Mini Nettverk / Hjem /

Skill ut og flytt oljefondet til Bergen.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 21. November 2010.

Mer og mer makt samles under samme tak i Oslo, Kredittilsynet, landets sentralbank og ansvaret for forvaltningen av vår finansformue, oljefondet. Armlengdes avstand er et sunt begrep i finans. Noen ganger kan det være enda bedre med mils avstand mellom ulike finansmiljøer.

Der er også sterke argumenter for at administrasjonen og ansvaret for forvaltningen av oljefondet kan gjøres minst like godt i Bergen som i Oslo:

Vi får en ny sentralbanksjef med sterk makroøkonomisk bakgrunn. Den andre søkeren til stillingen, Knut Kjær har tidligere vært sjef for forvaltningen av Oljefondet (en god egenskap å innrømme feil).

Han er en naturlig kandidat til stillingen som sjef for oljefondet i Bergen. Knut Kjær skrev en hovedoppgave om inflasjon sammen med Professor Arne Jon Isachsen på B.I. Det er kan hende den viktigste makroøkonomiske spesialkompetanse en sjef for dette fondet vil trenge i årene fremover. Den forvalter som håndterer nedganger best, vil ofte gjøre det best på lang sikt. Tapte du 25% mens andre tapte 50 % under nedgangen og du står riktig investert i aksjer og andre formuesgjenstander når oppgangen kommer vil du oppnå bedre langsiktig avkastning. Under oppgangen er alle genier. Der er få igjen under nedgangen.

Det er sunt med en uavhenging sentralbank. Men den kan bli for uavhenging. Viktige roller for sentralbanken er:

Mer og mer makt samles under samme tak i Oslo, Kredittilsynet, landets sentralbank og ansvaret for forvaltningen av vår finansformue, oljefondet. Armlengdes avstand er et sunt begrep i finans. Noen ganger kan det være enda bedre med mils avstand mellom ulike finansmiljøer.

Deflasjon, finansformue og globale trender.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 19. November 2010.

Man trenger ikke være intelligent for å gjøre intelligente investeringer, men man må være lur for å lure folket til å tro at de er så intelligente at de må skjules for folket. Dette er ikke black jack eller poker. Husk at forfatteren av denne artikkelen har 10 flinke pilkastende apekatter (lønnet med bananer), så vis oss kortene så vi får sjekket om deres eksterne forvalter slår dem.

Oljefondet investerer i eiendommer i London som skal gi oss inntekter i 150 år fremover. A priori kan det synes som en god investering da England er et stabilt og vennligsinnet demokrati. I ettertid, a posteriori, er spørsmålet om vi har kjøpt en Rolls Royce på billigsalg eller om den fortsatt er dyr. Et helt annet spørsmål er det hvor eksklusiv denne bilen vil være i fremtiden. I verste fall har vi kjøpt en dyr bil som er i ferd med å gå av moten og som vil falle sterkt i verdi. Opplysningstiden er forbi og vi er på vei tilbake til middelalderens aristrokati og (finans)adel, nå ikke med en eneveldig konge, men en eneveldig sentralbank. Man har ingen opplysningsplikt om eksterne forvaltere som har fått 500 millioner i provisjon. Noen opplagte spørsmål melder seg til den eneveldige forvalter:

Eiendomsinvesteringer har tradisjonelt med noen unntak vært å betrakte som noen av de bedre. Det var nok lurt av USA å kjøpe Man Hatten av indianerne og Alaska av Russerne. Men dette var jomfruelige ubebygde områder da de ble kjøpt. Hvor dyrt er det å kjøpe eiendommer i et av de historisk sett dyreste områdene i verden? For å sette saken på spissen, har man utredet om det kan være langt mer lønnsomt å kjøpe eiendommer i Afghanistan eller Somalia med så langt tidshorisont som 150 år? Gjør man ikke ofte de beste investeringene i jomfruelige områder eller områder som skys av andre? Hvor lønnsomt hadde eiendomsinvesteringer med 150 års horisont i mai 1945 i Berlin vært i dag? Hva med å kjøpe eiendommer i fremvoksenede økonomier som Brasil, India etc. hvor eiendommer fortsatt er relativt billige? Man blir populær hos mannen i gata ved å kjøpe eiendommer i fasjonable Londen. Men er man ute etter å gjøre populære investeringer under en eiendomsboble i et av verdens mest fasjonable strøk skulle man kan hende søke en annen jobb. I så henseende ville det antagelig være mer lurt å lytte til Kåre Valebrok. Vi har skrevet mer om hans investeringsråd i en annen kort artikkel lenger nede på denne siden.

Irland reddes, Portugal, Spania ... kan stå for tur. For hver redningsaksjon vannes de sterkere økonomiene i EU ut.

Vi har også flere steder nedenfor skrevet om deflasjonsspøkelset og nå advarer også den engelske sentralbanken oss (se artikkel lenger nede på denne siden). Disse tendensene kommer ikke bare fra korreksjoner som følge av finans og den etterfølgende gjeldskrisen. De skyldes også i betydelig grad:

Deflasjon er en nedgang i det generelle prisnivået. Under deflasjon er kontanter i sikre banker ofte den beste investeringen. Selv med en rentesats på null prosent pro anno vil et prisfall på 10 prosent over samme periode gi en realavkastning på 10 prosent. Eiendommer i Londons mest fasjonable shopping strøk under det som mer og mer tyder på en eindomskrise i Europe kan bli dyrt. Fallet i det irske eiendomsmarkedet har bare begynt og noen hevder at Irland er teknisk konkurs. Mye tyder på at de økonomiske problemene i England foreløpig er glemt eller feid under teppet. Personlig er forfatteren av denne artikkelen skeptisk til om en mer markedsliberalistisk regjering i (ny)klassisk ånd vil mestre denne krisen bedre enn en Keynes inspirert sosialdemokratisk regjering.

Nå må man ikke forveksle endringer i relative priser med endringer i det generelle prisnivået. Spørsmålet er imidlertid om man har investert i en relativt billig sektor av den engelske / europeiske økonomien eller om snob effekt gjør den nye norske finansadelen blind. Det verste ville jo være om den engelske elefanten vil lide samme skjebne som den irske tigeren og vi sitter igjen med eiendommer fulle av blåmann eller obligasjoner som ikke er verdt papiret de er skrevet på.

Som den engelske arveprinsen har hans sønn funnet en prinsesse av folket og det er jevngodt med å dele ut champagne til hele det engelske folket. Så lenge den rusen varer, kan det bli handlet mye i Londons fasjonable handlegater. Vi kan oppleve en kortsiktig eventyrrus og med London's forestående sommerol kan dette vise seg som en god investering i det korte løp. Men som Keynes, så ironisk sa, "in the long run we are all dead" og jeg vil tilføye "and some well fed". I USA koker nå de nyinnflyttede populistene i representantenes hus glohet te, mens det er senatets oppgave å kjøle den ned. Noen ganger kan det være lurt å ha isbiter i eksklusive drinker. Sentralbanker er kjent for å skru av lyset etter festen og ikke delta i selve festen. Er den forvalteren som fikk 500 millioner i honorarer (nok til et større skirenn i Tromsø) også invitert til festen?

Man trenger ikke være intelligent for å gjøre intelligente investeringer, men man må være lur for å lure folket til å tro at de er så intelligente at de må skjules for folket. Dette er ikke black jack eller poker. Husk at forfatteren av denne artikkelen har 10 flinke pilkastende apekatter (lønnet med bananer), så vis oss kortene så vi får sjekket om deres eksterne forvalter slår dem.

Den topp ratede Svenska Handelsbanken i selskap med en døende tiger.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 17. November 2010.

I følge Salomo's ordspråk er det bedre å være en levende hund enn en død løve. Den irske tigeren er på konkursens rand, den engelske sentralbanken advarer om faren for deflasjon og EUROen er under sterkt press.

Den topp ratede Svenska Handelsbanken florerte i dag som nummer 4 på listen over institusjoner med sterkest økning i "5 Yr Spreads" eller "Greatest Credit Deterioration", et finansielt risiko mål.

Øverst på denne listen fant vi Cadbury Holdings, fulgt av Allied Irish Banks Plc (SUB) og Allied Irish Banks Plc.

Det trenger ikke å bety så mye og senere på dagen droppet banken ut av listen, men det understreker viktigheten av å sjekke data og nyheter omhyggelig i disse turbulente tider.

OVER(VÅKEN)

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 5. November 2010.

Ut av tåken,
over måken
svever våken.

Flyr - flyr - flyr
seiler - seiler - seiler
steiler - seiler - peiler.

Høyfjell og vidder
feies av lette vinder
som bringer frem gamle minner.

Musvåken og en glente. 
Ubegrenset frihet føder tvang.
Ravners skrik er ingen svanesang.
 
Fråtseri gir faste
sier dikterstemmen
ei til lemmen.

Dun så lett.
Myrull duver
over tuver.

Breen ruver
og flammer luer
hvor krigen truer.

F(j)ell(våken) svever
over vidder
hvor lemmen lever.

En liten øks
kan felle trær
og over vidden går en hær.

Svever - svever - svever.
Naturen ånder lever.
Lemmen virrer over tuver

hvor myrull duver.
Våk(en) speider sanser
hvor myrull danser.

Skogen suser.
Bekken bruser.
Den sorte skyggen
	

borer klør i ryggen.
En pil i luften
stanser pusten.

Skyer pensler skygger
over fjell og rygger
over vidder

til fugleskrik og kvidder
fra ravn og boltit
hvor lemmen virrer hit og dit.

Der lemmen døde
og ble til rovfuglføde
farges myrull røde.

Inn i solens røde brann
over horisontens rand.
Lemmenår

gir gode kår
for sneugler
ryper og andre fugler.

Noen har latt seg terge.
Hvem kan oss berge?
Furet er berget.

Våk(en) våker over myr
hvor lemmen kryr.
Små hjerter bever

mens lemmen lever.
Vidden ligger øde
over myrull  røde.

Over våken 
svever tåken
mens Ola ler i skåken.

Til skrik av heilo
renner blod.
Vi sover jo.

En liten bekk
snodde seg som en sølvstreng
i en rustgul blomstereng.

	

La det skure og nå teselskap eller piknik med døden i ukjent terreng?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 3. November 2010 oppdatert med lenker 4. November.

Kan sentralbanken si klarere hva den mener om te selskapets program om skattelettelser, nedskjæring av offentlige utgifter og anti stat enn det den gjorde i dag? Sentralbanker er ikke kjent for å være sløsaktige og ødslende.

Noen mener tidligere la det skure økonomisk politikk førte til den finans og gjelds krisen verden i dag opplever. Kvantitative lettelser fra den amerikanske sentralbanken på 600 milliarder USD kommer samme dag som te selskapet feier inn i representantenes hus. Dette kan bli et dyrt selskap om det kaster enda mer sand i det amerikanske samfunnsmaskineriet enn det som allerede er gjort av lite samarbeidsvillige politikere. Republikanerne har stort sett blokkert alt de har kunnet av Obama's økonomiske tiltak. Når administrasjonen er mer eller mindre handlingslammet, må sentralbanken tre inn. Er det mulig å skape inflasjon ved å trykke penger? Uten ytterligere stimulans ville det vært en reell fare for depressiv deflasjon. Men den kan komme uansett tiltak. Når man ikke kan sette prisen på penger (renten) lavere enn den allerede er, gjenstår det bare en mulighet å øke pengemengden eller kvantitativ lettelse som det heter på fagspråket. Her er noen engelske stikkord for de som vil grave dypere i dette temaet:

Vil medisinen virke? Hva vil skje om man ikke gir pasienten medisiner? Hvordan ville situasjonen vært uten de tidligere tiltakene? Det virker ikke sier mannen i gata. Har noen lovet te selskapet en rosehage etter 8 år med la det skure, overforbruk, boligboble og skattelettelser? Vi vet enda ikke om det blir verre enn i 1930. Når USA nyser, får Europa lungebetennelse. USA er fremdeles verdens største økonomi. Dette fikk vi et tydelig bevis på da boligboblen sprakk. Og Kina, nå verdens nest største økonomi er desperat avhengig av at amerikanske konsumenter kjøper deres eksportoverskudd. Japan har befunnet seg i en likviditetsfelle i årtier og USA kan ende i samme felle. USA's gjeld, særlig til Kina er formidabel. Nesten 10 prosent av amerikanere er uten jobb og man fikser ikke deres gjeldsproblem med å trykke penger. Dollaren svekkes ytterligere og dermed faller verdien på Kinas valutareserver i USD. Men USD fallet blir neppe stort nok til å lukke ubalansen i handelen mellom de to landene. Chimerika er et begrep for et symbiotisk ekteskap der den ene ektefellen er helt avhengig av den andre part. Amerikanerne har med sitt overforbruk kjøpt den motsvarende kinesiske overproduksjonen. Hvor lenge kan dette fortsette? Sentralbanken kjøper statspapirer og tilfører dermed penger til økonomien. Prisen på penger er nær null og man beveger seg i ukjent terreng ved samtidig å øke pengemegden. Vil folk kjøpe mer epler om de er nesten gratis allerede? Det beste man kan håpe på er at man knekker deflasjonspresset og produserer svak inflasjon. Pest er som kjent bedre enn kolera. Dette ser stygt ut USA og forhåpentligvis ender ikke te selskapet som en piknikk med døden ved neste presidentvalg. Problemene kan fortsatt være dypt strukturelle og i stedet for å fikse økonomien på lang sikt kan man ende med en kortvarig fiksing av boblen. Kan sentralbanken si klarere hva den mener om te selskapets program om skattelettelser, nedskjæring av offentlige utgifter og anti stat enn det den gjorde i dag? Sentralbanker er ikke kjent for å være sløsaktige og ødslende.

Inkassokameratene DnbNor og CanalDigital / Telenor.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 27. Oktober 2010.

Det kommer millionkrav om dere sammen ødelegger min embetseksamen med kredittanmerkning og gjør meg uføretrygdet. Det kravet står ved lag og kommer til å gjøre det så lenge jeg lever.

Så mye koster det å avbestille en feil priset vare med vesentlige mangler fra CanalDigital. Omsider innfridde jeg resten av kravet fra Canal Digital med beskjed om at den urettmessige kredittanmerkningen og det rettstridige pantet i min tomt hvor de tvang seg foran salgspantehaver skal slettes. Jeg har gjort det klinkende klart at jeg ikke snakker med deres forlengede arm, KrediNor og Lindorff Decision, som nå, via Tv beskyldes for å drive folk til selvmord. Endelig ferdig med tvangspantehaver. Hvem ringer i dag? Jo selvsagt, Lindorff, som i fjor og i år har sendt meg et likelydende brev om en god løsning på gamle gjeldsforhold. Hvorfor kunne de ikke ordne saken med min sønn som studerer juss på siste året i fjor? Han tok kontakt med dem om å få til en såkalt god løsning. En høflig kvinne ringer, og spør etter meg. Hvem er det fra? Er det fra selgere ber jeg dem om å legge på. Hun snakker utenom. Hvem er det fra gjentar jeg? Det er fra Lindorff svarer hun. Har dere ikke oppfattet at jeg ikke snakker med dere spurte jeg? Hun fortsetter og jeg fortsetter. Jeg er fly forbanna på at DnBNor har latt CanalDigital ta tvangspant i tomten før dere og i bilen DnBNor hadde salgspant i. DnBNor holdt tilbake skriftelig bevis om at der ikke var dekning for tvangspant utover salgspantet. Det viste seg også å være riktig når bilen til slutt ble solgt på tvangsauksjon. Jeg svarte at kunden har måttet ta på seg belastningen salgspantehaver skulle tatt. De skulle beskyttet sitt salgspant og aldri latt

CanalDigital ta tvagspant i bilen. Bilen hadde vært solgt tidligere med langt mindre restgjeld uten tvangspantet. Vi har alt på det rene svarer kvinnen. Ja det hadde også Pontius Pilatus som vasket sine hender. Han var engentlig verre enn en real røver. Tror dere jeg kjenner dem etter å ha arbeidet 20 år i Norges Banks forskningavdeling? Bankvesenet er farligere enn stående armeer sa Thomas Jefferson. Nå er ikke DnbBNor bankvesenet. Og jeg anbefaler heller aldri den banken som på underlig måte har greidd å dysse ned å feie under teppet diskusjonen om strukturerte produkter som ble solgt med forventet tap. Jeg anbefaler heller aldri Canal Digital som nå har tapt ca 40 kunder på grunn av denne saken. Canal Digital må jo også tjene penger ble det hevdet av hoveddommer i Forliksrådet. Ble det så lønnsomt når kravet er innfridd? Disse sidene lever så lenge jeg lever og tapene kan bli enda større? Selvsagt er der sprett opp vinduer i deres systemer. Bleivik er ferdig med Canal Digital og KrediNor. Nå er turen kommet til oss. Morarentene har løpt og de var en tur innom Heggen og Frøland tingrett for å øke kravet. Amatører. Brenn gjerne i Dantes Helvete for meg med deres korrekte adferd som vel ikke er så korrekt om man leser straffelovens paragraf om tvangspant i relasjon til salgspant. Den ensomme kampen mot vindmøllene Canal Digital / Telenor og deres advokat samt KrediNor er over. Nå gjenstår det å se om Lindorff Decision på vegne av sin klient DnBNor er i stand til å få til en god avtale på gamle gjeldsforhold med min sønn. De har vasket hendene sine og inntatt Jeffersons salgmark. Les saksdokumentene. Der står det å lese, Det kommer millionkrav om dere sammen ødelegger min embetseksamen med kredittanmerkning og gjør meg uføretrygdet. Det kravet står ved lag og kommer til å gjøre det så lenge jeg lever.

Carl Ivar Hagen's digitale terrorbomber, søppel og norske media.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 27. Oktober 2010.

Norske papiraviser sliter. Nettutgavene kan også komme til å slite dersom de gjør seg til terrorredskap for møkkaspredere som Carl Ivar Hagen. Morgendagens velgere er meget flinke til å gjennomskue dette. De bruker Opera's nettleser som effektivt filtrerer spam og uønskede sprettopp vinduer.

Dersom du bruker den glimrende Opera nettleseren med standard innstillinger, vil du ikke se twitter nyhetsstrømmen ovenfor. Standard innstilling medfører at strømmen blokkeres. Papiravisene sliter, men nå er mange av dem synlige på nettet. Omsider har de oppdaget sosiale media som FaceBook og Twitter (der er tusenvis av andre siter). Til å begynne med var FaceBook farlig. Nå har de fleste en konto der. Omsider har de også oppdaget twitter. I USA spekuleres det i om stemningen på Twitter kan benyttes til å forutsi bevegelsene i aksjemarkedet. Det er ihvertrfall liten tvil om at når Hagen terrorbomber norsk media og aviser med sitt tåkeprat, så kan det straks indentifiseres på Twitter. Det er ikke måte på hvilken reklame den nå avdankede politikeren får i NrK og andre media. Driver han ikke et konsulentbyrå til skyhøye honorarer, så han skulle vel kunne finansiere sin egen reklame og ikke bruke de norske husstandenes Tv lisens til å spre sitt budskap og reklamere for sin nye bok "tåkepratet". Tåkefyrsten og den uansvarlige populisten som aldri har fattet elementær bokføring ble nylig intervjuet i NrK om nevnte bok etc. NrK som han tidligere yndet å kalle ArK opptrer nå som nyttige idioter for Hagen. Kommer FrP til makten sammen med Høyre, er det kan hende på deres agenda å legge ned den statlige nyhetskanalen. Den er faktisk en av de bedre og kanskje den beste nyhetskanalen i dette landet. Derfor har den fått en egen kolonne til høyre ovenfor. Dagene etter Hagens omtalte boklansering med tilhørenede terrorbombing (jeg definerer personlig uansvarlig økonomisk politikk som terror - kan hende vil 4 år med FrP / Høyre styre avdekke det) av andre nyhetskanaler inneholdt flere twitter

nyheter fra nevnte Tv stasjon og aviser overskrifter med ordene "Hagen mener" pluss "Jens Stoltenberg" pluss:

Dette er en gammel strategi for å manipulere sosiale media og nettaviser. I det globale nettsamfunnet er dette kjent som spam dvs. søppel. Søker du for eksempel på "Google bomb", vil du snart finne ut at denne teknikken ble brukt for flere år siden. Velkommen etter Carl Ivar Hagen som Norges nye digitale mediaspammer og terror bomber. Det er meget enekelt å filtrere bort søppel og manipulerende budskap som nevnt ovenfor. De verste søppelsprederne fikk et bilde av seg på nettet med ordet spammer i pannen.

Det norske ordet for spam via epost er søppelpost. Vi har et nærliggende uttrykk, møkkaspreder mao en som kan spre sur lysebrun eller brun galle i forkledning i motsetning til andre personer i samme parti, nevnt i en artikkel lenger nede på denne siden, som er mer direkte i sitt budskap.

Norske papiraviser sliter. Nettutgavene kan også komme til å slite dersom de gjør seg til terrorredskap for møkkaspredere som Carl Ivar Hagen. Morgendagens velgere er meget flinke til å gjennomskue dette. De bruker Opera's nettleser som effektivt filtrerer spam og uønskede sprettopp vinduer. Tv2, ... det var desverre for gjenomskubart at dere postet nyhetene på deres sider og samtidig kvitret om det som en kråke i skogen blant vårens sangfugler. Se videoen nedenfor om du er i tvil om hva som menes.

Markedssvingninger, handlingsregel og forvaltning.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 8. Oktober 2010.

"Sober nations have all at once become desperate gamblers, and risked almost their existence upon the turn of a piece of paper. To trace the history of the most prominent of these delusions is the object of the present pages. Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one." - Charles MacKay, 1841

Der er intet nytt under solen. Det som skjer har skjedd før og vil skje igjen og igjen og ... I de lukkede rom tas det fornuftige og ufornuftige avgjørelser. Noen tåler dagens lys. Andre ikke. Nå hører vi at forvaltere av vår oljeformue har provisjonsbasert inntekt. Når skal vi lære? Forrige gang var det USA, Island og Hellas sin tur. Neste gang kan det bli vår. Vårt oljefond nærmer seg 3 billioner eller snart en million per nordmann. "Er Enron det eneste selskapet som ikke kan levere en oversikt over balansen"? ble det spurt om i høringer. Hvor åpen skal man være og på hvilke punkter? Ville du satt en gambler til å forvalte formuen din? Ville du satt en som operere i største hemmelighet til å forvalte formuen din? Hvilken informasjon har folket rett på i et demokrati? "All makt i denne sal". Unnskyld at jeg spør. Hvor er denne sal?

Den største gambleren av alle var Anders Lange, grunnleggeren av FrP. Fra gamle opptak har vi de siste dagene sett hvordan han ville bruke opp alt. Et poeng kan han ha. Det kan være bedre å dele dem ut til folket enn å la tradere spille dem opp for deg på et kasino. Hvem har kontroll på dette fondet som forvaltes bak strengt lukkede dører? Vi har snart 3 billioner på bok. Det er papirpenger som ikke trenger være verd mer enn de du spiller monpol med. Slik sett gir Kåre Valebrokk, tidligere redaktør i Dagens Næringsliv gode råd. Noe av det dummeste jeg hører er hvor mye vi til en hver tid har og hvor rike vi skal bli. Det er papirpenger så lenge de ikke er realisert.

En eller annen handlingsregel eller fondssplitting er fornuftig. En strikt prosentvis handlingsregel har noen ulemper. Handlingsrommet blir mye større når man ofte minst trenger det. Har din hundrelapp under en sterk oppgang med tilhørende press i økonomien steget fra 100 til 1000 kroner er 4 % av 100 og 1000 kroner svært forskjellig. Sånt sett skulle man hatt en omvendt proporsjonal handlingsregel slik at vi brukte mye under en depresjon (konjunkturregulering) noe vi vel også har gjort og lite under en sterk oppgang. Så handlings regelen er fleksibel og mer å betrakte som en langsiktig forventet bane. Man skulle kan hende også ha en tilleggsregel om å avsette penger i et kontantfond frikoblet fra oljefondet.

Hva sa Kåre Valebrokk? Han sa at det nå ville være lurt å bygge ut vår infrastruktur med mer varige prosjekter. Der er ledige ressurser hos våre naboer, så man kan oppnå gunstige anbud. De vil legge lite beslag på norske ressurser og dermed bidra lite til økt press i vår åpne økonomi. Det tar tid å sette i gang slike prosjekter og de er langt mer kostnadseffektive enn den tut, stopp, kjør, stopp, kjør investeringspolitikken som nå drives. Selvfølgelig er dette gode poeng. Men det kolliderer med handlingsregelen og midlene kan trenges enda mer om den nåværende gjeldskrisen får bre seg. Noen mener den gjør det og våre strender vil ikke ha store nok deminger til å unngå at den brister eller at mye skvulper over. Dermed melder spørsmålet seg om det er tid for å frikoble bruken av oljefondets avkastning mer enn det handlingsregelen tilsier? Det skal investeres i eiendom i utlandet. Det kan være lønnsomt nå som eiendomsmarkedet i flere land har falt krafig. Men det har en hake ved seg. Det er lettere å nasjonalisere eiendommer enn aksjer. Ingen kjenner morgendagens politiske system i ulike land, særlig ikke etter en eiendoms og gjeldskrise som vi enda ikke har sett bunnen på. Hvorfor ikke skumme fløten av fondet? Fleksibilitet underlagt demokratisk kontroll er stikkord. Hvert år settes det av en viss mengde kontanter (bankinnskudd) som brukes til langsiktige investeringer i infrastruktur og andre mer presserende velferdsoppgaver. Dette kan overlates til en komite under Stortingets kontroll og i full åpenhet. Fleksibilitet er her nøkkelen. Så langt har vel også handlingsregelen fungert, men som nevnt ovenfor har den sine svakheter og kan forbedres. Man har ingen ting i aksjemarked å gjøre om man ikke tåler svinginger på 50 %. Hva om markedet faller med 75 % på 7 år. Da har vi ikke de 5 billionene som det snakkes om i dag, men 750 milliarder. Papirpenger er lite verdt før de brukes. En hver krone har en alternativ anvendelse i:

Noen vil hevde at dette bør overlates til eksperter. Man trenger ikke være geni for å gjøre og forstå gode investeringer. Men der er tider da
"Sober nations have all at once become desperate gamblers, and risked almost their existence upon the turn of a piece of paper. To trace the history of the most prominent of these delusions is the object of the present pages. Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one."
Charles MacKay, 1841

Kraftledning fra Hardanger til Bergen's Høyre.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 13. September 2010.

Det er lett å være storkar i opposisjon. Det kan ende som fant for det store flertall om de kommer i posisjon. Høyre, pass dere. Loddene fra vektstangen kan tippe over og treffe dere med full tyngde samtidig som fillene er igjen av det nye, lysebrune Fremskrittspartiet.

Forfatteren av denne artikklelen er fra Haugesund, har arbeidet i Bergen i noen år og kjenner bergensere bedre enn de fleste. Man skal ikke ta alle over en kam, men en Haugesunder vil gjerne hevde at (noen) "Bergensere er så pene at de sier De til seg selv". Unnskyld til dere Bergensere som ikke ønsker et A og et B lag her i Norge, dvs. segregering langs ulike akser som inntekt, formue, etnisk bakgrunn etc. Likevel er det det jeg forbinder med Bergen's Høyre. Siv Jensen's og Carl Ivar Hagen's retorikk hver gang de skal skaffe finansiering til et av sine mange luftslott er lett gjennomskubar. Norge går med formidable overskudd så hvorfor ikke ta noen milliarder fra dette overskuddet til veibygging, eldreomsorg etc. Det er dette overskuddet som transformerer forume på sokkelen, oljeformue til finansformue, som skal sikre våre fremtidige generasjoner. Det bidrar også til at vi har et buffer som gjør at vi kan tåle flere fremtidige finanskriser. De er ikke usannsynlige og de som har sett skuespillet "Enron" i London, vet gjerne hva det dreier seg om. Enron's strukturelle finans modell er nå spredt til hele verden. Norge er det eneste landet i Europa som ikke tillater kasinorer. Det kan skyldes fornuftig styring av det private næringsliv. Kasinoer er vel ikke de bedriftene som bidrar mest til vår nasjonalformues vekst. I et nøtteskall, Enron var et stort energiselskap som ble omdannet til et spillekasion og gikk konkurs 14 dager etter at den renomerte investeringsbanken, Merill Lynch hadde positive kjøpsanbefalinger på selskapet. Nå snakkes det om en stille deflasjon og gjeldskrise. Alt det president Obama prøver å få til i USA blir trenert av Republikanerne, Høyres meningsfeller der borte. Det er viktigere å velte den sittende presidenten enn at den amerikanske økonomien kommer på fote. Dette har historisk vært langt hardere i mange andre land enn her.

Økonomen Kåre Willoch, sier at han ikke kan gjøre som Fremskrittspartiet, nemlig kjøpe stemmer ved å trekke på oljefondet eller overskuddet i statsfinansene. Som økonom har han forstått forskjellen på ansvarlig og uansvarlig økonomisk politikk. Jeg har karakterisert Fremskrittspartiet's politikk som å ta 2 lodder fra en side av en vektstang i likevekt med 10 lodder på hver side og flytte dem over på andre side og hevde at likevekten er intakt. Skriv 100 milliarder på hvert lodd og du skulle forstå Fremskrittspartiets populistiske politikk. Partiet kan være Høyres fremtidige regjeringspartnere og Høyre sklir i rekordfart bort fra konservativ økonomisk politikk. Er tiden inne for Kåre Willoch og andre ansvarlige Høyre folk å bevege seg til venstre?

Den rødgrønne posisjonen er klønete for å si det mildt. Utenriksmenisteren har latt seg teppebombe og sentrale senterpartipolitikere har gitt den uansvarlige populistiske opposisjon gode saker som de har grepet begjærlig. Vi skal ikke spekulere mer i dette utover å stille spørsmål ved tidligere praksis. Tidligere Høyrestatsråd, Viktor Normann, ble jo felt på lignende bagateller. Sett i sammenheng med vår fremtidige nasjonalformue, oljefond og pensjonsforpliktelser er det bagateller som dog ikke skal bagatelliseres. Nå sier ryktene at rektor på Norges Handelshøyskole i Bergen skal lenke seg fast sammen med Ole Paus og andre kjendiser om noe av fremtidig kraft til Bergen føres i ledninger over Hardangerfjorden. Ole Paus, hvorfor ikke lage en vise til dette: "Vi lenker oss i kraftledninger fra Hardanger til Erna i Bergen." Et av versene kan jo inneholde følgende strofe: "Hvorfor henge seg i bagateller når det er så mange krafledninger til Bergen?" To milliarder dyrere med ledninger i luften enn langs bunnen av fjorden? Finnes der ikke et kompromiss? De som har ferdes langs Vestlandskysten har gjerne observert at ledninger kan føres langs bunn av et sund til andre side hvor de fortsetter i luften? Kan ikke det samme med letthet gjøres av ingeniører som er i stand til å lage tunneller på over to mil og bore kilometer ned i vår kontinentalsokkel. Er det ikke mulig å bore et hull, endog fra en dal litt innpå fjellet ned til Hardangerfjordens bunn og trekke kablene i gjennom dette hullet? Vil det bli så mye dyrere enn kabler som bare går i luften over fjorden? Hadde Begen over hodet fått elektrisk kraft med Erna Solberg og Siv Jensen i posisjon? Fremskrittspartiet skal fjerne bompengene, og sammen med Høyre skal de fjerne formuesskatten. De hadde programfestet 25 milliarder i skattelette før de måtte forlate taburettene. Fremskrittspartiet skal bygge flere veier enn det som gjøres i dag og de skal ruste opp eldreomsorgen utover dagens nivå. Når denne populistiske politikken blir for gjennomskubar, vrir man i kjent Fremskrittsparti tradisjon fokus, som beskrevet i artikkelen nedenfor datert 9. september 2010. Norske medier er med på å endre fokus fra politikkens reelle problem: "Hvem ivaretar best den norske velferdsstaten og fokuserer på full sysselsetting? Viktor Normann, lenk deg gjerne sammen med Ole Paus og andre, men om Bergen og Norges Handelshøyskole ønsker oppvarmede klasserom, lenk deg også til en lenke som gjenoppretter likevekt i FrP's og Høyre's doble bokholderi. Dette dreier seg ikke om å verne Hardanger og gjenopprette tilliten til noen politikere som har kastet det agnet opposisjonen så sårt har trengt for å vri fokus. Det dreier seg om oljeformuen skal brukes til nasjonens beste, eller om et fåtall skal rane til seg enda mer av felleskapets midler enn det de har gjort via et rentefradrag på 28 prosent. Hva er konsekvensen av å redusere vårt formidable stats overskudd ved å redusere skattene og øke bruken av oljeformuen? Oslo's nåværende ordfører, Fabian Stang og andre ansvarlige Høyre folk som Kåre Willoch har nok for lengst gjennomskuet lenkegjengens skjulte agenda. Men de forholder seg tause når Erna fra Bergen gratis får den energien hun trenger i sin populistiske høyrevri og frieri til fremskrittspartiet. Det skjedde noe fundamentalt med Høyre i fjor. Er det noen i media som er i stand til å merke hamskiftet? Men som masken til Christian Tybring-Gjedde falt før han rakk å bli ordentlig kjent, forstår noen hva som skjuler seg bak Erna's maske. Hadde de sittet i regjerning sammen med Fremskrittspartiet hadde det ikke blitt flere kilowatt timer til Bergen, flere veier, bedre skoler eller styrket eldreomsorg. Fire års regjerningssamarbeid mellom dem og fremskrittspartiet, vil skremme de fleste som har sett kurvene over statens fremtidige inntekter og dens pensjonsforpliktelser. Det er lett å være storkar i opposisjon. Det kan ende som fant for det store flertall om de kommer i posisjon. Høyre, pass dere. Loddene fra vektstangen kan tippe over og treffe dere med full tyngde samtidig som fillene er igjen av det nye, lysebrune Fremskrittspartiet.

Riv fremskrittspartiet i filler. Nå er det tilbakeskritt til mellomkrigstiden.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 9. September 2010.

Norge fortjener bedre politikere enn deg Tybring-Gjedde og Oslo fortjener en bedre ordfører enn Carl Ivar Hagen. Tiden er inne for å rive fremskrittspartiet i filler. Vi lever i 2010 og ikke i mellomkrigstiden.

Som troll av brun eske dukker FrP's nye frontfigur, Tybring Gjedde opp. Tenke seg til at annonsebilaget dvs. Aftenposten publiserer slik brun lapsgaus, men selv er han jo hvit. Slutt å bruke USA som eksempel. De er for lengst revet i filler i følge din definisjon og i tillegg har de en svart president..

Jeg kan svare enkelt. En flerkulturelle person er en som liker mangfold, ulike språk, ulike tradisjoner, ulik mat. Takk Pakistanere, dere lærte oss å spise hvitløk. Jeg føler meg sunn når jeg lukter hvitløk og ikke bare poteter (stivelse) og fiskeboller i hvit saus (hvitt mel). Jeg har hørt av engelskmenn at fiskeboller i hvit saus er typisk norsk middag. Hva er så en monokulturell nordmann? Det er en person med nisselua tredd langt nedover øynene som ikke en gang ser sin egen navle. Groruddalen avfolkes med hvite nordmenn. Hvem sin skyld er det? Antagelig et utslag av den norske selvgodheten. Endog svenskene synes vi er blitt selvgode nå som vi har funnet olje i hagen. Det er ikke mange årene siden vi var et fordrukkent bondefolk. Det var forfattere som Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie som bidro til å gi oss egen identitet. Alle, Edvard Munch inkuldert, var flerkulturelle personer. Men på fotballbanen og i annen idrett er nordmenn med en annen hudfarge (innvandrere) gode nordmenn. Noen eksempler

Christian Tybring-Gjedde, jeg oppfattet deg tidelig som en veltalende og avbalansert nordmann. I kveld avslørte du ditt sanne jeg som en aggressiv, hissig og ubalansert debattant. Takk. Norge fortjener bedre politikere enn deg Tybring-Gjedde og Oslo fortjener en bedre ordfører enn Carl Ivar Hagen. Tiden er inne for å rive fremskrittspartiet i filler. Vi lever i 2010 og ikke i mellomkrigstiden.

Den siste olje eller ny energi?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 21. Mars 2010.

Hvorfor tar ikke rikssynsere som Trygve Hegnar og politiske partier opp denne problemstillingen? Hvorfor settes ikke forvaltningen av vår oljeformue under lupen og hvorfor programfester ingen partier å fjerne rentefradraget og gi noe som skattelette til de med svakest økonomi? Er det fordi de store partiene som FrP og Høyre er redde for å bli mindre og fordi sentrumspartiene er fornøyd med at respiratoren er koblet til? Kunne sentrum vokse til 15 til 20 prosent oppslutning om de turde å banne i Kirken og vise at de også har et politisk program?

Det er vårjevndøgn og denne våren ser ut til å bli kritisk for sentrum i norsk politikk. Høyre og Fremskrittspartiet hadde nylig rent flertall på en meningsmåling og sentrum svinger over og under sperregrensen. Når Høire kommenterer oppslutningen samme med Fremskrittspartiet er det klart at Høyre nærmer seg mer og mer vårt politiske dusteforbund hvis politikk består i:

Sentrum i norsk politikk er døende og det er vel naturlig når det ene partiets navn ikke lenger rimer med politikken. Min påstand er at den dagen Kristelig folkeparti begynner å fatte interesse for de svake i vårt eget land (se nedenstående artikkel som et godt eksempel) og ikke flørter med pengemakten til høyre for sentrum, vil de få fra 10 til 15 prosent oppslutning. Man trenger ikke kalle det politikk som er opptatt av å fjerne helikopterpenger. Det partiet som programfester å fjerne rentefradraget vil gi et velgergrunnlag som fort kan tilsi en oppslutning på 10 til 15 prosent. Redaktøren i Vårt Land er den som har forstått dette når han hevder at Kristelig folkeparti er et politisk parti. En rikssynser som Trygve Hegnar har ofte mange fornuftige innspill, men aldri hører vi ham eller andre kommentere forvaltningen av oljefondet som mange skryter så mye av. Jeg husker Kristin Halvorsen som nok passer bedre i den stillingen hun har nå en gang si. "Avkastningen av oljefondet har i den siste tiden vært så god at sentralbanksjefen fortjener høyere lønn". Ja gjør gjerne setralbanksjefens lønn avhengig av en risikojustert meravkastning i forhold til en bred aksjeindeks under oppgang og en bred pengemarkedsindeks under nedgang. Hvorfor er alle politiske partier tause om hvor god forvaltningen av oljefondet egentlig har vært? Er det en ikke (politisk) sak å sette denne forvaltningen under lupen? Vil man gå glipp av noen festlige arrangementer og middager om man setter saken på den politiske dagsorden? Eksempler:

Hvorfor tar ikke rikssynsere som Trygve Hegnar og politiske partier opp denne problemstillingen? Hvorfor settes ikke forvaltningen av vår oljeformue under lupen og hvorfor programfester ingen partier å fjerne rentefradraget og gi noe som skattelette til de med svakest økonomi? Er det fordi de store partiene som FrP og Høyre er redde for å bli mindre og fordi sentrumspartiene er fornøyd med at respiratoren er koblet til? Kunne sentrum vokse til 15 til 20 prosent oppslutning om de turde å banne i Kirken og vise at de også har et politisk program?

Trygve Hegnar hold deg til økonomi. Denne gang står ditt ressonement til stryk.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 20. Januar 2010.

Trygve Hegnar, hverken du eller jeg har greie på juss. Hold deg til økonomi. Finn frem dine gamle lærebøker og studer avsnittene om Pareto Optimalitet på nytt. Kan hende husker du også at Pareto Optimalitet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig

betingelse for velferdsmaksimum. Per Sandberg, er det ikke sløsing med våre skattepenger å sende Madina til Russland for så å returnere henne? Skulle vi heller bruke skattepengene til å sende deg til månen eller en annen planet i universet?

Politisk sentrum, datalagringsdirektivet, EU tilpasning og demokratisk underskudd.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 20. Januar 2010.

Lars Sponheim, kjenn din besøkelsestid. Vi trenger en uortodoks bauta i sentrum og ikke ulne får, en ungdom og en kvinne som gjemmer seg bak et fikenblad. Sentrum kan faktisk gjemme seg bak et fikenblad i dagens politiske Norge. Jeg ser ikke noe bedre alternativ til statsminister enn deg. I dag er det en utopi desverre og husmannskontrakten med EU utvides og forsterkes..

Nedenstående artikkel er et glimrende eksempel på jussifisering av politikken i retning et mer teknokratisk samfunn. La det med en gang være klart, forfatteren av denne artikkelen betrakter seg som Anne Holt som sosialdemokrat og ikke teknokrat. Men som henne har jeg ikke tenkt å melde meg ut av Arbeiderpartiet foreløpig. Det er imidlertid en ting som sikkert ville avslutte mitt medlemskap i EU, enda mer sniktilpasning og utviding av vår husmannskontrakt med EU. Datalagringsdirektivet er et slikt eksempel. Når man vet at en hacker kan overta ens mobiltelefon kan man spørre seg hvilke trusler og sikkerhets risiki datalagrings direktivet vil innebære i tillegg til de trusler mot personvernet en mobiltelefon allerede innebærer. Jeg er ikke mot at politiet i særlige tilfeller får adgang til å overvåke kriminelle personers telefonsamtaler, men ikke Ola og Kari generelt. Hva med å overvåke politiske motstandere? Med saken om Amerikanernes overvåking av norske borgere friskt i minne, kan man spørre om de har fått anledning til å overvåke politikere i Norge. Der går grensen. Det er ikke kriminelt å være medlem av lovlige norske partier.


Forfatteren av denne artikklelen har gått i demonstrasjonstog tre ganger, en gang mot nedlegging av fødeavdelingen i Askim og to ganger mot medlemskap i EU. Den første gangen i 1972 - endog langt fremme i toget oppover Karl Johan under banneret "Ja til nærdemokrati og nei til Brusselbyråkrati". Jeg kan ikke se at dette slagordet er mindre aktuelt i dag, snarere tvert imot. Avstanden mellom de styrende og de som styrer øker i EU. Jeg vil også om jeg lever gå i tog mot EU en tredje og en fjerde gang om det blir aktuelt. Nå er det på tide at noen setter foten ned i dette landet. Nok er nok. Datalagringsdirektivet har motstand i folket. Er de sterke argumentene fra justisministeren uttrykk for en skjult agenda om at han ønsker Norge inn i EU? Hans sjef er som kjent for EU selv om han i dag mener at det er en ikke sak. Alt tyder også på at med Thorbjørn Jaglands inntreden i Nobel komiteen, så vil EU få Nobels fredspris før han trer ut. Det er mange av oss som er mot EU som vil være uenig i det. Fred er ikke bare fravær av krig, men også gode forhold til assosierte Sveits og EØS tilknyttede Norge. En politikk der norske teknokrater får en penn i hånden med beskjed om å undertegne er ikke et godt eksempel i så henseende. Om EU måtte fortjene Nobels Fredspris, er det også altfor tidelig. Man får jo først se hvordan organisasjonen hånderterer denne og fremtidige økonomiske og politiske kriser. Hvor er det politiske sentrum som tradisjonelt har vært mot EU, men for EØS avtalen? Venstre, undertegnedes alternative parti, vingler over og under sperregrensen. Pariet var et av de klareste i Maria Amelie saken

som er omtalt nærmere nedenfor. Kristelig Folkeparti er det i en annen tilsvarende sak om barnet til en diplomat som føler seg truet på livet av sine foreldre. Skam dere Arbeiderpartiet. Anne Holt har helt rett, dere er i ferd med å selge deres sjel til fanden. Det er trist at man ikke ser noe alternativ til Jens Stoltenberg, Sigbjørn Johnsen og Jonas Skar Støre. Der finnes ikke et spiselig alternativ for forfatteren av denne artikklen. Erna Solberg som statsminister sammen med et sterkt Fremskrittsparti og Tybring Gjedde som en sentral minister. Det ville være å gå fra asken til ilden. Fremskrittspartie var som forventet de som var mest enige med Jens Soltenberg i Maria Amelie saken. Man kan ha forhåpninger til Kristelig folkeparti og deres nye ledelse. Min datter stemte Kristelig Folkaperti sist sammen med sin mann og Inger Lise Hansen var en av hennes favoritter. Men er hun ikke en Høyre kvinne i forkledning? Ja til EU og positiv til å styre i en regjering med Fremskrittspartiet sier vel nesten alt om den saken.

En kristen logo i pannen er ingen garanti for at man er for de svake i samfunnet. Der finnes et vakum i sentrum. Venstre og Kristelig Folkeparti kjenner ikke sin besøkelsestid. Hvordan markedsfører Venstre sitt budskap om støtte til småbedriftene og miljøvern? Hvordan markedsfører Kristelig Folkeparti sitt budskap om støtte til enkeltmennesket og de svake i samfunnet? Må vi gå i fakkeltog for at dere skal høre oss? Hent tilbake Lars Sponheim, så får hver nordmann sin høne og folket en bastion mot Fremskrittspartiet. Sauebonden Lars Sponheim er nok mindre ullen enn den nye lederen i Kristelig Folkeparti, selv om at han har signalisert at samarbeide med politiske populister ikke er aktuelt foreløpig.

Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter, i dag Fremskrittspartiet, viser hvordan en enkeltsak kan vokse til et stort parti. Hva med Lars Sponheims parti til fjerning av rentefradrag og subidier fra de svake til de sterke? Ville det kunne få 15 % oppslutning? Er det kristen politikk i praksis? Er det sentrumspolitikk? Ville vi med fjerning av rentefradraget hatt råd til å fjerne formuesskatten på aktiv kapital som venstre er en tilhenger av? Der er et vakum i sentrum. Evner man ikke å se det, har man kan hende fortjent å havne under sperregrensen ved neste valg.

Ønsker du en god ordning på gammelt gjeldsforhold? Det vil bare si at de avdragene du ikke før greidde nå omgjøres til automatiske trekk i din lønn for en lengre periode enn den du opprinnelig hadde, ettersom gebyrer og høyere rente har økt gjelden. Strutespolitikk av Ola. I tillegg er din kredibilitet og kredittverdighet sterkt redusert. Lars Sponheim, kjenn din besøkelsestid. Vi trenger en uortodoks bauta i sentrum og ikke ulne får, en ungdom og en kvinne som gjemmer seg bak et fikenblad. Sentrum kan faktisk gjemme seg bak et fikenblad i dagens politiske Norge. Jeg ser ikke noe bedre alternativ til statsminister enn deg. I dag er det en utopi desverre og husmannskontrakten med EU utvides og forsterkes.

Madina Salamova / Maria Amelie og store staute norske karer.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 17. Januar 2010.

Og til slutt, husk at det går an å vise medmenneskelighet selv i Norge og hva er vel bedre enn når loven åpner for slikt skjønn?


Uansett hva man måtte mene om denne saken, bør vel Riksrevisjonen granske pengebruken i politiet. Det skulle vel holde med en politikvinne til å få bragt Maria eller Madina (fint navn igrunnen) til Trandum. Trandum har jeg alltid oppfattet som en militærleir.


Trygve Hegnar og Siv Jensen har dere forresten sjekket identiteten deres? Min farsslekt kommer fra den gården i Norge hvor man har funnet det eldste skjelettet av et menneske. Går man med den ideelle fordring til de beste, kan skjelettene også fort ramle ut av skapet, og da er det kan hende noen forfedre, og foreldre som kom her med barn uten å ha papirene i orden. Russerne har jo oppholdt seg ulovlig her tidligere i 1945, da de invaderte Finmark uten at identitet ble sjekket, hev ut tyskerne og nasistene og trakk seg tilbake. Er det slik man behandler en

vever kvinne som nok lyver som andre i samme situasjon? Eller straffes hun for foreldrenes løgn? Er det slik man behandler våre befriere fra 1945? I Nord feires den Røde arme hver 8. mai.

Er det noe som heter menneskelig skjønn? Gi henne oppholdstilatelse og la hun bli gjenforent med sine foreldre. Man venter en flom av lignende søknader - hele 18 000 i følge Siv Jensen. Ja så la vår flommen komme, men skill dem i to grupper. De notorisk kriminelle og de som lyver for å få et bedre liv i Norge og som har gjort seg fortjent til å bo her. Teknisk Ukeblad har jo skaffet henne jobb, sikkert nok til at hun også kan ta seg av sine foreldre.

Men skulle du får oppholdstillateles i Norge Madina, så start gjerne videre studier med å lese Ibsen. Norge er det landet hvor man piner mennesker ihjel. Nå er det også det landet hvor 8 staute politifolk må til for å pågripe og frakte en vever kvinne til interneringsleir.

Og til slutt, husk at det går an å vise medmenneskelighet selv i Norge og hva er vel bedre enn når loven åpner for slikt skjønn?

Rapporteringsplikt for oljefondet: Krav på vegne av det norske folk.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 10. (mindre redigering 14.) Januar 2010.

Med god avkastning mener man da at avkastningen er konsistent bedre enn benchmark. I et slikt lys kunne sentralbanksjefens jobb som øverste ansvarlige for oljefondet måles. Uansett, bør aldri hans eller forvalteres lønn eller provisjon kobles til den avkastning som oppnås. Er man misfornøyd med en forvalter kan han byttes mot en annen. Sannsynligvis står forvaltere i kø for å forvalte oljefondet. Det er ikke lett å gjøre det konsistent bedre enn benchmark. Investering identisk med benchmark krever ikke høye honorarer.

De som ikke er enige i ovennevnt krav kan danne en guppe på Facebook om at de ønkser hemmelighetskremmeri rundt oljefondet. Det samme kan de gjøre som er enige i forbedret rapportering fra oljefondet. Ofte, særlig i politiske diskusjoner gjentas det gang på gang hvor rike vi er som nasjon som har oljeformuen. Ser man på oljen slik den ligger i reservoirene er vel spørsmålet snarere hvordan vi har tappet og transformert denne formuen. Det hadde kanskje vært lettere om det hadde vært gult eller hvitt gull. Det sorte gull, oljen, kan komme til å miste sin verdi som energikilde en gang i fremtiden. Intet tyder på det i dag og med sterkt ekspanderende økonomier i Asia og Latin Amerika ser det motsatte ut til å være tilfellet. Oljen har økt i realpris og kan komme til å gjøre det i mange år enda. Dermed vil en optimal bane for omdannlese fra olje- til finansformue gi den beste langsiktige avkastningnen av fondet. Til dette trengs teoretiske og empiriske analyser. Har vi slik kunnskap i dag? Har vi et tilsyn som overvåker tappingen av våre oljefelter eller er det de private selskapenes lobbyvirksomhet som er bestemmende for tempo i tømmingen av feltene? Med andre ord, finnes der vitenskapelige dokumenter som beskriver forventet optimal tapping og transformering til finansformue? Hva vet vi? Hva vet det Norske Storting? Vi snakker om miljø og distriksregnskaper. Hva ville en oljeutblåsing som i Mexico Gulfen ha kostet Norge og Statoil? Hva med to slike ulykker? Jeg har ikke sjekket på nettet, så slike opplysninger kan nok finnes ett eller annet sted. Men lett tilgjengelige er de antagelig ikke. Mye i dette landet diskuteres. Oljefondet - en vesentlig del av vår nasjonalformue diskuteres lite. Når det nevnes i politiske debatter er det ofte i forbindelse med uetiske investeringer eller at papiravkastningen nå har vært så og så stor og vi er blitt så rike. De mest useriøse uttalelsene kommer som regel fra politiske populister på høyresiden i politikken når de hevder at fallet fra 2007 til mars 2009 kostet oss dyrt og pengene kunne vært anvendt annerledes. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen hadde en lignende uttalelese under den forrige sentrabanksjefen da hun på Tv sa at nå hadde avkastningen på fondet vært så god at han fortjente en kraftig lønnsøkning. Hva med de arbeiderene som skitner seg til på hendene i Nordsjæen, dagens

gruvearbeider og tapper oljen? Fortjente de også en ekstra lønnsøkning? Hvem er Sv's kjernevelgere?

Med andre ord, hvor god avkastning har vi hatt på oljefondet siden det ble opprettet? Nedenstående tabell (eller en forbedret utgave) skal publiseres i media minst en gang i året.

Hvert år fra start til 2010.
Estimert verdi av kjent oljeformue.
Estimert markedsverdi av oljefondet.
Overført til Statskassen.
Verdi av oljeformuen - (markedsverdi av fondet + overført til statskassen).
Skutt inn i fondet.
Omkostninger.
(Fri) kontantstrøm (aksjeutbytte / renter / husleie o.l)
Ikke realisert avkastning.
Ikke realisert avkastning i forhold til markeds benchmark.

En kort forklaring til postene følger her. For det første måles alle poster i løpende nominelle og i relle kroner (mot et basisår) der det er naturlig. Dermed inflasjonsjusteres postene. Omkostningene er utgifter til forvaltere / adminstrasjon / transaksjon / lønn / andre. Med markeds benchmark tenkes det på en representativ indeks for det aktuelle marked som for eksempel en teknologiindeks, en eiendomsindeks for London, en indeks for fremvoksende markeder og ulike obligasjonsindekser. Det koster ikke noe bortsett fra transaksjons og mindre lønnskostnader å følge slike indekser. Man trenger ingen akademisk utdannelse for å investere likt med indeksene. Der finnes også indeksfond hvor pengene kan skytes inn med minimale forvaltningshonorarer. Med god avkastning mener man da at avkastningen er konsistent bedre enn benchmark. I et slikt lys kunne sentralbanksjefens jobb som øverste ansvarlige for oljefondet måles. Uansett, bør aldri hans eller forvalteres lønn eller provisjon kobles til den avkastning som oppnås. Er man misfornøyd med en forvalter kan han byttes mot en annen. Sannsynligvis står forvaltere i kø for å forvalte oljefondet. Det er ikke lett å gjøre det konsistent bedre enn benchmark. Investering identisk med benchmark krever ikke høye honorarer.

 

Mini Nettverk / Hjem / Topp /