingen 25-01-2018, behandles både Aps og Høyres varslersaker. Høyres generalsekretær møtte til debatt, mens Aps partileder valgte å svare i dagsrevyen. I Dagsrevyen 19.00 klargjør også stortingspresidenten for hva som skal til for at man mister sin folkevalgte plass på Stortinget. Det er betimelig å spørre. Hvem har ansvaret for at disse sakene har oppstått? Bare trakasserer eller politiske partier med dårlige og mangelfulle prosedyrer. Man har med mennesker å gjøre og ting er ikke alltid så opplagt som det kan synes ved første øyekast.

Personlig tror jeg ikke der er så lett å legge ballen død etter det som i dag har skjedd i Giske og Rise saken. Hvorfor får man ikke innsyn og hvorfor haster det så med å gi tilbakemelding for en som er sykemeldt? Siste ord er neppe sagt og man kan delvis takke ser selv for den situasjonen som nå er oppstått. Rutiner har sviktet og når man først håndterer saker kunne de sikkert vært behandlet mer profesjonelt. Politiske partier er dog ikke domstoler, men om de opptrer som det, kan konsekvensen blir enda mer støy.

World Economic Forum (WEF) 2018 #MeToo mot korrupsjon.

Mens røyken og tåken etter utallige stinkbomber ligger tykt over Norge, har statsminister Erna Solberg reist til det årlige møtet i World Economic Forum i Sveits. Der lanserer hum nå en #MeToo kampanje mot korrupsjon. Der blir hun også intervjuet av Cnn*s Richard Quest. Som en av de offisielle møtelederne i Davos i år, er Solberg et ettertraktet intervjuobjekt også blant internasjonal presse og Quest lurte på om hun var like overrasket som oss over kommentaren der han ønsket flere innvandrere fra Norge?

Han utelot å gjengi den delen av kommentaren der Trump angivelig skal ha kalt flere afrikanske land for «shithole countries», men det hang i luften likevel.

Han spurte heller ikke om alle de drittpakker og stinkbomber som legger en tykk røyk over landet, så tykk at jeg på nyhetssøket "richard quest erna solberg" får opp NrKs artikkel lenket til ovenfor som første treff. Det er tilsynelatende flere år siden Hegnar skrev om norsk politikk, for andre treff er artikkelen med Google snutten, Siv Jensen har lyst på statsministerjobben. Grunnen til at det er andre treff, er nok at Richard Quest også har intervjuet Siv Jensen.

Økonomihistorikeren Einar Lie har sagt om Kapitals betydning: «Hegnar slo med siviløkonomisk klarhet ned på alle former for ikke-økonomisk tenkning i samfunnet. Samtidig drev han en personfokusert kritisk journalistikk overfor næringslivet. Her var ingen spor av ærefull lojalitet. Direktørene ble tvert imot raljert med i det nye bladets spalter.»

Kilde: Wikipedia.

Trygve Hegnar, jeg forstår godt at du med din siviløkonomiske bakgrunn nå fokuserer på sex i byen da du antaglig ikke forstår det som skjer i samfunnsøkonomien. Før du fortsetter å raljere med den norske småbonden bør du, Gunnar Stavrum, Per Valebrokk og redaksjonen i Dagens Næringsliv lese "Strategiske typer i norsk næringsliv" (dersom den blir for matematisk kan jeg ta et mattekurs for dere) og ikke minst lære dere modellen om monopolkapitalisme. Arne Strand og Harald Stanghelle prater på autopilot når de får tid til å bygge sitt merke i NrK. Det vil de fortsette med.

Alle tiltak mot korrupsjon er bra, ikke minst monopolkapitalister som prøver å kjøpe seg innflytelse i vårt land. Så blir det spennende å se om statsministeren virkelig lever opp til det hun sier eller om det bare blir ytterligere tåkeprat og formelle prosedyrer som alibi.

Følg med på NrK som dekker disse sakene om drittpakker, stinkbomber og det som verre er mest?? objektivt. Dekker de nå også økonomiske korrupsjonssaker best?

Så langt, men ikke lengre (se siste avsnitt i artikkelen) er visst partiet Rødt det eneste som ikke har noen kjente drittpakker og stinkbomber. Min erfaring som ekte 68'er, er at AKPml'ere og andre på ytterste venstre fløy hadde som mange andre ungdomspolitikere her i landet en seksuladrift som var sterkere enn sulten. De må kanskje ikke drikke seg til et ligg, men det hører med til den politiske rusen som en naturlig avslutning på seminarer og studiesirkler. Eller er de så lure at de holder sine saker skjult for den småborgerlige sladrepresse? Endret de navn for å bli et Rødt anglosaksisk puritansk parti, eller har de fortsatt mer tilfelles med mannen som lider,

han er i krig og vil heller dø enn å se den unge gutten Marius miste livet. Selvfølgelig blir stemmen hans preget av dette.

Om publikum blir mer eller mindre rørt av denne typen fremførelse av de kjente sangene er nok opp til hver enkelt. Selv synes jeg i hvert fall at det kledde filmen godt.

Er klassekampen mer objektiv enn NrK?

Politiet ved PST oppretter nytt cyberkrim senter i følge Tv2.

Dette er kanskje litt på siden av temaet som er nevnt i overskriften, men i følge Tv2 øker antallet seksualovergrep mot barn og i dag, 24-01-2018, opplyser de i et innslag med Sylvi Listhaug og Arbeiderpartiets Jan Bøhler at det nå opprettes et nasjonalt cyberkrim senter som skal ligge under PST. Det er ikke et sekund for tidelig, men mest sannynlig vil ikke det hjelpe små firmaer som er i etableringsfasen.

Sylvi Listahug bruker som alltid svulstig retorikk når hun vil ta monstrene som utøver ondskap. I følge Tv2 25-01-2018, vil imidlertid ikke Listhaug som sin forgjenger Per-Willy Amundsen og partileder Siv Jensen kjemisk kastrere pedofile. Videre skriver Tv2 24 januer 2018.

Justisminister Sylvi Listhaug varsler kamp mot seksuelle overgrep, men har ingen mening om at partileder Siv Jensen ikke husker varsler om seksuelle overgrep i eget parti.

Muligens blir dette diskutert på debattem på NrK 25-01-2018.

Jan Bhøler påpeker helt riktig at det er mange monstre som må tas. Når Jan Bøhler snakker om at man må få adgang til å lagre Ip-adresser i 6 måneder vitner ikke det om størst teknologisk innsikt. De kriminelle bruker også virtuelle maskiner uten fysiske spor. En virtuell maskin (server) er programvare som kan tas ned og opprettes for hver sesjon. I tillegg opererer de også bak avanserte proxy servere (der man går gjennom en annen server der denne serverens Ip blir lagret, mens den kriminelles Ip bare er kjent av eier av proxy serveren). Hva om man går gjennom flere proxy servere? Hva om noen av de eksterne Ip'ene er sykliske eller tilfeldige (tildeles tilfeldig blant en mengde av Ip'er). Greier man å identifisere Ip'en som brukes av den kriminelle?

Man kan lage roboter som trenger inn i det mørke rommet og bruke nye teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og stordata. Mest sannsynlig er det beste et samarbeide med internett leverandører og eiere av proxy servere som kan ligge i en trailer eller en ubåt for den saks skyld. I disse tider med økt fokus på AI og roboter, bør man også være klar over at roboter ikke kan erstatte mennesker. Roboter har ikke den samme intuisjonen som mennesker.

Dette skjer samme dag som politidirektoratet legger frem sin melding om Kriminaliteten i 2017. På Tv2 diskuteres også Aps forslag om å forby ekteskap mellom søskenbarn. Det var opprinnelig et forslag fra FrP sa en av debattantene om å begrense innvandring og familiegjenforening. Det vil jeg ha meg frabedt å høre sier en annen. Det var Camilla Stoltenberg og tankesmien Agenda som først fokuserte på dette. Dersom motivet er å begrense innvandring og familegjenforening, vil det bare ende i at man gifter seg med tremenninger sier min datter sarkastisk. Arbeiderpartiet ser ut til å ha en annen agenda enn FrP.

Kristin Clemet om varslersakene i Ap, Høyre og FrP.

Når ultraliberalisten Clemet blander seg inn i varslersakene, er det vel snart på tide og avslutte denne artikkelen. For det første observerer vi at Clemet ikke er oppdatert, da hun skriver: Alle partier, muligens med unntak av Rødt, har måttet håndtere alvorlige varsler om seksuell trakassering de siste månedene. Det stemmer ikke. Rødt fikk før helgen et varsel som partiet har oppfordret varsleren til å politianmelde, så Rødt var muligens ikke noe unntak da du skrev din artikkel. Mulige straffbare handlinger bør meldes til politiet og der ser det ut til at Rødt har opptrådt korrekt. Det har vel aldri vært aktuelt i Giskesaken, og den burde vært håndtert internt i Arbeiderpartiet og ikke brettet ut i all offentlighet i borgerlig sladrepresse (hvem er det som lekker som en sil i det partiet?). Clemet beskriver de tre hendelsene med Giske, Leirstein og Kristian Tonning Riise i samme åndedrett:

Av de mange titalls varslene som er kommet inn til partiene i det siste, og som offentligheten bare kjenner bruddstykker av, er det tre saker som skiller seg ut – nemlig de som er knyttet til de tre stortingsrepresentantene Trond Giske, Kristian Tonning Riise og Ulf Leirstein.

Nei, Clemet, med den informasjonen jeg har i dag og før jeg har hørt Giske og Riise sin versjon, skiller de to siste seg ut. Arbeiderpartiets Tajik sa at hun som jurist syntes saken om Giske var mer alvorlig enn hun trodde. Er det Tajiks oppgave å uttale seg som jurist når hun uttaler seg om en partikollega? Jeg har hørt andre med samme utdannelse som Tajik si det motsatte. De syntes saken var mindre alvorlig enn de hadde fått inntrykk av ved å sette seg grundigere inn saken. Er dette grunnen til at Clemet omtaler de tre sakene i samme åndedrett? Er det jeg har hørt og lest om Ulf Leirsteins sak riktig, så er det en kriminalsak. Det sammer gjelder det jeg har hørt og lest om Kristian Tonning Riises sak. Civitas ultraliberalismen ligger vel nærmere Reset (som lovet 400 000 for drittpakken om Grande) enn noen av de andre som har skrevet om disse sakene. Hold skravla på deg Clemet (Knut Arild Hareide, du som leser Biblen, om du leser dette, vet du vel at det i Salomos ordspråk står skrevet at det er bedre å bo i en ørken enn i hus med en trettekjær kvinne. I samme bok kan man også lese at et rike som er kommer i strid med seg selv ikke kan bestå jfr. artikkelen ovenfor. Terningen er kastet. Ble det en sexer?). Kristin Clemet, du og ultraliberalismen (den klassiske og den i ny drakt) har gått ut på dato. Civita og Reset må ikke glemmes i en støyindikator om noen utarbeider den, jfr. neste artikkel.

Med dette setter DinNettAvis.no strek for denne artikkelen. Det innebærer ikke at vi ikke skriver en ny artikkel her eller på Bvisa.no når fakta foreligger (for eksempel når de impliserte har uttalt seg).

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /